Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Çevre Birimi

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent OSB Çevre departmanı, Çevre Yönetim Sistemi uyarınca, çevre izin ve ruhsatlarının alınması prosedürlerinin oluşturulması ve izin işlemlerinin takibi, çevre kirliliğini önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, bölgede kullanılan suyun temin edilmesi ve dağıtılması, yağmur suyu ve atık su şebekelerinin işletim ve bakımının yapılması, evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların limit değerlere uygun halde atık su şebekesi ile uzaklaştırılmasından sorumludur.

Adı ve Soyadı Özlem AVCI ÇİFTCİ
Mesleği Çevre Mühendisi
Görevi
Atıksu—Arıtma Birim Şefi
Tel
0 312 640 11 00 / 139
E-mail