Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


İhale İlanı [08.02.2018]

Güncelleme:08 Şubat 2018

İHALE DOSYALARI

İhale ilanı [05.02.2018]

Güncelleme:05 Şubat 2018

Başkent OSB, “10000 m³/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Etüt Proje Onayının alınması” işi için Şartnameler ve Sözleşme

Güncelleme:30 Ekim 2017

“Başkent OSB, “10000 m³/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Etüt – Proje Mühendislik Hizmetleri ve 2014/7 Sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi kapsamında Proje Onayının alınması” işi için Şartnameler ve Sözleşme”

BOSB İdari Şartname AAT 2. Etap 2017
BOSB Sözleşme AAT 2. Etap 2017
BOSB Proje Hazırlama Teknik Şartnamesi AAT 2. Etap 2017
BOSB Ekler Proje Hazırlama Teknik Şartnamesi AAT 2. Etap 2017

Elektrik tüketim bedelinden TRT payının kaldırılması.

Güncelleme:11 Temmuz 2017

SAYIN ABONEMİZ

01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un  4/2) (c) fıkrasına “sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç” ibaresi eklenmiştir.

Bu ibare ile Sanayi Sicil Belgesi olan Sanayi tarifesindeki elektrik abonelerinden elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT Payı bedeli kaldırılmıştır.

28/12/2012 Gün ve 28511 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4193 sayılı EPDK Kurul Kararı ve 24.04.1957 Gün ve 9593 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6948 Sayılı Sanayi Sicil Belgesi Kanunu’na göre şirketinize/adınıza düzenlenen “Sanayi Sicil Belgesi” nin (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılı vizesi yapılmış hali ile) Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi, Sanayi Sicil Belgeniz yok ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınarak Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi almayan veya süresi içerisinde vize ettirerek Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’ne getirmeyen abonelerin elektrik abone tipi Sanayi Harici Abone Grubu olarak değiştirilecek ve %2 TRT Payı alınmaya devam edilecektir.

Başkent OSB  bünyesinde sanayi tesisi olarak faaliyetinizi sürdürebilmeniz ve diğer tarifelere göre daha ucuz olan “Sanayi Tarifesi” üzerinden enerji kullanmaya devam edebilmeniz için Sanayi Sicil Belgenizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce onaylanmış bir fotokopisinin 25.07.2017 tarihine kadar Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederiz.

image #1

Başkent OSB Basın Duyurusu

Güncelleme:16 Temmuz 2016

HALKIMIZA DUYURULUR

Herkes gibi Başkent OSB yöneticileri, katılımcıları ve çalışanları da 15-16 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de yaşanan kalkışmaya ibretle ve hayretle tanık olmuştur.

Türkiye Halkı ve Türk İnsanı Cumhuriyeti ilelebet yönetim biçimi olarak seçmiş ve Demokrasiyi içselleştirmiştir. Cumhuriyete, Demokrasiye sahip çıkmak, Hukuk Devletini bütün kurum ve kurallarıyla yaşamak halkımızın vazgeçilmezidir.

Cumhuriyete, Demokrasiye, Hukuk Devletine, Devletimizin, Milletimizin ve Toplumumuzun tüm kazanımlarına hep birlikte sahip çıkan her kesim; vahim olay karşısında tarihi dayanışma göstermiş, görevini yapmış ve yapmaya da devam edecektir.

Hayatını kaybeden Şehitlerimize ve Halkımızın diğer kayıplarına Allah’tan rahmet diliyor; yaralılara ve Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Devletimiz, Halkımız, Kurum ve Kuruluşlarımız geçmişte yaşanmış olaylardan gerekli dersi çıkarmıştır. Yaşanan bu olayın yaralarını en kısa sürede saracak güçtedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şadi TÜRK

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayi Sicil Belgesi Hk. [27.04.2016]

Güncelleme:27 Nisan 2016

Yapım İşi İçin İhale İlanı [31.03.2016]

Güncelleme:31 Mart 2016

İHALE DOSYALARI

Mal Alımı İçin İhale İlanı [23.02.2016]

Güncelleme:23 Şubat 2016

İHALE DOSYALARI

Zeyilname

Yapım İşi İçin İhale İlanı [22.02.2016]

Güncelleme:22 Şubat 2016

İHALE DOSYALARI

29.11.2015 tarihli Genel Elektrik Kesintisi hk.

Güncelleme:27 Kasım 2015

Sonraki yazılar »