Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Genel Elektrik Kesintisi Hk.

Güncelleme:09 Temmuz 2015

Genel Elektrik Kesintisinin Ertelenmesi hk.

Güncelleme:26 Haziran 2015

Genel Elektrik Kesintisi hk.

Güncelleme:24 Haziran 2015

Mal alımı için doküman almaya ve teklif vermeye davet

Güncelleme:16 Haziran 2015

MAL ALIMI İÇİN DOKÜMAN ALMAYA VE TEKLİF VERMEYE DAVET

Ankara Kalkınma Ajansı destekli Başkent Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi Alt Yapı Tesis Projesi kapsamında pazarlık usulü ile;

  • LOT 1: Bilgisayar laboratuvarı donanımı (15 adet bilgisayar)
  • LOT 2: Kaynakçılık atölyesi donanımı

İçin mal alımı yapılacaktır. Teknik özellikler, istenen belgeler ve diğer usul ve esaslar ihale dokümanında belirtilmiştir. İhale dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde ve web sayfasında görülebilir ve alınabilir. İstekliler her iki LOT için birlikte teklif verebileceği gibi ayrı ayrı da teklif verebilir.

Teklif vermek için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç 23/06/2015 tarihi saat 12:30’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

İHALE DOSYASI

Adres: Başkent Organize Sanayi Bölgesi

Malıköy-Sincan-ANKARA

Tel: 0 312 640 11 00

Faks: 0 312 640 11 11

WEB: http://www.baskentosb.org/

İletişim:

Uğur TÜRE    –  Tel: (312)640 11 00

Selami BABACAN –Tel: (312)640 11 00

Ali AYDIN    –  Tel: (312)640 11 00

Elektrik kesintisi ertelemesi hk.

Güncelleme:05 Haziran 2015

Elektrik kesintisi ertelenmesi hk.

Güncelleme:30 Mayıs 2015

Elektrik kesintisi hk.

Güncelleme:28 Mayıs 2015

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Güncelleme:20 Mayıs 2015

İHALE DÖKÜMANI
ZEYİLNAME

Sanayi Sicil Belge Sahiplerine Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

Güncelleme:20 Nisan 2015

Elektrik kesintisi hk.

Güncelleme:28 Mart 2015

« Önceki YazılarSonraki yazılar »