Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Yapı ve İmar

Güncelleme:23 Kasım 2009

Bölge içersindeki yapılaşmanın Başkent OSB İç Yönetmeliği çerçevesinde takip ve kontrolü, Başkent OSB Yönetimince yaptırılacak inşaat işlerinin ilgili mevzuata göre (sözleşme, teknik yönergeler v.b.) takip ve kontrollük işleri, Başkent OSB’a ait alt ve üst yapılar, Kamulaştırma, Parsellere ait imar durumu ve altyapı donelerinin düzenlenmesi, Alt ve üst yapı inşaatları ile sanayi yapılarının topografik ve imar durumu kontrollerinden sorumludur.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni başvurularında, gerekli belgelerin tamamlanarak Bölge Müdürlüğü teknik departmanlarına projenin duyurulması ve kontrol edilmesinin sağlanması. Eksik bilgilerinin proje müelliflerine bildirilmesi yoluyla ruhsatlandırma sürecinin yönetilmesi.
Başkent OSB, Bölge Müdürlüğü teknik departmanlarından biri olarak, Mimari projelerin müellifleri ile projenin yapımı aşamasında görüşmeler yapılarak, projenin daha sağlıklı ve kısa süre içinde tamamlanmasının sağlanması, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni başvurularında “mimari proje” kontrollerinin yapılması, projelerin imar durumu ve altyapı doneleri ile uygunluğunun kontrol edilmesi, bunun yanı sıra, saha kontrolleriyle inşaatların, kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilerek, gerekli incelemelerden sonra ruhsat onaylarının verilmesi.
Başkent OSB tüzel kişiliğine ait alanlarda, OSB’nin yaptırdığı/yaptıracağı inşaatların kontrollük hizmetinin sağlanması ve Bölge Müdürlüğü’nce gerekli görülen yeni tesis veya sosyal kullanım alanlarının yapım ve tasarım çalışmalarına destek verilmesi. Ayrıca inşaat halindeki projelerin hakedişlerinin kontrol edilmesi.
İmar ile ilgili kanun, yönetmelik, Bakanlık genelgelerinin güncelliklerine göre takip edilmesi, değişikliklerin uygulanmasının sağlanması, diğer birimlere ve yönetime bilgi verilmesi, gerekirse görüş bildirilmesi, ayrıca karar alınması gereken Başkent OSB imar çalışmaları ile ilgili konuların Yönetim Kurulu’na sunulmasının hazırlığını yapar.

Yapı-İmar Departman Yöneticisi

İsmet ÜSTÜNDAĞ

DOĞUM TARİHİ 1951
DOĞUM YERİ KAYSERİ
MESLEĞİ İNŞAAT MÜHENDİSİ
MEZUN OLDUĞU OKUL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEDENİ DURUMU EVLİ
ÇOCUK SAYISI 2
EMAİL
ismetustundag@baskentosb.org TEL : 0 312 640 11 00 /115

Adı ve Soyadı Fuat TOKDİL
Mesleği İnşaat Mühendisi
Görevi
Yapı Birimi Sorumlu Şef
Tel
0 312 640 11 00 /
Email
Adı ve Soyadı Esen ÖZOL
Mesleği İnşaat Mühendisi
Görevi
İmar Birimi Sorumlu Şef
Tel
0 312 640 11 00 / 116
Email
Adı ve Soyadı Serra İSKENDEROĞLU
Mesleği Mimar
Görevi
Mimar
Tel
0 312 640 11 00
Email
Adı ve Soyadı Fazlı KORKMAZ
Mesleği Topoğraf
Görevi
Topoğraf
Tel
0 312 640 11 00 / 119
Email
Adı ve Soyadı Engin ÖZDEN
Mesleği İnşaat Teknikeri
Görevi
İnşaat Teknikeri
Tel
0 312 640 11 00 / 117
Email
Adı ve Soyadı Alaattin EKER
Mesleği
Görevi İmar Birimi Sorumlu Mühendis
Tel
0 312 640 11 00
Email
Adı ve Soyadı Ertan ŞEKER
Mesleği Harita Teknikeri
Görevi Harita Teknikeri
Tel
0 312 640 11 00 / 118
Email