Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


DOĞALGAZ DEVREDE

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi, RMS-A İstasyonu tamamlanıp kabul işlemleri yapılmış ve gaz arzı yapılabilecek duruma gelinmiştir.

Katılımcılarımızın doğal gaz kullanabilmesi için her parsele bağlantı yapılarak uç bırakılmış ve buradan sonraki işlemler katılımcılarımız tarafından yetkili tesisat firmalarına yaptırılacaktır. Tesisatlarla ilgili kontrol, kabul ve gaz verme işlemleri Başkent Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Doğal gaz tesisatlarınızın yapılması veya mevcut tesisatlarınızın doğal gaz kullanımına uygun hale getirilmesi için Ek 1’de tarif edilen prosedürün takip edilmesi, tesisatlarınızı yaptıracağınız yetkili firmaların Ek 2 ’de listelenen işe başlama dosyasını hazırlaması ve ardından dönüşüm işlemlerinin yapılması gerçekleştirilecektir.

Bilgi İşlem

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde, Bilgisayarların, telefon sistemlerinin, OSB içerisindeki haberleşme ağının genel kontrol ve yürürlülüğünü sağlamakla görevlidir.

Bilgi İşlem Departman Yöneticisi

Adı ve Soyadı Deniz KAYDIRAK
Mesleği Elektronik Teknikeri
Görevi
Bilgi İşlem Sorumlusu
Tel
0 312 640 11 00 / 120
E-mail

İtfaiye

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent OSB İtfaiyesi’nin görevleri; Başkent OSB’da faaliyet gösteren fabrika ve tesisleri yangınlardan korumak, yangın çıktığında ise genişleyip yayılmasına fırsat vermeden kontrol altına alarak söndürmek, bölgede meydana gelebilecek trafik/iş kazalarında kurtarma ve ilkyardım yaparak müdahale etmek, deprem, su baskını gibi doğal afetlerde can ve mal kaybını önlemek veya en aza indirmek için gereken tedbirleri almak ve uygulamak ile Başkent OSB’da kurulacak işletmelere proje aşamasından başlamak üzere yangın konusunda kontrol ve danışmanlık hizmeti ile sabit ve seyyar yangın savunma sistemlerinin kurulmasını sağlamak, personeli yangın konusunda bilgilendirmek, müşterek tatbikatlar yapmak, acil eylem planlarını hazırlatarak uygulatmak, GSMY Yönetmeliğinde istenen YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI ÖNLEMLERİ aldırmak ve YETERLİLİK BELGESİ ile teyit etmektir.


Adı ve Soyadı
Salih BEKTAŞ
Mesleği
İtfaiye Teknikeri
Görevi
İtfaiye Birimi Şefi
Tel
0 312 640 11 00 / 138
E-mail
Adı ve Soyadı
Hikmet İŞÇAKAN
Mesleği
Şoför
Görevi
İtfaiye Araç Şoförü
Tel
0 312 640 11 00 / 138

Çevre Birimi

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent OSB Çevre departmanı, Çevre Yönetim Sistemi uyarınca, çevre izin ve ruhsatlarının alınması prosedürlerinin oluşturulması ve izin işlemlerinin takibi, çevre kirliliğini önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, bölgede kullanılan suyun temin edilmesi ve dağıtılması, yağmur suyu ve atık su şebekelerinin işletim ve bakımının yapılması, evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların limit değerlere uygun halde atık su şebekesi ile uzaklaştırılmasından sorumludur.

Adı ve Soyadı Özlem AVCI ÇİFTCİ
Mesleği Çevre Mühendisi
Görevi
Atıksu—Arıtma Birim Şefi
Tel
0 312 640 11 00 / 139
E-mail

Finans ve İdari İşler

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent OSB finans işleri departmanı banka hesaplarını kontrol ve yönetme, çek senet takibini yapma, Başkent OSB personel ve genel ihtiyaçlarını temin etmekten sorumludur. Başkent OSB genel güvenliğinin takibinden sorumludur.
rerw
Finans ve İdari İşler Departman Yöneticisi

Güneş DEMİRTEPE

DOĞUM TARİHİ 1957
DOĞUM YILI RİZE
MESLEĞİ MATEMATİK
MEZUN OLDUĞU OKUL GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
MEDENİ DURUMU BEKAR
ÇOCUK SAYISI
E-MAİL / TEL gunesdemirtepe@baskentosb.org TEL : 0 312 640 11 00 / 125
Adı ve Soyadı Canan VARIR
Mesleği Bankacı
Görevi Finans İşleri Elemanı
Tel 0 312 640 11 00 / 127
E-mail cvarir@baskentosb.org

Muhasebe

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent OSB Muhasebe departmanı faturalama (elektrik-su satış, katılım payları…), ödemeler (personel, vergi, SSK prim…) ve muhasebe işlemlerinden (günlük, aylık yıllık…) sorumludur.

Adı ve Soyadı Adem ÖZBEK
Mesleği Muhasebe
Görevi Muhasebe Sorumlu Şefi
Tel
0 312 640 11 00 / 132
E-mail
Adı ve Soyadı Ayşe ÜRETİR
Mesleği Muhasebe
Görevi Muhasebe Personeli
Tel
0 312 640 11 00 / 131
E-mail
Adı ve Soyadı Ugur KOÇ
Mesleği Muhasebe
Görevi Muhasebe Personeli
Tel
0 312 640 11 00 / 131
E-mail


Mekanik

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent OSB Mekanik departmanı, bölgeye hizmet eden temiz ve pis su terfi merkezlerindeki pompaların bakımları, Başkent OSB’ katılımcı firmaların inşaat ruhsat projelerinin kontrolleri ve asansörlerinin ruhsatlandırılması ve kontrolünden sorumludur.

Adı ve Soyadı Uğur TÜRE
Mesleği Makina Mühendisi
Görevi
Mekanik İşler Departman Sorumlusu
Tel
0 312 640 11 00 / 133
E-mail
Adı ve Soyadı Nazmi FINDIKÇIOĞLU
Mesleği Kimya Mühendisi
Görevi
Doğalgaz Sorumlu Mühendis
Tel
0 312 640 11 00 / 134
E-mail

Adı ve Soyadı Mustafa MEDE
Mesleği
Bakım Onarım Personeli
Görevi
Bakım Onarım Personeli
Tel
0 312 640 11 00 / 134
E-mail
Adı ve Soyadı Bayram KILIÇ
Mesleği
Bakım Onarım Personeli
Görevi
Doğalgaz Acil
Tel
0 312 640 11 00 / 134
E-mail
Adı ve Soyadı Lütfi KOÇYİĞİT
Mesleği
Bakım Onarım Personeli
Görevi
Doğalgaz Acil
Tel
0 312 640 11 00 / 134
E-mail

Elektrik

Güncelleme:23 Kasım 2009

Başkent OSB Elektrik departmanı, mevcut olan OG-AG ve çevre aydınlatma elektrik şebekesinin işletme-bakımının yapılması, meydana gelen arızaların giderilmesi, katılımcı firmaların şantiye ve OG enerji taleplerinin incelenerek karşılanması, gelen talebe göre hazırlanan elektrik projelerinin incelenmesi, onay işlemlerinin yaptırılması, Başkent OSB elektrik satış sözleşmelerinin hazırlanması, montajı tamamlanmış tesislerin işletmeye alınması, katılımcı firmaların elektrik tüketimine esas endekslerin okunması ve faturalarının tanzim edilmesinden sorumludur.

Elektrik İşleri Departman Yöneticisi

Yusuf YILDIZ


DOĞUM TARİHİ 1968
DOĞUM YERİ ANKARA
MESLEĞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
MEZUN OLDUĞU OKUL
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MEDENİ DURUMU EVLİ
ÇOCUK SAYISI 2
E-MAİL/TEL
yusufyildiz@baskentosb.org TEL : 0 312 640 11 00 / 135

Adı ve Soyadı Satılmış ACAR
Meleği Elektrik Teknisyeni
Görevi Elektrik Teknisyeni
Tel
0 312 640 11 00 / 137
E-mail

Adı ve Soyadı Barbaros KARA
Meleği
Elektrik Teknisyeni
Görevi
Elektrik Teknisyeni
Tel
0 312 640 11 00 / 136
E-mail

Adı ve Soyadı Hasan METE
Meleği
Elektrik Teknisyeni
Görevi
Elektrik Teknisyeni
Tel
0 312 640 11 00
E-mail

Yapı ve İmar

Güncelleme:23 Kasım 2009

Bölge içersindeki yapılaşmanın Başkent OSB İç Yönetmeliği çerçevesinde takip ve kontrolü, Başkent OSB Yönetimince yaptırılacak inşaat işlerinin ilgili mevzuata göre (sözleşme, teknik yönergeler v.b.) takip ve kontrollük işleri, Başkent OSB’a ait alt ve üst yapılar, Kamulaştırma, Parsellere ait imar durumu ve altyapı donelerinin düzenlenmesi, Alt ve üst yapı inşaatları ile sanayi yapılarının topografik ve imar durumu kontrollerinden sorumludur.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni başvurularında, gerekli belgelerin tamamlanarak Bölge Müdürlüğü teknik departmanlarına projenin duyurulması ve kontrol edilmesinin sağlanması. Eksik bilgilerinin proje müelliflerine bildirilmesi yoluyla ruhsatlandırma sürecinin yönetilmesi.
Başkent OSB, Bölge Müdürlüğü teknik departmanlarından biri olarak, Mimari projelerin müellifleri ile projenin yapımı aşamasında görüşmeler yapılarak, projenin daha sağlıklı ve kısa süre içinde tamamlanmasının sağlanması, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni başvurularında “mimari proje” kontrollerinin yapılması, projelerin imar durumu ve altyapı doneleri ile uygunluğunun kontrol edilmesi, bunun yanı sıra, saha kontrolleriyle inşaatların, kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilerek, gerekli incelemelerden sonra ruhsat onaylarının verilmesi.
Başkent OSB tüzel kişiliğine ait alanlarda, OSB’nin yaptırdığı/yaptıracağı inşaatların kontrollük hizmetinin sağlanması ve Bölge Müdürlüğü’nce gerekli görülen yeni tesis veya sosyal kullanım alanlarının yapım ve tasarım çalışmalarına destek verilmesi. Ayrıca inşaat halindeki projelerin hakedişlerinin kontrol edilmesi.
İmar ile ilgili kanun, yönetmelik, Bakanlık genelgelerinin güncelliklerine göre takip edilmesi, değişikliklerin uygulanmasının sağlanması, diğer birimlere ve yönetime bilgi verilmesi, gerekirse görüş bildirilmesi, ayrıca karar alınması gereken Başkent OSB imar çalışmaları ile ilgili konuların Yönetim Kurulu’na sunulmasının hazırlığını yapar.

Yapı-İmar Departman Yöneticisi

İsmet ÜSTÜNDAĞ

DOĞUM TARİHİ 1951
DOĞUM YERİ KAYSERİ
MESLEĞİ İNŞAAT MÜHENDİSİ
MEZUN OLDUĞU OKUL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEDENİ DURUMU EVLİ
ÇOCUK SAYISI 2
EMAİL
ismetustundag@baskentosb.org TEL : 0 312 640 11 00 /115

Adı ve Soyadı Fuat TOKDİL
Mesleği İnşaat Mühendisi
Görevi
Yapı Birimi Sorumlu Şef
Tel
0 312 640 11 00 /
Email
Adı ve Soyadı Esen ÖZOL
Mesleği İnşaat Mühendisi
Görevi
İmar Birimi Sorumlu Şef
Tel
0 312 640 11 00 / 116
Email
Adı ve Soyadı Serra İSKENDEROĞLU
Mesleği Mimar
Görevi
Mimar
Tel
0 312 640 11 00
Email
Adı ve Soyadı Fazlı KORKMAZ
Mesleği Topoğraf
Görevi
Topoğraf
Tel
0 312 640 11 00 / 119
Email
Adı ve Soyadı Engin ÖZDEN
Mesleği İnşaat Teknikeri
Görevi
İnşaat Teknikeri
Tel
0 312 640 11 00 / 117
Email
Adı ve Soyadı Alaattin EKER
Mesleği
Görevi İmar Birimi Sorumlu Mühendis
Tel
0 312 640 11 00
Email
Adı ve Soyadı Ertan ŞEKER
Mesleği Harita Teknikeri
Görevi Harita Teknikeri
Tel
0 312 640 11 00 / 118
Email

Bölge Müdürü

Güncelleme:20 Kasım 2009

Bölge Müdürü

M.Nabi ÜNER

NABIUNER

DOĞUM YILI 1952
DOĞUM YERİ DİYARBAKIR
MESLEĞİ İNŞAAT MÜHENDİSİ
MEZUN OLDUĞU OKUL
A.D.M.M.A
MEDENİ DURUMU EVLİ
ÇOCUK SAYISI 2
E-MAİL VE TELEFON
nabiuner@baskentosb.org TEL : 0 312 640 11 00

Sonraki yazılar »