Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


DEVLET BAKANI SAYIN ÇAĞLAYAN’A ZİYARET

Güncelleme:25 Aralık 2009

Yönetim Kurulumuz 24 Aralık 2009 tarihinde Devlet Bakanı Sayın M. Zafer ÇAĞLAYAN’ ı makamında ziyaret etti.

SANAYİ ve TİCARET BAKANI SAYIN ERGÜN’E ZİYARET

Güncelleme:25 Aralık 2009

Yönetim kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’Ü makamında  ziyaret etti.

BAŞKENT OSB’ DEN VEFA ÖRNEĞİ

Güncelleme:11 Aralık 2009

007

Şadi Türk Başkanlığında, Başkan Vekili Cavat Kömürcü ve Hukuk Danışmanı av. Abidin Şahin’ den oluşan Başkent OSB Heyeti 9 Aralık’ ta öceki dönem Sanayi ve Ticaret Bakanı ve aynı zamanda Başkent OSB Onursal Başkanı Ali Coşkun’ u ofisinde ziyaret etti. Oldukça dostane bir sohbetin yaşandığı toplantıda Ali Coşkun: ‘’…Ziyaretinizden çok memnun oldum. Çünkü; Türk töresinde, kültüründe hatta inanç dünyasında vefa kavramı fevkalade önemlidir. Fakat son yıllarda vefa duygusu bir marka adı olarak kaldı. Beni ziyaret etmeniz vefa duygusun hala sizin içinizde yer aldığını gösteriyor. Diğer memnuniyetlerimin yanı sıra Duygusal olarak çok memnun oldum’’ dedi. Sanayi, iş dünyası, bürokrasinin işleyişi, kamunun sanayiciye ve sanayi kuruluşlarına bakışı ve ekonomi gibi konuların konuşulduğu ziyarette Coşkun, ‘’…Sanayici çile çeken adam durumundan kurtarılmalıdır. Bunun yolu gerek belediye gerekse diğer devlet birimlerinin bürokratik engellerinin öncelikle kaldırılmasından geçer…Şu anda bir çok bölgede sanayici belediyelerden çekmektedir. Destek alacağı yerde engel görmektedir. Bunları tam olarak temizleyemedik’’ şeklinde beyan bildirdi. Başkent OSB Başkanı Şadi Türk beş yıllık süre zarfı boyunca verdiği katkılardan dolayı Coşkun’ a teşekkür etti ve ayrıca Başkent OSB’ nin geldiği noktayı sundu.

ziyaret 011
Coşkun ayrıca ‘’Bugün 100’ ü aşan fabrikalarıyla Başkent OSB, bölgedeki diğer OSB’ ne de örnektir. İmkansızlık içinde imkan doğurdunuz. Tebrik etmek lazım. Hangi hükümet olursa olsun hangi yönetim olursa olsun bir ülkenin gelişmesinde sanayi politikalarını ihmal ederse geleceğini karartmış olur. O bakımdan emeği geçenlere teşekkür ediyorum…Sizin gibi gönüllü hizmet eden insanlar bazen sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar. Onları kendinize dert etmeyin’’ dedi.

ziyaret 012

BAŞKENT OSB Web Sitesi Kullanım Koşulları

Güncelleme:08 Aralık 2009

BAŞKENT OSB Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi BAŞKENT OSB’ye aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü’ne ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

3. BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. BAŞKENT OSB’nin web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve BAŞKENT OSB’nin WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı BAŞKENT OSB dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı BAŞKENT OSB’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, BAŞKENT OSB bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

BAŞKENT OSB bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, BAŞKENT OSB’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

BAŞKENT OSB Web Sitesi’nin sahibi BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü’dür. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu BAŞKENT OSB’nin ya da BAŞKENT OSB’nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. BAŞKENT OSB’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. BAŞKENT OSB – Bölge Müdürlüğü, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile BAŞKENT OSB’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Derneğimiz

Güncelleme:07 Aralık 2009

Başkent OSB kurucuları BASAD’ la dernekleşiyor.

BASAD’ın katılımcılarımıza, üyelerimize ve Sanayicilere hayırlı olmasını diliyoruz.
BASAD kurulmadan, öncelikle ve özellikle Başkent OSB’de yatırıma başlamış sanayicilerle görüşüldü, kurucu olmak isteyenler kurucular listesine alındı. Kurucu olmayanlar üye olacaklarını beyan ettiler. Böylece BAŞKENT’in katarak, danışarak oluşturulan bir kurumu daha hayata MERHABA dedi.
Başkent Sanayiciler Derneği’nin merkezi
Ziyabey Cd.3.sk.No:5/15 Balgat /ANKARA
Telefon :0-312 285 63 25
Web : www.bsd.org.tr

Demokrasilerde katılımcılığın, örgütlülüğün öne çıktığı günümüzde sivil toplum örgütlerine üye olmak demokrasiye katkı sunmaktır. Demokrasiye katkı sunmanın ötesinde insana, topluma, mesleğe… özgü bir duruşu sergilemektir.

BASAD, Başkent katılımcılarının tümünü, Ankaralı ya da Ankara’da işletmesi olan sanayicileri, dahası dünyaya karşı Türkiye’de Sanayiciler ve İşadamları var dedirtecek kurum ve kuruluşları üye olmaya çağırıyor.

BASAD’ın kurucuları şunlardır:
1-Şadi TÜRK-ŞA-RA Enerji İnş.Tic.ve San.A.Ş.
2-Cavat KÖMÜRCÜ-Aksan Çelik Dövme San.A.Ş.
3-Burhan AKKOÇ-Dora Cam Otomotiv Cam san.ve Tic.A.Ş.
4-Edip Yaşar ALIÇLI-Sanem Matbacılık San.ve Tic.A.Ş.
5-Ünal KOCAMAN-ÜNKO Elektrik Mak.İnş.San.ve Tic.A.Ş.
6-Mehmet ERGİN-Afıt Dış Tic.Ltd.Şti.
7-Abidin ŞAHİN-Çaren Hukuk Bürosu
8-Ahmet Yaşar EŞMEKAYA-Elite Naturel İçecek San.Tic.Ltd.Şti.
9-Raşit MOR-ŞA-RA Enerji İnş.Tic.ve San.A.Ş.
10-Mahir BAYKAM-Kam Ankara Beton A.Ş.
11-Kamil TAZICI-Işın Yapı End. Ve Tic.Ltd.Şti.
12-Nevzat ELİBÜYÜK-Eskasan Mak.İml.ve San.Ltd.Şti.
13-Nihat ÖRNEK-Nisan İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.
14-Mustafa KAMAN-Elit İnşaat Temel Sondaj Ltd.Şti.
15-Mehmet Fatih SÖNMEZ-Simtes Elekt.Malz.Tic.A.Ş.
16-Ertürk DÖLEK-Erpa Orman ve San.Ürn.İml.Taah.Paz.Ltd.Şti.
17-Rasim SELÇUK-Yem Teknolojileri Mak.San.Ltd.Şti.
18-Fatih Mehmet ÇOPUR-FOG İnş.Turz.Tic.Şti.
19-Mehmet BAYKAL-Meka Müh.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.
20-Emin KUTLUCA-Kutluca Turzİnşaat San.veTic.Ltd.Şti.
21-Salih ÖZBULUT-Uluova İnşaat ve Mak.San.Ltd.Şti.
22-Bayram KIZIL-Arttaş Maden End.İnş.Tic.Ltd.Şti.

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI Sn. ALİ BOĞA BÖLGEMİZDE

Güncelleme:02 Aralık 2009

Yönetim Kurulu Başkanlığımızca gerçekleştirilen özel davetde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ali BOĞA başta olmak üzere Ankara ASO I. OSB Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR, Ankara ASO II. OSB başkanı Sayın Niyazi AKTAŞ, Ankara Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi TUNCAY, Ankara Dökümcüler OSB Başkanı Sayın Emin Uğur YAVUZ, Başkan Vekilleri ve Bölge Müdürleri ile bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şadi TÜRK, Müsteşar Sayın Ali BOĞA’ya bölgemiz hakkında bilgi verdi.