Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Başkent Organize Sanayi Bölgesi II. Etap Doğalgaz Dağıtım Hattı Yapılması ve RS-B İstasyonları Kurulması İşi İhale edilecektir.

Güncelleme:26 Temmuz 2011

Başkent Organize Sanayi Bölgesi II. Etap Doğalgaz Dağıtım Hattı Yapılması ve RS-B İstasyonları Kurulması İşi İhale edilecektir.

– İhale usulü: Birim fiyat esaslı, belli istekliler arasında ön yeterlilikle kapalı teklif ve bilahare pazarlık usulü ihale.

– İhale dokümanı satış bedeli: 500 TL

– Ön yeterlilik son başvuru tarihi: 11/08/2011

– Ön yeterlilik son başvuru saati:  14:00

Ön yeterlilik bildirim tarihi    :  12/08/2011

– Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 16/08/2011

– Son teklif verme saati (ihale saati)  : 14:00

Zeyilname

İdari Şartname

Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Sözleşme

Özel Teknik Şartname

Teklif Mektubu

Teşvik Malzeme Listesi