Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


OSB Teşviki Olumlu Ancak Yetersiz

Güncelleme:30 Nisan 2012

(DÜNYA 30.04.2012)

Sanayi Yoluna Taş Koyuyorlar

Güncelleme:27 Nisan 2012

(Cumhuriyet Ankara 27.04.2012)

Başkent OSB’de Bir Hollanda Devi

Güncelleme:27 Nisan 2012

Avrupa’nın prefabrik sistemler konusunda lider firması Hollanda’lı De Meeuw ile sektörde yaklaşık 10 yıllık tecrübeye sahip olan ABC Prefabrik ve Metal sistemler firması Başkent Organize Sanayi Bölgesi Bölge müdürlülük Binasında ortaklık anlaşmasına imza attılar. Yapılan ortaklık ile Başkent Organize Sanayi Bölgesinde 25.000 m2’lik bir alana fabrika kurulacak. Bu fabrika Hollanda’daki merkez fabrikanın bir benzeri olarak inşaa edilip işletmeye açılacak. Firma bu yatırım ile özellikle Türkiye, Orta Dogu ve Kuzey Afrika ülkelerine olan dış ticaret hacmini genisletmeyi hedefliyor.

Sanayi Bakanlığı Bölgemizi Ziyaret Etti

Güncelleme:26 Nisan 2012

25 Nisan 2012 Çarşamba günü Sanayi Bakanlığı uzman yardımcıları bölgemizi ziyaret ettiler.

Bölgemizi görerek tanımaları amacı ile yapılan bölge turundan sonra Bölge Müdürlük binasında Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şadi TÜRK Bakanlık heyetine bölgeyi tanıtan kısa brifing verdi. Daha sonra Başkent OSB Bölge Müdürü Sayın İsmet ÜSTÜNDAĞ bölgenin tarihçesini ve projelerini anlatan bir sunum yaptı. Ardından Bölge katılımcılarımızdan olan FİXA firmasının yeni fabrikasının açılış törenine geçildi.

Prefabrikte Hollanda-Türk Ortaklığı

Güncelleme:26 Nisan 2012

(Milliyet EK 23.04.2012)

Boran Çelik’ten Yurtdışı Hamlesi

Güncelleme:26 Nisan 2012

(MİLLİYET EK 25.04.2012)

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Güncelleme:18 Nisan 2012

Bölgemizin 8.Olağan Genel Kurul Toplantısı geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda değerli Katılımcılarımızın göstermiş oldukları yoğun ilgi ile gerçekleşti.

Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2012 cumartesi günü saat 10:00’da başladı ve 4 saat sürdü.

Genel Kurul Toplantısında; saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Divan Üyerlerinin seçimi yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şadi Türk 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyetlerini anlattı.

Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Bölge Müdürlüğü görevine daha önce Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sayın İsmet Üstündağ atandı.

Toplantıda dilek ve temennilerde bulunulduktan sonra değerli Katılımcılarımıza öğle yemeği verildi.

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Güncelleme:16 Nisan 2012

1. Yapı kullanım izin belgesi dilekçesi, (Ek-10)

2. Yapı kullanım izin belgesi hizmet bedeli OSB veznesine veya banka hesabına yatırılarak dekont dilekçeye eklenecektir

3.SGK İlişiksizlik Belgesi,

4.Vergi Dairesi İlişiksizlik Belgesi,

5. Sığınak Raporu (Başkent OSB Müdürlüğü’nden alınacak)

6. Yapı denetim firmasının “Yapının projesine ve ruhsata uygun olarak yapıldığına” dair raporu.

7. Yapı denetim hizmet bedeli son taksit ödeme dekontu.

8. Bina ön ve arka cephesinden 2’şer adet 13 cmx18 cm ebadında fotoğraf.

9. Asansör Ruhsatı. (tesiste asansör varsa)

Projeler

Güncelleme:16 Nisan 2012

1-MİMARİ PROJELER:

*Mimarlar tarafından hazırlanan OSB antetli (Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı),

*1/200 ölçekli köşe koordinatları işlenmiş olan Vaziyet Planı (destek üniteleri, otopark, yükleme-boşaltma alanları, çevre yeşili, Başkent OSB’nin uyguladığı bahçe duvar tip detayı, parsel içi yollar, kot aldığı yoldan verilecek ana girişler ve varsa giriş kulübesi vaziyet planına işlenmelidir.)

* Altyapı vaziyet planı, 1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum katlar dahil tüm Kat planları (yangın hidrantlarının yerleri gösterilmelidir.)

*Çatı planı (tüm mahal kotları ve kullanılacak kaplama malzemeleri işlenecektir.) ve bunlara ilişkin en az iki kesit (kotlar, varsa saçak ve sundurmalar, cephe, çatı, döşeme kaplama malzemeleri, cephede kullanılacak rengin ral kodları, tabela, reklam panoları, bahçe duvar detayları gösterilecek şekilde), İki yönlü siluet kesitleri ve tüm cephe görünüşleri, sistem kesitleri ve nokta detayları (çatı, kapı, pencere, duvar ve döşeme detayları),

*Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunludur.

*Bağımsız bölüm metraj cetveli bulunan tatbikat projelerinden ve mahal listesinden oluşur.

* Katılımcıya ait idari üniteler;
Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak söz konusu idari ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25 ini geçemez.

*Yangın güvenliğini sağlamak amacı ile yapılacak tesisin etrafı 4.00m genişliğinde araçların (itfaiye) rahatça girip çıkmasına ve manevra yapmasına uygun olarak, kilit taşı veya betonla kaplanmalıdır.

*Sığınak projelendirilirken, 3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklar ile ilgili 31.12.2010 tarihli 27802 sayılı Ek Yönetmelikte tanımlanan özelliklere uygun olarak yapılmalıdır. Sığınak alanı; Mimari projenin ekinde yer alan yapı sahibi tarafından beyan edilen fizibilite etüt raporuna (Bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısına göre hazırlanacak) göre hesaplanacaktır.

*Otopark projelendirilirken, yürürlükteki Otopark Yönetmeliğine göre yapılmalıdır. Zemin katta ve normal katlarda kapalı otopark yapılmamalıdır. (Ancak, parsel alanı içerisinde tesise bitişik ve tesis taşıyıcı sistemi ile bağlantısı olmamak kaydı ile yangın (itfaiye) ring hattını kapatmayacak, dört tarafı açık olmak ve saçak yüksekliği max h=2,5 m’yi geçmeyecek şekilde, üzeri etermit, ondülün v.b. malzemelerle kapatılarak otopark yönetmeliğinde belirtilen oran ve miktarlara bağlı kalmak koşulu ile otopark yapılabilir.)

*Bodrum kat dışında zemin katta yapılması planlanan emsale dahil olmayan teshin merkezinin alanı 100m² ile sınırlandırılmalıdır.

*Parsele Ana Giriş Kapıları;
1800m²’lik parsellerde 1 adet,1800 m²’den büyük parsellerde 2 adetten fazla olmayacak şekilde projelendirilir.

Emsal hesabı yapılacak. M² Cetveli hazırlanacak. Toplam inşaat alanı (Işıklıklar hariç bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katların alanı), fabrika, idari bina alanı, sığınak alanı, müştemilat alanı, otopark ve yeşil alan ayrı ayrı belirtilmelidir.


2-STATİK PROJELER :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanan, OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, betonarme, prefabrik, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren bodrum kat dahil tüm kat kalıp planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. (Projelerde, kullanılan malzemelerin ebatları ve bağlantı detayları gösterilecektir. Hesaplar ile çizimler birbirini tutmalıdır).Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin, temel, yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığıca yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”a ve “Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar Hakkındaki yönetmelik”e uyulur.

3-ELEKTRİK PROJELERİ :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanan, OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç hat tesisatı ile OG şebekesine bağlantı ve trafo projeleri ile asansör projeleridir.

4-MEKANİK TESİSAT PROJELERİ :

Mimari projeye uygun olarak ( Akslar ve aks isimleri aynı olacak şekilde ) Makine Mühendisleri tarafından hazırlanan , OSB antetli ( Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı ) ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve raporudur. Mutfak varsa yağ tutucu ve filtre prosesi sıhhi tesisat projesine işlenecektir.

5-ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ :

OSB atık su yönetmeliği ve Su kirliliği kontrol yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre, prosesinde ön arıtma yapılması gereken katılımcıların atık sularını deşarj standartlarına getirme zorunluluğu olduğu için hazırlayacakları arıtma tesisi proje dosyasında: Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan proses raporu, proses projesi, hidrolik profil P&I diyagramı, Mimarlar tarafından hazırlanacak olan yerleşim planı ve arıtma tesisine ait mimari projeler, İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanacak statik projeler, Makine Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan mekanik tesisat projeleri, Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanacak olan kuvvetli ve zayıf akım projeler ile kontrol projelerini bulundurulmalıdır.

6-YANGIN SİSTEMİ PROJESİ :

Mimari projeye uygun olarak, Elektrik ve Makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir.

NOT: Yukarıda adı geçen proje, rapor ve belgeler yapının özelliğine göre ilgili mühendislerce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara, çevre şartları, fen sanat ve sağlık kuralları ile tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere hazırlanıp, Bölge Müdürlüğü onayına sunulacaktır.

Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle OSB tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.

OSBÜK Çevre Grubu Toplantısı Bölgemizde Yapıldı.

Güncelleme:12 Nisan 2012

OSBÜK Teknik Çalışma Komisyonları Çevre Grubu I. Toplantısı 11 Nisan 2012’de Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin bir çok OSB’sinde Çevre Sorumluları ve Bölge Müdürlerinin katıldığı toplantıda “OSB’lerde yaşanan çevre sorunları ve çözüm önerileri” değerlendirilmiştir. III. OSB Çevre Zirvesi öncesi yapılan değerlendirme toplantısı zirveyi yönlendirme, sorunlara getirilen çözüm önerilerinin Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı Bürokratları ile paylaşılarak yasalaşması yönünde önemli etkileri olacağı düşüncesi ile sonlandırılmıştır. Tüm gün süren toplantıda konuklara Başkent OSB’yi tanıtan bir sunum da yapılmıştır.

Sonraki yazılar »