Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Sanayide işbirliği

Güncelleme:28 Kasım 2013

(Milliyet Ankara – 28.11.2013)

Başkent OSB ile “Geleceğin Sanayi Kenti” Ankara Olacak

Güncelleme:27 Kasım 2013

EKONOMETRİ DERGİSİ 62.Sayı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Güncelleme:26 Kasım 2013

26 Kasım 2013 Salı günü saat 14:00’de Başkent Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü binasında, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imza töreni yapıldı.

Toplantıya Hacettepe Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. A. Murat Tuncer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Saraç, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü ve Rektör Danışmanı İlhan Akçal, Genel Müdür Yardımcısı Sanem Yalçıntaş Gülbaş, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Özgür Ünver, Dr. Özgür EKici, Dr. Murat Köksal, Dr. Benat Koçkar, Dr. Çağlar Başlamışlı, Dr. Bora Maviş,  Proje Uzmanları; Sinem Arıcan, Salim Öztürk, Şeyda Ateş, Ali Samet Arslan, Patent Ofisi Koordinatörü Esra Yardımoğlu katıldılar.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nden ise Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Başken Vekili Cavat Kömürcü, üyeler Burhan Akkoç, Mehmet Ergin, Kamil Sunal, Denetim Kurulu Üyeleri Sırrı Yetkin, Ahmet Zeki Topdemir, Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan sanayici ve işadamları katıldı.

İmzalanan protokol ile üniversite sanayi işbirliğinde, kağıt üzerinde kalmayan, uygulama stratejileri belirlenmiş, model olabilecek bir işbirliği uygulaması başlatıldı.

İmzalanan işbirliği protokolünün amacı; Başkent OSB’nin ve bünyesinde bulunan firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini arttırmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi’ndeki bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanarak üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktır. İmzalanan protokol gereğince:

 • Teknolojik yenilik alanında AR-GE, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapılacak.
 • Başkent OSB bünyesinde gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, fizibilite çalışmaları, kümelenme ve mentorluk çalışmaları ve benzeri faaliyetlerde Hacettepe Üniversitesi’nin teknik ve akademik bilgi birikimi ve tecrübeleri uygulamaya dönüştürülecek.
 • Başkent OSB ve bünyesinde bulunan firmaların ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde Hacettepe Üniversitesi’nin teknik ve akademik bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanılacak.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi “Sektörel İhtiyaç Analizi ve Kümelenme” Projesini Başlattı

Başkent Organize Sanayi Bölgesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ilk somut proje uygulamasına da başlandı. İşbirliği kapsamında hazırlanan ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte yürütülecek olan Sektörel İhtiyaç Analizi ve Kümelenme Projesinin tanıtımı sanayici ve işadamlarının da katıldığı bir toplantıda yapıldı. Başlatılan proje ile;

 • Aynı zincirde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliği içerisinde olan, birbiriyle alakalı işletmeleri ve onları destekleyici kuruluşları (üniversiteler, kamu kurumları, araştırma kuruluşları, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta şirketleri, lojistik firmaları vb) bir araya getirmek ve ortak çalışma platformu oluşumunu sağlamak amacıyla küme çalışmaları başlatılması,
 • Bölgemiz firmalarına ilişkin genel bilgilerle birlikte, ürün/hizmet bilgilerinden oluşan firma kataloğu ve buna dayalı sanal fuar ortamının oluşturulması ve bu kataloğun başta elektronik ortamda olmak üzere çeşitli dillerde paylaşılması.

Planlandı.

Yapılan ön analize göre 15-30 firmadan oluşan “Makine” ve “Malzeme Ekipman Tedarikçileri” olmak üzere iki küme oluşturulması planlanıyor. Kümelerin temel hedefi ihracat. Proje kapsamında;

 • Ortak ihtiyaç analizi,
 • Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)

–       Dış Ticaret Yönetimi

–       Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret

–       Markalaşma

–       İnovasyon ve Kümelenme

–       Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi

–       Bilgi ve İletişim Teknolojileri

–       Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi

–       Kalite ve Verimlilik

–       Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim sektöre özgü konular

 • Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)

Gibi faaliyetler düzenlenmesini planlanmaktadır.

Kümelenme Projesi ile şu yararların sağlanması beklenmektedir;

 • Bölge ekonomisini güçlendirir.
 • Alt yapı hizmetlerini geliştirir.
 • Bölge firmalarının birbirini daha yakından tanımaları sağlar. Bölgesel tedarik zinciri kurulmasını teşvik eder.
 • Tedarik avantajı sağlar.
 • Bölgede iletişimi güçlendirir.
 • Sorunların birlikte ele alınmasını ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlar.
 • Firmaların birlikte hareket etmesi ve maliyetlerini düşürmelerine katkıda bulunur. (Ortak satın alma yaparak daha iyi pazarlık edebilmeleri gibi)
 • Ortak projeler üretilmesine vesile olur.
 • Üniversite sanayi işbirliğini kuvvetlendiren, geliştiren bir sistemdir.
 • Sanayiye paydaş olan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların sanayiciyle bir araya gelmesini ve ortak projeler üretilmesini sağlar.
 • Firma verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunur.
 • Riskin küme içerisindeki şirketler tarafından paylaşımını, ortak yatırım yaparak daha az harcama sağlar.
 • Birbirine benzer konuda çalışan firmaların inovasyon ve öğrenme sürecini hızlandırır, rekabetçiliğin iki temel unsuru olan verimlilik ve inovasyonu tetikler, bu alanda ortak çalışma yapmalarına imkan sağlar. (Ortak laboratuvar kurma gibi)
 • İşgücü havuzunun paylaşımına katkıda bulunur. (Çalışanların bilgi birikiminden küme içerisindeki tüm firmaların faydalanması gibi.)
 • Ortak kataloglar, web sayfası, fuar ve tanıtım organizasyonları, pazarlama stratejileri geliştirilmesine ve uygulanmasına vesile olur.
 • Firma bazında pazarlama yeteneğinin geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • İş bölümüne, daha kaliteli ürün ortaya çıkarabilmeye, ihracatta ortak hareket etmeye katkıda bulunur.
 • Firmanın ihracatının artmasına katkıda bulunur.
 • Çeşitli destek programlarından teşvik almayı kolaylaştırır.

Hedef İhracat

Proje ile özellikle bölgenin dış ticarete yönelerek ihracatının artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında bu amaçla uzman görevlendirilmesi yapılacak ve yabancı ülkelerde tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

Sanal Fuar Oluşturulacak

Proje kapsamında bölgede faaliyette olan firmaların ürün ve hizmetlerinin çeşitli dillerde tanıtıldığı sanal fuar oluşturulması da planlanmaktadır.

TATARİSTAN CUMHURİYETİ BAŞKENT OSB’Yİ ZİYARET ETTİ

Güncelleme:14 Kasım 2013

Rusya Federasyonu Tataristan Khimgrad Technopolis Yönetim Kurulu Başkanı Albert A. KARIMOV ve beraberindeki Üst Düzey Yöneticiler 14.11.2013 tarihinde bölgemizi ziyaret etti. Heyet Bölge Müdürümüz İsmet Üstündağ Ve Bölge Müdür Yardımcımız Sevda Güvenç tarafından karşılandı. Heyete öncelikle Başkent OSB’nin tarihçesi hakkında detaylı bilgiler verildi. Bölge Tanıtım filmimizi izledikten sonra bölgemiz firmalarından SEM TRANSFORMATÖR’Ü ziyaret eden heyet teşekkürlerini sunarak bölgemizden ayrıldı.

ETİYOPYA HEYETİ BAŞKENT OSB’Yİ ZİYARET ETTİ

Güncelleme:06 Kasım 2013

Kalkınma Bakanlığı İş Ürün Planlama Daire Başkanı Serdar Kabukçuoğlu ve Ankara bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vural Örsdemir önderliğindeki Etiyopya Heyeti06.11.2013 tarihinde bölgemizi ziyarette bulundular. Heyet, Başkent OSB Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Topdemir ve Bölge Müdürü İsmet Üstündağ tarafından karşılandı. Heyete öncelikle bölgemiz ile ilgili detaylı bilgiler veren Topdemir daha sonra heyetin sorularını cevapladı. Toplantının ardından, Etiyopya Heyeti bölgemiz firmalarından TAMSAN KOMPRESÖR’ ü gezen heyet bölgemizden ayrıldı.