Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


BAŞKENT OSB’DE “KENDİ ELEMANINI KENDİN YETİŞTİR” DÖNEMİ [31.05.2016]

Güncelleme:31 Mayıs 2016

Başkent OSB’nin eğitim hedefleri gerçekleşiyor. Meslek Yüksek Okulu’nun yanısıra Mesleki Eğitim Merkezin’de de bu yıl ders başı yapılıyor.

MEM’e ilgi çok. Sincan, Polatlı ve Temelli’den orta okuldan bu yıl mezun 1000 yakın öğrenciye beş gün boyunca okul hakkında brifing veridi.

Öğrenciler haftanın bir günü okulda ders görecek, haftanın 4 günü fabrikada pratiğini uygulayacak.

Başkent OSB, sanayicilerin en büyük sorunu olan ve yıllardır çözüm üretilemeyen “işe uygun” teknik eleman gereksinimine kendi içinde çözüm buldu.

Başkent OSB’nin binaları ve donanımı geçen yıl tamamladığı Mesleki Eğitim Merkezi, bu yıl öğrenci alımına başlıyor.

MEM’e büyük ilgi

Başkent OSB Eğitim Birimi, Mesleki Eğitim Merkezi’nin amaç ve hedeflerini anlatmak için tanıtım günleri yaptı. Sincan, Polatlı, Temelli ve civarındaki yerleşim yeri orta okul son sınıf öğrencilerinin davet edildiği tanıtım beş gün sürdü. Başlarında öğretmeleriyle 20’şer kişilik gruplar halinde her gün 5-6 grubun katıldığı tanıtım günlerinde, öğrencilere önce konferans salonunda MEM’in, diğer mesleki okullarından farkı anlatıldı. Ardından bölgede faaliyet gösteren fabrika sahiplerinden bir sanayici  öğrencilere deneyimlerini anlattı, sorularını yanıtladı. Öğrenciler, ardından öğrenim görecekleri okul binalarını gezdiler.

Bir gün okul, dört gün fabrika

Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenciler haftanın bir günü ders görecek, en az dört gün de fabrikada çalışarak, gördüklerinin pratiğini yapacaklar. MEM, ilk yıl olması nedeniyle öğrenci kontenjanını 50 ile sınırlayacak. Ancak şimdiden başvuranların sayısı bu rakamı katladı.

MEM yaklaşık 200 alt gruptan oluşan 40 meslek dalında eğitim verebiliyor. Bölgenin gereksinim duyduğu mesleki alanlara öncelik verilecek. Hangi alanlarda ihtiyaç olursa, eğitim ona göre programlanacak.

Makine ve Metal

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitim ve öğretimin yapılacağı MEM’de bu yıl bölgenin ihtiyacı olarak öne çıkan makine teknolojisi ile metal teknolojisinde gereksinim duyulan elemanların yetiştirilmesine öncelik verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılki öğretim ve eğitim için gereksinim duyulan öğretmelerin atamasını da yaptığı MEM’de okuyan öğrenciler, açık teknik liseye de kayıtlarını yaptırarak dışarıdan teknik lise diplomasına sahip olacaklar. Ancak şu an TBMM gündeminde bulunan yasal düzenleme gerçekleşirse, MEM’de okuyan öğrencilerin fabrikada çalışmaları lisede eğitim gibi değerlendirilecek. MEM’nde öğrenimini tamamlayanlar aynı zamanda teknik meslek lisesi mezunu sayılacaklar.

BAŞKENT YATIRIM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. [24.05.2016]

Güncelleme:24 Mayıs 2016

Başkent Yatırım A.Ş. Olağan Genel Kurulu Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı. Genel Kurulda Nihat Güçlü ve Mustafa Serdar Tütek’in önergesiyle divan başkanlığına Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk seçildi.

Genel Kurul’da, Yatırım AŞ’nin 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergin, Bilanço ve Gelir Tablosu Mehmet Fatih Sönmez tarafından okundu. Raporların okunmasının ardından Başkent Yatırım AŞ’nin Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Toplantıda daha sonra şirketin 2015 yılı kar dağıtımı müzakere edildi, şirket ortaklarına hisseleri oranında 30.10.2016 tarihine kadar bilançoda görülen karın dağıtılmasına karar verildi. Huzur hakkının yine oy birliğiyle belirlendi.

Genel kurulda ayrıca 2015 Genel Kurul kararları içerisinde olan Başkent OSB Camii inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi, Başkent OSB içerisindeki 447 ada 13 adet parselin düzenlenmesi için kazı-dolgu ve harçlı moloz taş istinat duvarı yapılması işi, Başkent OSB kaldırım ve yollarda parke taşı ve bordür taşı döşenmesi işçiliği işi ve Başkent OSB 192 ada 10 parselde yapılacak olan Haytaş Çadır Demir İnşaat San. ve Tic. .Ltd. Şti.’ne ait üretim fabrikası inşaatının yapımı işinin bitirildiği ifade edildi. Genel Kurul, salonda bulunan ortakların iyi niyetlerini ifade etmelerinin ardından sona erdi.

BAŞKENT OSB’DE AĞAÇ ŞENLİĞİ [24.05.2016]

Güncelleme:24 Mayıs 2016

BASAD ağaç şenliğinde 150 adet ceviz fidanı dikildi. Önümüzdeki yıl 750 adet daha dikilecek.

Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD) Yönetim Kurulu’nun düzenlediği ağaç dikme şenliğinde Başkent OSB’de bulunan Yiğitler ve Dofer Yapı önünde bulunan park alanını hem güzelleştirmek hem de ekonomik bir katkı sağlaması amacıyla 150 adet ceviz ağacı dikildi.

BASAD Başkanı Soner Hasçelik önümüzdeki yıl Başkent OSB’nin kendilerine ayıracağı alana 750 adet daha ceviz ağacı dikeceklerini ifade etti.

Dikilen ağaçların özel olarak Bursa’da yetiştirilmiş Chandler tipi ceviz ağaçları olduğu belirtildi. Bu ağaçlardan elde edilecek gelirle ihtiyacı olan öğrencilere ve dul eşlere yardım edilmesi hedefleniyor. BASAD Başkanı Soner Hasçelik, ayrıca bu hususta duyarlı işadamlarından bu hayırlı projeye destek olarak 100’er TL bağışta bulunmalarını istedi.

Yatırım için gerekli işlemler

Güncelleme:17 Mayıs 2016

A-BAŞKENT OSB’DE FAALİYET GÖSTERME AŞAMASI

 

Katılımcı

 

1.“Tesis kurma izin dilekçesi (Ek-1) ile Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapar. Dilekçe ekine Katılımcı yapacağı üretimle ilgili detaylı bilgi ve belgeleri içeren (Proses Aşamaları, Prosese giren ve çıkan malzemelerin Atık Dökümleri, İş Akış Şeması)  tesis kurma bilgi formunu (Ek-2) ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler içinde yer alan imalat(üretim) yapılmayacağına dair proses taahhütnamesini (Ek-3) ilave eder.

 

BAŞKENT OSB’de faaliyet gösterip gösteremeyeceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2.OSB tarafından hazırlanan “Genel Taahhütname” şirket sahibi tarafından huzurda imzalanır.

B-PROJE AŞAMASI

3.“İmar Çapı ve parsel tespiti” için dilekçe ile OSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. (Ek-4)

4.İmar Çap bedeli ve Parsel Tespit Bedeli Katılımcı tarafından OSB Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılır. OSB Bölge Müdürlüğü yetkili birimi tarafından, İmar Çapı-Yol Kotu Tutanağı hazırlanır. Ayrıca parsel tespiti yapılarak, Röleve krokisi düzenlenir.

5.Mimari proje için gerekli olan OSB Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İmar Çapı ve parsel tespit evrakları” ile hazırlanacak tüm projelerde istenilen detayları içeren belgeler OSB Bölge Müdürlüğünden alınır.

6.Arsa üzerinde zemin etüt deneyleri (sondaj) yaptırılarak proje aşamasına geçilir.

7.Hazırlanan Mimari avan proje OSB Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca incelenip onaylandıktan sonra, katılımcı tarafından:

7.1.MİMARİ, STATİK PROJE VE HESAPLARI, ZEMİN ETÜT RAPORU VE  ELEKTRİK, MEKANİK VE YANGIN TESİSATI UYGULAMA PROJELERİ 3 kopya şeklinde hazırlatılır; Başkent OSB Müdürlüğü’ne teslim edilir.

7.2.Mimari, statik, elektrik ve mekanik her bir proje için “Proje Kontrol Onay bedeli” alınır.

7.3.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şubesi Müdürlüğüne müracaat edilerek, NUMARATAJ işlemi yapılır ve “Ruhsat” aşamasına geçilir.

 

C-YAPI  RUHSATI AŞAMASI

1.Şirket adına istenen belgeler hazırlanarak OSB Bölge Müdürlüğü’ne verilir,

a.Noter Tasdikli İmza Sirküleri

b.Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası Belgesi

c.Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

d.Vergi levhası fotokopisi

 

2.“Yapı Ruhsatı Dilekçesi” ile BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğüne ruhsat başvurusu yapılır. (Ek-5) . Aşağıda sıralanan belgeler dilekçe ekine konulur.

a.“ÇED Gerekli Değildir” ya da ”Çed Olumlu” Kararı, gerekli ise  “ÇED RAPORU” belgesi         (Katılımcı tarafından İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilerek temin edilir.)

b.Şirket sahibinin hüviyet cüzdanı ve şahsi vergi kimliği fotokopileri,

 

c.Yapı müteahhitliği için gerekli belgeler;

1.Katılımcı Yapı Müteaahiti ise;

1.1.Yapı Müteahhitliğini Üstlenmesi halinde Taahhütnamesi,

1.2 Ticaret Odası Belgesi

1.3.Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi (01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ekinde belgelerle beraber başvuru yapılır)

2.Katılımcı Müteahhiti Varsa,

2.1.Katılımcı ile Yapı Müteahhidi Arasındaki Noter Tasdikli Sözleşme,

2.2.Müteahhit kimlik bilgileri, vergi dairesi ve no, sigorta sicil no, sicile esas adresi.

2.3.Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi (01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ekinde belgelerle beraber başvuru yapılır)

d.Şantiye Şefi için gerekli belgeler,

1.Şantiye şefinin kimlik fotokopisi,

2.Oda Kayıt belgesi fotokopisi,

3.Sözleşme,

4.Şantiye Şefliği taahhütnamesi,

5.Adres bilgileri.

e.Proje Müellifleri için gerekli belgeler;

1.Büro Tescil Belgeleri fotokopisi, ( Son 6 ay içinde veya yıl içinde)

2.Noter Tasdikli İmza Sirküleri fotokopisi,

3.Proje Müelliflerine ait kimlik fotokopileri ve adres bilgileri.

4. Müellif Taahhütnamesi

f.İnşaatın denetlenmesi için yapı sahibi tarafından anlaşılan yapı denetim firmasından istenen belgeler;

1.Yapı Denetim Firması İzin Belgesi( Noter Tasdikli )

2.Yapı Denetim Firması Sözleşmesi

3.Yapı Denetim Firması Taahhütnamesi

4.Yapı Bilgi Formu (YİBF),aslı

5.Yapı Denetçilerinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

6.Yardımcı Kontrol Elemanı, Yapı Denetçisi İkametgah Belgeleri

7.Yapı denetçilerinin kimlik bilgileri, Denetçi belge no/oda sicil no, adresi

8.Yapı denetim firmasının kuruluş adı, yetkilisinin kimlik bilgileri ve imza sirküsi, vergi numarası, izin belge no, sınıfı ve adresi.

g.Yapı ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli ödeme dekontu,

h.Yapı Denetim Hizmet Bedeli 1. Taksiti ödeme dekontu.( Yapı sahibi-yapı denetim firması arasında yapılan sözleşme bedelinin %20’sini kapsar.)

 

3.Mekanik Birimine

Yapı ruhsatı hazırlanmadan önce Kalorifer, Sıhhi Tesisat, Yangın Tahliye, Yangın Söndürme, Sığınak Havalandırma, Isı Yalıtım Projeleri ve Isı Kaybı Hesabı, Mekanik Tesisat Hesap Raporları incelenip onaylanmak üzere teslim edilir. Eğer sanayi tesisinde Asansör varsa Avan Projesi teslim edilir.

Su Aboneliği için başvuru yapılır. Başkent OSB katılımcılarının tesislerinde su kullanımının tespiti ve ücretlendirilmesi, ön ödemeli su sayacı uygulamasıyla yapılmaktadır.

Su sayacı ve smart kart için aşağıdaki tablodaki bedel ödendikten sonra sayaç aboneye teslim edilir.

Malzeme Adı Birim Fiyat (€)*
Ø20mm Su Sayacı + Smart Kart 84,50
Ø32mm Su Sayacı + Smart Kart 307,50
Ø50mm Su Sayacı + Smart Kart 644,00
Smart Kart 3,50

* Birim Fiyat, KDV hariç birim fiyattır.

 

4.Elektrik Birimine

Elektrik Kuvvetli Akım Projesi, Zayıf Akım Projesi (Telefon, Data, CCTV vb.), Yangın algılama projesi, Paratoner Projesi oda vizeleri yapıldıktan sonra incelenip onaylanmak üzere teslim edilir.

Ayrıca, katılımcı talep ettiği gücü belirten  Enerji Müsaadesi Başvuru Dilekçesi , Enerji Müsaadesi Protokolü, Tesisin OG (Trafo) Projeleri ve hesapları, Tesisin AG Projeleri ve hesapları birime teslim edilir.

D-İNŞAAT AŞAMASINDA

 

1-“İşyeri Teslim Tutanağı” Yapı Ruhsat onayından sonra, 3 gün içinde yapı denetim firması tarafından düzenlenir idareye onaylatılır.

2.“Toprak Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-6) . Toprak vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

3.Subasman Seviyesinde “Temel Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-7) . ile başvuru yapılarak temel aplikasyonları kontrol edilir. Temel vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

4.“Kanal Vizesi İçin Dilekçe” (Ek-8) . ile başvuru yapılarak kanal bağlantıları kontrol edilir. Kanal vizesi için hizmet bedeli yatırılır.

5.“ Tesisin temel-topraklama ölçüm raporu” bina subasman seviyesinde iken ölçülüp hazırlanan Rapor yapı denetim firması tarafından hazırlanıp Bölge Müdürlüğü-Elektrik Birimine teslim edilir.

 

E-YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ  (İSKAN RAPORU) AŞAMASINDA

 

1-Yapı inşaatı tamamlandıktan sonra “Yapı Kullanma İzin Dilekçesi” (Ek-9) ve aşağıda ifade edilmiş belgeler (2-3-4-5-6-7-8-9’uncu maddeler) ile Yapı Kullanma İzin Belgesi için başvuru yapılır.

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu,

3-“SGK İlişik Kesme Belgesi” (Sincan SGK Bölge Müdürlüğü’nden alınan üyenin prim borcu olup olmadığına dair gönderdiği ilişiksizlik belgesi),

4-Sığınak Raporu (Katılımcı Başkent OSB Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapar. Bu dilekçeye istinaden ilgili birimler yerinde incelemeler yaparak Sığınak Raporunu düzenler.)

5-Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi” (*Sincan Vergi Dairesi’nden, Başkent Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından verilen yazıya cevaben alınmış, Cins değişikliği Harcı’nın yatırıldığına dair yazı)

6-Yapı Denetim Firmasından “Yapının ruhsata uygun yapıldığına” dair Rapor,

7-Yapı Denetim Hizmet Bedeli Son Taksit Ödeme Dekontu,

8-Bina ön ve arka cephesinden çekilmiş 2’şer adet 13×18 cm renkli fotoğraf,

9-Asansör Ruhsatı (İşletmede asansör varsa) Asansör Uygulama Projeleri incelenip onaylanmak üzere Mekanik Birimine teslim edilir. Eğer projeler uygunsa, Başkent OSB Müdürlüğü-Mekanik Birimi tarafından Asansör ruhsatı hazırlanır.

10-Elektrik Satış Sözleşmesi imzalanır, güvence bedeli teminatı yatırılır, trafo topraklama raporu ve OG trafo projesi OSB Elektrik birimine teslim edilir. Trafo geçici kabulü yapılır.

 

 

 

F- TAPU VERİLMESİ AŞAMASINDA

 

Sincan Tapu Müdürlüğü tarafından istenen Belgeler:

 

1-Tapu Senedi fotokopisi (OSB’den alınacak )

2-Yapı sahibi İmza Sirküleri

3-Vekâletname (İmza atmak için Yapı sahibi gelmeyecekse)

4-Kimlik fotokopisi (İmzaya gelecek olan kişinin iletişim bilgileri yazılıp imzalanacak.)

5-Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet)

6-YETKİ BELGESİ (Gayrimenkul alım ve satımı için Ticaret Odasından alınacak Yetki Belgesi)

Başkent OSB Müdürlüğü tarafından istenen Belgeler:

 

1-Teminat Mektubu veya İpotek Tesisi Başkent OSB İdari İşler-Finans Birimine teslim edilir.

2-Taahhütname ve Ek Protokol (Örneği Başkent OSB İdari İşler-Finans Biriminde huzurda imzalanır.)

G-TAPU’DA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

1-Arsa Tapusu

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan Raporu)

3-Sincan Kadastro Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilecek.

4-Nufus cüzdanı Aslı veya Fotokopisi

5-İmza Sirküleri

HÜKUMETTEN LOJISTIK MERKEZINE DESTEK [10.05.2016]

Güncelleme:10 Mayıs 2016

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk’ün Ulaştırma Bakanı iken görüştüğü Başbakan Binali Yıldırım, Başkent OSB Lojistik Merkezinin yapılması için gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Yıldırım,Yenikent – Temelli Çevre Yolunun tamamlanması için de talimat verdi.

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, Ulaştırma Bakan iken görüştüğü Başbakan Binali Yıldırım’dan bölgede yapılacak olan Lojistik Merkezi ile Yenikent – Temelli Çevre Yolu yapımı için destek istedi. Türk, makamında ziyaret ettiği Binali Yıldırım’a, Başkent OSB’nin kuruluşundan bu yana kaydettiği gelişmeler konusunda kapsamlı bilgi sundu. İşadamlarının kendi olanaklarıyla Başkent OSB’ni bu noktaya getirdiklerini anımsatan Türk, planlanan lojistik merkezi gibi büyük bir projenin OSB’nin kendi imkanlarıyla yapılmasının mümkün olamayacağını ifade etti. Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, proje aşamasında olan Yenikent – Temelli Çevre Yolunun bölgede yoğunlaşmış olan organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayarak ekonomik işbirliği olanağını sağlama konusunda faydalı olacağına vurgu yaptı.  Şadi Türk’ü dikkatli bir şekilde dinleyen Binali Yıldırım bu konuda gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Bu ifadeleri takiben Yıldırım, Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka’ya bir an önce gerekli çalışmalara başlanması için talimat verdi.

Şadi Türk, yakın ilgisi ve desteği için Başbakan Yıldırım’a teşekkürlerini iletti.

Aka ile Görüşme

Binali Yıldırım’ın talimatları sonrasında Başkent OSB Başkanı Şadi Türk beraberinde Bölge Müdürü İsmet Üstündağ ile Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka’yı, Başkent OSB Lojistik Merkezi ile Yenikent – Temelli Çevre Yolu konularını konuşmak üzere ziyaret ettiler. Görüşmede her iki konu da ayrıntılı biçimde ele alındı. Müsteşar Yardımcısı Aka, görüşmenin ardında Lojistik Merkezi çalışmalarıyla ilgili TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’a, Çevre Yolu konusunda ise Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kenan Adiloğlu’na gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Apaydın ve Adiloğlu ile Toplantı

Bu görevlendirmeyi müteakiben 18 Mayıs’ta Şadi Türk’ün başkanlığında yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ergin, Ahmet Zeki Topdemir, Atakan Yalçınkaya ile Bölge Müdürü İsmet Üstündağ’dan oluşan Başkent OSB heyeti İsa Apaydın’ı makamında ziyaret etti. Lojistik Merkezi konusunda yapılması gereken çalışmalar karşılıklı olarak detaylı biçimde konuşuldu. Gerekli çalışmaların en kısa süre içerisinde başlatılacağı bilgisi Başkent OSB heyetine iletildi.

Adiloğlu ile yapılan görüşmede de Yenikent – Temelli Çevre Yolu ile Alagöz Kavşağı’nın yapılması değerlendirildi. Toplantıda Adiloğlu tarafından her iki çalışma konusunda projeler hazırlanarak işin ihale edileceği heyete belirtildi.

BAŞKENT ORGANİZE KONUT YAPI KOOPERATİFİ’NİN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI. [07.05.2016]

Güncelleme:07 Mayıs 2016

7 Mayıs 2016 Cumartesi saat 10.00’da Başkent Organize Sanayi Bölgesi İdari Binası’nda gerçekleşen genel kurulda gerekli çoğunluğun tespitinden sonra Başkan Cavat Kömürcü kısa bir açılış konuşması yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra divan başkanlığı seçimine geçildi.

Divan Başkanlığı’na Soner HASÇELİK, Katip Üyeliklere ise M. Serdar TÜTEK ile Ersin Ertan ER oybirliği ile seçildi. Kooperatifin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Cavat KÖMÜRCÜ tarafından okundu. Kömürcü, bitmiş 13 adet villanın satışı, arazinin geri kalan kısmına yapılacak villa ve konutlara ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı. Cavat Kömürcü, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Kömürcü, 1000 metrekare alan üzerinde 344 metrekare ile 660 metrekare arasında değişen villaların satışa çıkarıldığını söyledi.

Kooperatifin 2015 yılı Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyesi Nihat GÜÇLÜ, Bilanço ve gelir gider farkı hesapları raporunu da Mehmet Fatih SÖNMEZ okudu. Bu arada ikinci kez söz alan Başkent Organize Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Kömürcü, 2016 yılı çalışma programı ve bütçesiyle ilgili genel kurulu bilgilendirdi. 2015 Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir Gider farkı hesapları raporları oybirliği ile kabul edilerek yönetim aklandı. 2016 yılı tahmini bütçesinin gider kalemleri de oybirliği ile kabul edildi.

YÖNETİM KURULUNDAN KATILIMCIYA DESTEK ZİYARETİ [03.05.2016]

Güncelleme:03 Mayıs 2016

Şadi Türk Başkanlığındaki Başkent OSB Heyeti katılımcıları ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ediyor.

Başkent OSB Yönetim Kurulu katılımcılarla iç içe hareket ederek onların sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Bu doğrultuda aktif bir yönetim anlayışı benimseyen Başkent OSB yöneticileri bölgede faaliyet gösteren firmalarla yakın temaslar kuruyor, ziyaretler gerçekleştiriyor, sorunlarını yerinde dinliyor ve çözüm üretiyor.

Bunun son örneği Epsilon ve Altaylar Medikal firmalarına yapılan destek ziyaretleri. Başkent OSB Başkanı Şadi Türk başkanlığında Epsilon ve Altaylar Medikal firmalarını ziyaret eden Yönetim Kurulu üyeleri Cavat Kömürcü, Mehmet Ergin, Ahmet Zeki Tokdemir, Atakan Yalçınkaya, Denetim Kurulu üyeleri Sırrı Yetkin, Ali Gök , Bölge Müdürü İsmet Üstündağ ve Bölge Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç firma yetkilileri ile konuşarak görüşlerini aldılar, sorunlarını dinlediler.