Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


BASAD İLE DAHA GÜÇLÜ İLİŞKİLER [24.12.2016]

Güncelleme:24 Aralık 2016

BASAD, üyelerini aileleriyle birlikte kaynaştırmak ve aralarındaki dayanışma duygusunu geliştirmek amacıyla iki etkinliğe daha imza attı

 

Başkent OSB’li sanayicilerin aralarındaki işbirliğini geliştirip güçlendirmek amacıyla kurdukları Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD), üyelerin aidiyet ve işbirliği duygusunu geliştirmek için iki yeni organizasyon daha gerçekleştirdi.

 

BASAD ilk organizasyonda, yeni yıl nedeniyle 24 Aralık 2016 tarihinde üyelerine yılbaşı yemeği verdi.

Canlı müzik – sihirbaz gösterisi eşliğinde verilen kokteylli yemekte Başkent OSB Başkanı Şadi Türk ile BASAD Başkanı Soner Hasçelik, üyelere yeni yıl dolayısıyla iyi dilek ve temennilerde bulundular.

Wyndham Ankara Otel’de gerçekleştirilen yemekte Başkent OSB ve BASAD yönetim kurulu üyelerinin hemen hepsi eşleriyle birlikte hazır bulundu. BASAD üyelerinin yanı sıra, Başkent OSB ile BASAD çalışanları da eşleriyle birlikte yemeğe katıldı. Hemen herkesin müzik eşliğinde dans ederek, yöresel oyunlar oynayarak yemek yediği gecede, BASAD’a yeni katılan üyelere de sertifikaları verildi.

 

Sertifika alan yeni üyeler

Atilla Alakuş (Doğan Yıldız İnşaat Mak. Müh. Ltd. Şti.), Mustafa Doğan (Dofer Yapı), Mustafa Sümer, Uğur Morova (Morova Reklam), Mustafa Akmermer, Doruk Özerciyes (Ete Enerji), Mustafa Yılmaz (Palme Makine), Zafer Udül (Tamsan Kompresör).

Bu arada bir önceki dönem başkanlık hizmetlerinden dolayı Salih Türel Poyraz’a teşekkür plaketi verildi. On yıllık üyeliği boyunca aidatlarını aksatmadan ödediği için de Yüksel Karadağ’a “teşekkür rozeti” takıldı.

 

İşbirliği ve dayanışma kahvaltısı

BASAD, gerçekleştirdiği ikinci organizasyonla, Başkent OSB’de faaliyet gösteren firmaların temsilcilerini kahvaltıda buluşturdu.

BASAD Başkanı Soner Hasçelik, kahvaltılı toplantının amacını; “Katılımcıların arasında dayanışmayı güçlendirmek, birbirleriyle iç ticaret yapmalarına ve iş paylaşmalarına olanak sağlamak” olarak açıkladı.

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen kahvaltıda Başkent OSB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ergin, Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç de hazır bulanarak, katılımcılardan gelen bölgeyle ilgili sorulara yanıt verdiler.

 

Güncelleme:16 Aralık 2016

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu,
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli Dekontu ,
 4. Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Prosesin Tanımı ve Şeması, Prosese Giren ve Çıkan Malzemelerin Atık Dökümünü gösterir İş Akış Şeması,
 5. Çalışma Düzeni Beyan Formu,
 6. Kapasite Raporu,
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre Ait Diploma Sureti (1.Sınıf GSM’ler İçin),
 8. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), veya İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan  Sözleşme (Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Formatına Uygun),
 9. Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı,
 10. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme,
 11. Çevre İzni / Çevre İzni Muafiyet Yazısı (Tabi İse “Çevre İzni” Belgesi Tabi Değil İse “Çevre İzni Muafiyet” Yazısı),
 12. Deşarj Uygunluk Belge Başvurusu,
 13. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor (Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı)
 14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı Dekontu (Ruhsat Harcı Kanun Gereği İlgili Belediyeye Aktarılmaktadır.)
 15. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Kiracı Müracaat Ediyorsa Kira Sözleşmesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI AŞAMASINDA

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre OSB tarafından verilir. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasına gelen katılımcı, aşağıda belirtilen belgelerle BAŞKENT OSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

  1. Başvuru Dilekçesi ekinde aşağıda maddeler halinde belirtilen belgeler (1-15 arası maddelerde belirtilen belgeler) ile başvuru yapılır. (EK I)
  2. Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (kaşeli ve imzalı). (EK II)
  3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli Dekontu.
  4. Fabrika Mekanik Yerleşim Planı, Proses Aşaması, Prosese giren ve çıkan malzemelerin (atıklarının dökümü), İş Akış Şeması,  (EK III– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İş Akış Şeması Formatı ve Firma Üretim Taahhütnamesi) İş Akış Şeması doldurulurken hammadde girişinden ürün çıkışına kadar olan prosesin formata uygun olarak şematik olarak gösterilmesi ve ayrıntılı olarak anlatılması, atıklar ve emisyon kaynaklarının belirtilerek tanımlanması, atık kodlarının ve bertaraf şeklinin belirtilmesi, kapasite bilgilerinin sunulması gerekmektedir. Ayrıca iş akış şemasının ekinde yer alan “firma üretim taahhütnamesi” firma yetkilisince imzalı ve onaylı olacaktır.
  5. Çalışma Düzeni Beyan Formu (EK IV)
  6. Kapasite Raporu: Firmanın kapasite bilgilerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen rapor.
  7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre ait diploma sureti (1.GSM’ler için) 1. Sınıf GSM’ler için Sorumlu Müdür Sözleşmesinin noter tasdikli olması gerekir. Sorumlu Müdür bir firmanın üretim konusuna hakim, sorumlulukları ve gereklilikleri gerçekleştirebilir olmalıdır. (Üretim şekli ile Sorumlu Müdürün mesleği örtüşmelidir. Örn: Metalürji-Makine sektör grubundaki firmanın Sorumlu Müdürü Makine veya Metalürji Mühendisi olmalıdır.) (EK V-Sorumlu Müdür Sözleşme Formatı)
  8. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip Sözleşmeleri (İmzalı), Risk Değerlendirilmesi, Acil Durum Eylem Planı, İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma ile Yapılan Sözleşme: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın formatına uygun
  9. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme
  10. Çevre İzni: Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İznine Tabi ise Çevre İzni Yazısı veya Çevre İzni Muafiyet Yazısı alınır.

   Çevre İzni Alma Süreci; “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” yayınlanarak “Emisyon, Deşarj, Gürültü, Deniz Deşarjı” gibi izinler “Çevre İzni” altında toplanmıştır. Firmalar bu yönetmeliğe göre Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilir (EK VI-Değerlendirilme için Başvuru Örneği). Bu yönetmeliğe tabi olmayan firmalara “Çevre İznine Tabi Değildir” yazısı verilerek çevre izni süreci sonlandırılır. İzne tabi olan firmalar Çevre Danışmanlık firması ile elektronik ortamda başvuru yaparak süreci devam ettirirler.

   Çevre İzni iki aşamalıdır;

   Geçici Faaliyet Belgesinin alınması (Uygulamada Geçici Çevre İzni anlamına gelen belge 1 Yıl Sürelidir.) (Akış Diyagramı)

   Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması (Eklerin raporların, analizlerin vb. tamamlanması)

   Bu 2 aşama tamamlandıktan sonra Çevre İzni verilmektedir.

  11. Deşarj Uygunluk Belge Başvurusu: Bölgemizde yer alan Atıksu Arıtma Tesisi Çevre Birimi tarafından işletilmektedir. Bölgemizde yer alan firmaların faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların “Atıksu Arıtma Tesisinde” arıtma projesine uygun şekilde arıtılması ve çevre mevzuatına uygun şekilde Ankara Çayı’na deşarj edilmesi yasal zorunluluktur. Bu nedenle; arıtma tesisinin verimli olarak çalıştırılması ve uygun deşarj standartlarının sağlanabilmesi için, faaliyet gösteren firmaların bölgemiz alt yapı sistemine deşarj değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Kararı ile bölgemizde faaliyet gösteren firmaların bölgemiz alt yapı sistemine verecekleri atıksu deşarj kriterleri belirlenmiştir (EK VII-Kanal Deşarj Kriterleri). Belirlenen deşarj kriterleri üzerinde atıksuyu olan firmaların, ön arıtma/ arıtma sistemi kurmak zorundadırlar. Tabloda belirtilen bu kriterlerin dışında farklı bir parametresi olan firmalar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, ilgili sektör grubu tablolarında yer alan alıcı ortam deşarj değerlerini sağlamak zorundadır. Arıtma Tesisi Tasarım Kriterlerine göre alt yapı sistemine deşarj eden firmalara gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Deşarj Uygunluk Belgesi” verilerek Çevre İzni süreçleri sonlandırılacak, İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatları kalıcı olarak verilebilecektir. İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarını atıksu arıtma tesisinden önce alan firmalar Bölge Müdürlüğümüze başvurarak gerekli incelemeler sonrası Deşarj İzin Belgesini alabilirler. Deşarj Uygunluk Başvuru Formu doldurulup başvuru dilekçesinin ekine konularak başvuru yapılması ile gerekli olan incelemeler sonucu Deşarj Uygunluk belgesi verilebilecektir (EK VIII- Deşarj Uygunluk Belgesi Başvuru Dilekçesi).  (EK IX-Deşarj Uygunluk Belgesi Başvuru Formu).

 1. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor: Bölge Müdürlüğüne Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapılır. Bölge Müdürlüğü Mekanik Doğalgaz Birimi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na Yangın Raporu Üst Yazısı yazılarak gönderilir. Katılımcı tarafından Ankara Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapılarak gerekli harçlar yatırılır. İtfaiye tarafından yerinde yapılan inceleme sonrası Yangın Raporu düzenlenir (EK X- Yangın Raporu Başvuru Dilekçesi)
 2. Ruhsat Harcı Dekontu: Ruhsat Harcı Ankara Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılmak üzere Başkent OSB hesabına yatırılır. 
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına kiracı müracaat ediyorsa, Kira Sözleşmesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri Başkent OSB Çevre Birimine teslim edilir.

Katılımcıya “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlendikten sonra, katılımcı Elektik Birimine başvuru yapılmalıdır. Bunun içinde aşağıda sayılan belgelerin Bölge Müdürlüğü Elektrik Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Sanayi Sicil belgesi (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sanayi elektrik aboneliğine geçiş için)
 3. Kimlik fotokopisi ve imza sirküleri (Güncel)
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Tesisin son durum (as-built) projeleri (İlk Projelere uyulmamışsa) (Güncel)

4. SANAYİ DEVRİMİ’NE ‘AKADEMİK’ DESTEK [14.12.2016]

Güncelleme:14 Aralık 2016

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak bilinen ‘Sanayi Dönüşüm Süreci (Endüstri 4.0)’ın tartışılacağı uluslararası bir organizasyonun, ODTÜ ile yapılması planlanıyor

ODTÜ-Başkent OSB işbirliği ile bölgenin stratejik planı yapılacak.

Başkent OSB, çağı ve teknolojik gelişmeleri yakalamak için üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir adım daha attı. Başkent OSB ile ODTÜ’nün ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar sonucu, bölge ve bölgede faaliyet gösteren firmaların gelişimi için yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler üç ana başlıkta toplandı. Bu amaçla biri ODTÜ, diğeri Başkent OSB’de iki ayrı toplantı yapıldı. ODTÜ’de yapılan toplantıya üniversiteden BİLTİR Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlhan Gökler, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Başkent OSB’den Başkanvekili Cavat Kömürcü’nün başkanlığında Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Zeki Topdemir, Atakan Yalçınkaya, Denetim Kurulu üyesi Sırrı Yetkin, Bölge Müdürü İsmet Üstündağ ile Eğitim Birimi sorumlusu Selami Babacan katıldı. Başkent OSB’de yapılan toplantıya ise ODTÜ- BİLTİR Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlhan Gökler ile BİLTİR Merkezi Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 4.0 Platformu Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Şeyda Ertekin katıldı.

İşletmelere proje desteği

Toplantılarda, Bölge’nin stratejik planının hazırlanması, ODTÜ ile dördüncü sanayi devrimi olarak bilinen “Sanayi Dönüşüm Süreci (Endüstri 4.0)’ın tartışılacağı uluslararası bir organizasyonun yapılması, bölgede faaliyet gösteren işletmelere başta proje olmak üzere çeşitli konularda desteği sağlanması, eğitim faaliyetlerinin sanayinin dönüşümü sürecine uygun planlanması gibi konular değerlendirilerek, bazı prensip kararlar alındı.

 

SORUNLAR, BİRLİKTE ÇÖZÜLECEK [06.12.2016]

Güncelleme:06 Aralık 2016

Başkent OSB’nin de yer aldığı alanda kurulu bulunan yaklaşık 200 konut kooperatifinin üst birlikleriyle, bölgenin sorunları tartışıldı

 

Ankara’da sanayileşmenin öncülüğünü yapan Başkent OSB, bölge sorunlarının çözümünde de inisiyatif aldı. Başkent OSB, Malıköy ve civarında faaliyette bulunan konut kooperatifleri üst birlikleriyle bölgenin sorunları ve çözüm yollarını masaya yatırdı.

Toplantıya, Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk başkanlığında; Başkanvekili Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ergin, Ahmet Zeki Topdemir, Atakan Yalçınkaya, Denetim Kurulu Üyeleri Sırrı Yetkin, Ali Gök, Hukuk Danışmanı Av. Abidin Şahin, Bölge Müdürü İsmet Üstündağ ve Bölge Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç’ten oluşan yönetim tam kadro katıldı.

Ortak sorunlar saptanacak

Bölgede faaliyette bulunan yaklaşık 200 kooperatifi temsilen SS Muratlı Konut Yapı Kooperatifler Birliği Başkanı Ahmet Refik Aydın, SS Zirve Yapı Kooperatifler Birliği Başkanı Haki Güngör, SS Temelkent Konut Yapı Kooperatifler Birliği Başkanı Abdullah Eren ve SS Yeni Yerleşim Konut Yapı Kooperatifler Birliği Başkanı Şenel Otyakmaz’ın katıldığı toplantıda, tarafları ilgilendiren ortak sorunlar saptanarak, çözümü için de birlikte hareket edilmesi ilke olarak benimsendi.