Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Sanayicinin sorumluluğu

01 Temmuz 2017

Günümüzde sanayinin kalkınmanın ve gelişmenin lokomotifi olduğu herkes tarafından kabul görmüştür. Elbette tarım, turizm ve hizmet sektörleri de önemlidir ancak kalkınmada, büyümede ve bilimsel gelişimde süreklilik sağlayan sektörün sanayi olduğu gerçeği ortadadır. Bundan dolayıdır ki günümüzde sanayinin yeni evresinden, Endüstri 4.0 ya da diğer adıyla “4. sanayi devrimi”nin uygulamasından söz ediliyor. Klasik sanayi işletmelerinin süreç içerisinden dönüşümünün kaçınılmazlığı konuşuluyor. Şimdilerde teknoloji ile “kendin yap” diye özetlenebilen yeni bir üretim biçiminden, Maker’den bahsediliyor.

Dünyada bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler adeta baş döndürüyor. Son 30 yılda teknoloji ve bilimde yaşanan gelişmeler neredeyse üç bin yıllık sanayi birikimini katladı. Teknoloji üreten ülkeler ekonomide aldıkları yol sayesinde zengin refah toplumları oldu. Tarım ülkeleri, tarımda teknoloji kullanmayan ya da sanayide emekleyen ülkeler geri kalmış, halkları neredeyse sefalete mahkum…

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte sanayileşme arayışına giren, artan oranda sürekli çaba gösteren Türkiye’nin son 50 yılında zihinlerde yapılan devrim gerçek hayatta da yaşam bulmaya başladı. Bunda en büyük pay kuşkusuz sanayicinindir. Sermayesi ve emeğiyle hiç bir karşılık beklemeden bırakın elini, gövdesini taşın altına koymuştur.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, ülkemiz ya da dünya ne zaman ekonomik krize girse çıkışı sanayi ve sanayicide aranıyor. Yükü sanayici omuzluyor.

Her zaman olduğu gibi bugün de bize büyük görevler düşüyor. Görevimizi hakkıyla yerine getirebilmemiz için OSB olarak fark yaratmamız lazım, şirketlerimiz ile fark yaratmamız lazım.

Bölge olarak ciddi bir gelişmişlik içerisindeyiz. Yıllık ortalama büyümemizin yüzde 15’in altına düşmediğini söylersem sanıyorum ne demek istediğim daha iyi
anlaşılacaktır.

Yeter mi, yetmez!

Bölgemizi dünyayla rekabet edebilir düzeye getirmemiz lazım. Bu da ancak ileri teknoloji ile olanaklıdır. Buna mecburuz.

Sanayiciler olarak sıkıntılı süreçleri sırtlama gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu asla unutmayacağız.

Şadi TÜRK

Başkent Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı