Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

16 Nisan 2012

1. Yapı kullanım izin belgesi dilekçesi, (Ek-10)

2. Yapı kullanım izin belgesi hizmet bedeli OSB veznesine veya banka hesabına yatırılarak dekont dilekçeye eklenecektir

3.SGK İlişiksizlik Belgesi,

4.Vergi Dairesi İlişiksizlik Belgesi,

5. Sığınak Raporu (Başkent OSB Müdürlüğü’nden alınacak)

6. Yapı denetim firmasının “Yapının projesine ve ruhsata uygun olarak yapıldığına” dair raporu.

7. Yapı denetim hizmet bedeli son taksit ödeme dekontu.

8. Bina ön ve arka cephesinden 2’şer adet 13 cmx18 cm ebadında fotoğraf.

9. Asansör Ruhsatı. (tesiste asansör varsa)