Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


BAŞKENT OSB KATILIMCILARINA TAPU VERİLME ŞARTLARI

03 Mart 2015

 

BAŞKENT OSB KATILIMCILARINA TAPU VERİLME ŞARTLARI

Bölgede işletmeye geçen katılımcıların talepleri halinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde tapu belgesi verilmektedir.

a) Katılımcının talep ettiği sanayi imar parselinde yapı kullanma izin belgesi  alınmış olması,

b) İşletmeye geçiş öncesindeki süreçte ve işletme aşamasında OSB’ye ve üçüncü kişilere karşı yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmiş olması,

c) OSB ile veya OSB bağlantılı üçüncü kişi kurum veya kuruluşlarla herhangi bir uyuşmazlığının bulunmaması

d) Katılımcı-işletmeci öncelikli kamu alacakları nedeniyle takibe veya adli işleme tabi tutulsa dahi OSB’nin öncelik sırasının her zaman korunmasını kayıtsız ve koşulsuz olarak kabul etmesi,

e) Tapu siciline 4562 sayılı yasa’nın değişiklikten sonra 18.maddesinde düzenlenen ;”Taşınmazın İcra Yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” şerhinin konulması

Başvuru dilekçe örneğini için tıklayınız.