Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Tapu işlemi için gerekli evraklar

07 Ağustos 2019

 • Kaşeli ve yetkili ad-soyad yazılı, imzalı tapu talep dilekçesi
  (Ekine istenen evraklar eklenecektir, Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazılacak olup ada, parsel no, m² bilgisi, firma adı mutlaka yazılmalıdır.)
 • 1 adet Tapu Yetki Belgesi Aslı
  ( Gayrimenkul satın alma ile ilgili ibare mutlaka yer almalıdır, belge ATO’dan alınır.)
 • 1 adet vergi levhası fotokopisi (güncel)
 • 1 adet fotoğraf (yetkili fotoğrafı / tapuda vekaleten işlem yapılacaksa vekilin fotoğrafı)
 • İmza sirküleri Aslı
 • Vekaletname Aslı (Vekaleten işlem yapılacaksa; noterden alınacak vekaletname içeriğinde  “gayrimenkul almaya vekilimiz yetkilidir” ibaresi bulunmalıdır.)
 • Tapuda işlem yapacak olan yetkilinin/vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  (İşlemler esnasında nüfus cüzdanı aslının kişinin yanında olması gerekir, işlem yapılacak günün sabahı evrakları teslim ederken yetkili kişinin nüfus cüzdanı aslı Tapu Müdürlüğü’ne bırakılır, öğleden sonra imzalar atılıp işlem tamamlandığında geri alınır.)