Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Hizmet Bedelleri

01 Nisan 2018

Yönetim Kurulumuzca onaylanan 01.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olan  hizmet bedelleri listesi

 

NO HIZMET TÜRÜ BİRİMİ (TUTARI TL)
YAPI İMAR
1 Yol Kotu, Çap  Hizmet Bedeli

a) İlk Defa Çap Belgesi Alınan Parsel İçin

b) Daha Önce Çap Belgesi Alınarak Yapı Ruhsatı Düzenlenen ve İlave Yapı Yapılacak Parsel İçin

Parsel m²

İlave Bina Arsa m²

0,60 + KDV

0,60+ KDV

2 Belge Yenileme Hizmet Bedeli

a) Çap Yenileme Hizmet Bedeli

b) Yapı Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli

Parsel m²

İnşaat m²

0,30+ KDV

0,30+ KDV

3 Hafriyat Bedeli (Döküm Yeri Bölge Tarafından Gösterilen Hafriyatlar İçin Alınacak Bedel) Hafriyat m³ 4,20+ KDV
4 Parsel Tespit ve Bina Aplikasyon Hizmet Bedeli Her İşlem İçin Maktuen 700,00+ KDV
5 Proje Kontrol Hizmet Bedeli (mimari, statik, aplikasyon projesi, elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat, dogalgaz iç tesisat, asansör, jeolojik zemin etüdü, tadilat, son durum projeleri vb.) Maktuen 185,00 + KDV / proje adedi
6 Yapı Ruhsatı  Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,60+ KDV
7 İlave Esaslı Tadilat Ruhsatı Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,60+ KDV
8 Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,60+ KDV
9 Toprak, Temel ve Kanal Vizesi Hizmet Bedeli Maktuen 185,00 + KDV /Vize Adedi
10 1.00 m² Asfalt Yol Bozma Hizmet Bedeli 460,00+ KDV
11 1.00 m² Stabilize Yol Bozma Hizmet Bedeli 45,00+ KDV
12 1.00 m² kilitli Parke Taşı Bozma Hizmet Bedeli Maktuen + m² 500,00 TL Maktuen
ilave Her m² için
100,00 TL
13 İmar Parseli Tevhid/İfraz Hizmet Bedeli
(2 parsel için matbu bedel) (2’den fazla parsellerde ilave her parsel için iki parselin hizmet bedelinin %10’u ilave edilir.)
Tevhid Edilen
Parsel Adedi
İfraz Sonucu
Olusan Parsel
Sayısı

1.700,00+ KDV

14 İşgaliye Hizmet Bedeli Günlük İşgal Edilen Alanın  m²’si 0,70+ KDV
15 Numarataj Hizmet Bedeli Adet 700,00+ KDV
16 Ekspertiz Hizmet Bedeli Adet 100,00+ KDV
KATILIMCI İLİŞKİLERİ
1 Parsel İşlem Hizmet Bedeli (Sitiyak Üyesi Katılımcılar Hariç) Parsel m² 1,15+ KDV
2 Birleşme ve Bölünme İşlem Hizmet Bedeli (Şirket ve Şahıs) Parsel m² 0,30+ KDV
3 Kiralama işlem Hizmet Bedeli (Mülk
sahibi/ada/parsel/yüzölçümünün degiştiğinde tekrar alınmaz)
Parsel m² 0,60+ KDV
4 Finansal Kiralama İşlem Hizmet Bedeli (Tapunun aynı kişi/firmaya dönüşleri hariç) Parsel m² 0,30+ KDV
ÇEVRE
1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,60+ KDV
2 Deşarj Uygunluk Belgesi (Bağlantı Belgesi) Adet 315,00+ KDV
3 Atıksu Fiziksel Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 350+ KDV
50<Q≤250 580+ KDV
250<Q≤1000 800+ KDV
Q>1000 1000+ KDV
4 Atıksu Fiziksel+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 950+ KDV
50<Q≤250 1.420+ KDV
250<Q≤1000 1.910+ KDV
Q>1000 2.370+ KDV
5 Atıksu Fiziksel+Kimyasal Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 950+ KDV
50<Q≤250 1.420+ KDV
250<Q≤1000 1.910+ KDV
Q>1000 2.370+ KDV
6 Atıksu Fiziksel+Kimyasal+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 1.420+ KDV
50<Q≤250 1.910+ KDV
250<Q≤1000 2.370+ KDV
Q>1000 2.860+ KDV
7 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli (Unvan Değişikliği, Kapasite Artışı vb. durumlarda) Maktuen 635,00+ KDV
8 Kirlilik Önleme Payı Hizmet Bedeli Maktuen 1.900,00+ KDV
MEKANİK
1 Su Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli Maktuen 50,60+ KDV
2 Doğalgaz Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli * ( EPDK ) Maktuen 40,00+ KDV
3 Başkent OSB Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesi Satış Bedeli Maktuen 185,00+ KDV
4 İtfaiye Aracı İle Su Hizmet Bedeli Tankerle Adedi 150,00 + KDV/tanker
5 Doğalgaz Servis Hattı (pe ) Uzatma ve Tamir Bedeli (İşçilik) Adet 210,00+ KDV
6 Su Sayacı ve Kollektör Bağlantı Hizmet Bedeli (İşçilik) Maktuen 500,00+ KDV
ELEKTRİK
1 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli AG (0-15 Kw) **(EPDK) mt 45,93+ KDV
2 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli AG (15-50 Kw) **(EPDK) mt 62,16+ KDV
3 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli AG (50-100 Kw üzeri) **(EPDK) mt 84,88+ KDV
4 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli AG (100 Kw Üzeri) ** (EPDK) Matbu Bedel+0,60
x (Güç-100) TL/mt
84,88+0,6x(Güç –
100) (TL/mt) + KDV
5 Elektrik Baglantı Hizmet Bedeli OG

**(EPDK)

mt 217,00+ KDV
6 Kesme Baglama Hizmet Bedeli AG

**(EPDK)

Adet 26,80+ KDV
7 Kesme Baglama Hizmet Bedeli OG

**(EPDK)

Adet 136,20+ KDV
8 Trafo Topraklama Test Ölçüm Hizmet Bedeli (OSB) Adet 185,00+ KDV
9 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (10-250 kW) ** (EPDK) Adet 860,00+ KDV
10 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (250 kW ve üstü ) ** (EPDK) Adet 1.750,00+ KDV
11 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (AG)

** (EPDK)

Adet 105,00+ KDV
12 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (OG)

** (EPDK)

Adet 280,00+ KDV
İDARİ İŞLER
1 Özel Yol Süpürme Araç Hizmet Bedeli Saat 460,00+ KDV
2 Çevre Temizlik Hizmet Bedeli Sefer 765,00+ KDV
3 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Bulvar Üzeri) Adet (Yıllık) 75,00+ KDV
4 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Cadde Üzeri) Adet (Yıllık) 40,00+ KDV
5 Araç Sticker Bedeli (Giriş Kartı) Adet 20,00+ KDV
6 Otomatik Giriş Kartı Bedeli Adet 65,00+ KDV
7 Totem Reklam Bedeli (6 Aylık) Adet 700,00+ KDV
8 Egitim Salonu ve Fuaye Alanı Kiralama Hizmet Bedeli*** Sabit + Saat Konferans Salonu
(Sabit 1.300,00 +
Saatlik 320,00) + KDVDiger Salonlar
(Sabit 320,00 + Saatlik 130,00) + KDV
9 Açık Fuar Alanı Kiralama Hizmet Bedeli *** Günlük 2.500,00 + KDV
10 1,78 * 3,28 Ebatında Bilbord reklam bedeli (1 Aylık) Adet 2.000,00 (Katılımcı)
4.000,00 (Diger) + KDV

NOT :
* Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı 2017 Birim Fiyat Listesinden alınmıstır.
** Elektrik ve dogalgaz baglantı ve kesme baglama bedelleri her yıl EPDK tarafından yayımlanan listeye göre ücretlendirilir.
*** Kamu kurum ve kuruluslarından bu bedeller alınmaz.

BAŞKENT OSB ELEKTRİK SATIŞ FİYATLARI
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ ENERJİ BEDELİ İLETİM DEDELİ DAĞITIM BEDELİ ENERJİ SATIŞ BEDELİ TARİFE TİPİ
01.01.2008 11,4821 2,1300 13,6121 SANAYİ
01.04.2008 10,3265 0,3432 2,1300 12,7997 SANAYİ
01.07.2008 12,9830 0,3432 2,1300 15,4562 SANAYİ
01.10.2008 14,3720 0,3432 2,1300 16,8452 SANAYİ
01.01.2009 14,1457 0,3432 2,1100 16,5989 SANAYİ
01.04.2009 13,8782 0,3432 2,1100 16,3314 SANAYİ
01.04.2009 15,4010 0,3432 2,1100 17,8542 SANAYİ
01.01.2010 15,3059 0,3432 2,3750 18,0241 SANAYİ
01.04.2010 15,3059 0,8869 2,3750 18,5679 SANAYİ
01.01.2011 14,9440 0,9000 1,3700 17,5762 SANAYİ
01.03.2011 13,2000 0,7600 1,3700 15,3300 SANAYİ
01.04.2011 13,2000 1,0000 1,3700 15,5700 SANAYİ
01.10.2011 13,6461 1,1500 1,3700 16,1661 SANAYİ
01.12.2011 13,6461 0,8500 1,3700 15,8661 SANAYİ
01.01.2012 13,7274 0,9000 1,4500 16,0774 SANAYİ
01.04.2012 14,6211 1,4000 1,4500 17,4711 SANAYİ
01.10.2012 15,3693 1,1500 1,4500 17,9693 SANAYİ
01.11.2012 17,7700 1,1500 1,4500 20,3700 SANAYİ
01.04.2013 17,7200 1,0000 1,3900 20,1100 SANAYİ
01.01.2014 17,0320 0,9000 1,4700 19,4020 SANAYİ
01.04.2014 17,0300 0,8000 1,4700 19,3000 SANAYİ
01.05.2014 16,6624 0,8000 1,4700 18,9324 SANAYİ
01.07.2014 16,8077 0,8000 1,4700 19,0777 SANAYİ
01.10.2014 17,6469 0,8000 1,4700 19,9169 SANAYİ
01.01.2015 17,7406 0,8000 1,6150 20,1556 SANAYİ
01.04.2015 17,6031 1,0000 1,6150 20,2181 SANAYİ
01.07.2015 17,8954 1,0000 1,6150 20,5104
SANAYİ
01.10.2015 17,8649 0,8000 1,6150 20,2799
SANAYİ
01.01.2016 18,6749 1,8000 1,9080 22,3829
SANAYİ
01.04.2016 16,5500 2,1000 1,9080 20,5580
SANAYİ
01.07.2016 16,5500 1,8000 1,9080 20,2580
SANAYİ
01.10.2016 16,5500 1,5000 1,9080 19,9580
SANAYİ
01.01.2017 16,5500 2,8000 1,8111 19,8611
SANAYİ
01.04.2017 19,0094 1,5000 1,811 22,3205 SANAYİ
01.01.2018 20,3541 1,6000 1,8203 23,7744 SANAYİ
01.04.2018 22,9814 1,8000 1,8203 26,6017 SANAYİ
Not : Fiyatlar Kuruş olarak belirtilmiş olup, KDV ve Diğer vergiler hariçtir İletim bedeli TEİAŞ dan gelen aylık iletim faturasına ve tüketim miktarına göre değişkendir.