Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Hizmet Bedelleri

25 Temmuz 2020

Yönetim Kurulumuzca onaylanan 25.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olan  hizmet bedelleri listesi

NO ALINACAK ÜCRETLER BİRİMİ 2020
(KDV Hariç)
1 Yol Kotu, Çap Hizmet Bedeli
a) İlk Defa Çap Belgesi Alınan Parsel İçin Parsel m² 0,80
b) Daha Önce Çap Belgesi Alınarak Yapı Ruhsatı Düzenlenen ve İlave Yapı Yapılacak Parsel İçin İlave Bina Arsa m² 0,80
c) Çap Yenileme Hizmet Bedeli Parsel m² 0,40
2 Hafriyat Bedeli (Döküm Yeri Bölge Tarafından Gösterilen Hafriyatlar İçin Alınacak Bedel) Hafriyat m³ 5,50
3 Parsel Tespit ve Bina Aplikasyon Hizmet Bedeli Her İşlem İçin Maktuen 924,00
4 Proje Kontrol Hizmet Bedeli (mimari-statik, aplikasyon projesi, elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat, asansör, jeolojik zemin etüdü, tadilat, son durum proje vb.) Her Proje İçin 244,00
5 Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli
a) Yapı Ruhsatı (Yeni yapı) Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,80
b) Yapı Ruhsatı (Daha Önce Yapı Ruhsatı Düzenlenen ve İlave Yapı ya da Kat Yapılacak Binalarda Ek Bina, Kat İlavesi, İlave, Tadilat m² Artışı, İstinat Duvarı) Hizmet Bedeli İlave İnşaat m² 0,80
c) Yapı Ruhsatı (Yenileme, Yeniden, Tadilat m² Azalışı, Kullanım Değişimi, İsim değişikliği, vb.) Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,11
6 Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,80
7 Toprak, Temel ve Kanal Vizesi Hizmet Bedeli Her Vize İçin Maktuen 244
8 Asfalt Yol Bozma Hizmet Bedeli 552
9 Stabilize Yol Bozma Hizmet Bedeli 54
10 Kilitli Parke Taşı ve/veya Küp Taş Bozma Hizmet Bedeli (Malzeme dahil bedeli) 10m²’ye kadar 580
10m² ve üzeri her m² için 58
11 Kilitli Parke Taşı ve/veya Küp Taş Bozma Hizmet Bedeli (Malzeme hariç söküp takma bedeli) 10m²’ye kadar 325
10m² ve üzeri her m² için 33
12 Bordür ve/veya Yağmur Oluğu Bozma Hizmet Bedeli (Malzeme dahil bedeli) 10m’ye kadar 580
10m ve üzeri her m için 58
13 Bordür ve/veya Yağmur Oluğu Bozma Hizmet Bedeli (Malzeme hariç söküp takma bedeli) 10m’ye kadar 325
10m ve üzeri her m için 33
14 Büyükşehir Belediyesi Kaldırım Taşı Bozma Bedeli ( Malzeme hariç İşçilik Bedeli) 175
15 İmar Parseli Tevhit/İfraz Hizmet Bedeli
(2 parsel için matbu bedel) (2’den fazla parsellerde ilave her parsel için iki parselin hizmet bedelinin %10’u ilave edilir.)
Tevhit Edilen Parsel Adedi
İfraz Sonucu Oluşan Parsel Sayısı
2.244,00
16 İşgaliye Hizmet Bedeli Günlük İşgal Edilen Alanın m²’si 0,94
17 Numarataj Hizmet Bedeli Adet 924
18 Ekspertiz işlemi için Hizmet Bedeli Adet 132

Katılımcı İlişkileri

1 Parsel İşlem Hizmet Bedeli
(Sitiyak Üyesi Katılımcılar Hariç)
1.000 m²’ye kadar Maktuen 2.000,00
1.000 m² ve üzeri her m² için 3,00
2 Birleşme ve Bölünme İşlem Hizmet Bedeli
(Şirket ve Şahıs)
Parsel m² 0,40
3 Kiralama İşlem Hizmet Bedeli
(Mülk sahibi/ada/parsel/yüzölçümünün değiştiğinde tekrar alınmaz)
1.000 m²’ye kadar Maktuen 1.000,00
1.000 m² ve üzeri her m² için 2,00
4 Finansal Kiralama İşlem Hizmet Bedeli
(Tapunun aynı kişi/firmaya dönüşleri hariç)
Parsel m² 0,40
5 Bağımsız Bölüm Kiralama Hizmet Bedeli 1.000 m²’ye kadar Maktuen 1.000,00
1.000 m² ve üzeri her m² için 1,00
6 İpotek tesisi, cebri satış, miras, bağış vb. nedenlerle tapuda görülecek işlemler için verilen uygunluk görüşü hizmet bedeli Parsel m² Arsa Rayiç Değeri x 0,0004

Çevre birimi

1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,80
2 Deşarj Uygunluk Belgesi (Bağlantı Belgesi) Adet 415,80
3 Atıksu Fiziksel Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet  Q≤50  450
 50<Q≤250  750
 250<Q≤1000  1000
 Q>1000  1150
4 Atıksu Fiziksel+Biyolojik veya Fiziksel+Kimyasal Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet  Q≤50  1200
 50<Q≤250  1800
 250<Q≤1000  2400
 Q>1000  3000
5 Atıksu Fiziksel+Kimyasal+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı Adet  Q≤50  1800
 50<Q≤250  2400
 250<Q ≤ 1000  3000
 Q>1000  3600
6 Ön Arıtma Sistemleri Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı Hizmet Bedeli Adet  Q≤50  1800
 50<Q≤250  2400
 250<Q≤1000  3000
 Q>1000  3600
7 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli (Unvan Değişikliği, Kapasite Artışı vb. durumlarda) Maktuen 838,00
8 Kirlilik Önleme Payı Hizmet Bedeli Maktuen 2.508,00

Mekanik birimi

1 Su Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli Maktuen 66,00
2 Doğalgaz Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli ** (EPDK) Maktuen 26,50
3 Başkent OSB Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesi Satış Bedeli Maktuen 244,00
4 İtfaiye Aracı İle Su Hizmet Bedeli Tanker Adedi 198,00
5 Doğalgaz Servis Hattı (pe ) Uzatma ve Tamir Bedeli (İşçilik) Adet 277,00
6 Su Sayacı ve Kollektör Bağlantı Hizmet Bedeli (İşçilik) Maktuen 660,00
7 Doğalgaz Proje Onay Bedeli ** (EPDK) Adet G4-G6: 45,30
G10-G16-G25: 85,10
G40-G65-G100: 170,30
G160-G250-G400: 258,70
Kolon Hattı: 45,30

Elektrik birimi

1 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (0-15 Kw) **(EPDK) mt 59,89
2 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (15-50 Kw) **(EPDK) mt 81,06
3 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (50-100 Kw üzeri) **(EPDK) mt 110,69
4 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (100 Kw Üzeri) ** (EPDK) Matbu Bedel+0,60 x (Güç-100) TL/mt 110,69+0,6x(Güç – 100)
5 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli OG **(EPDK) mt 282,98
6 Kesme Bağlama Hizmet Bedeli AG **(EPDK) Adet 37,3
7 Kesme Bağlama Hizmet Bedeli OG **(EPDK) Adet 189,80
8 Trafo Topraklama Test Ölçüm Hizmet Bedeli (OSB) Maktuen 244,00
9 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (10 -250 kW) ** (EPDK) Adet 1161,80
10 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (250 kW ve üstü ) ** (EPDK) Adet 2323,60
11 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (AG) ** (EPDK) Adet 122,20
12 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (OG) ** (EPDK) Adet 325,90
13 Lisanssız Elektrik Üretim Sistemi Başvuru Bedeli (250 kW ve üstü ) ** (EPDK) Adet 830,90

İdari İşler birimi

1 Özel Yol Süpürme Araç Hizmet Bedeli Saat 607,20
2 Çevre Temizlik Hizmet Bedeli Sefer 1.009,80
3 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Bulvar Üzeri) Adet (Yıllık) 100,00
4 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Cadde Üzeri) Adet (Yıllık) 52,80
5 Totem Reklam Bedeli (6 Aylık) Adet 924,00
6 Eğitim Salonu ve Fuaye Alanı Kiralama Hizmet Bedeli*** Sabit + Saat Konferans Salonu
Sabit 1.716 + Saatlik 422,40
Diğer Salonlar
Sabit 422,40+ Saatlik 171,60
7 Açık Fuar Alanı Kiralama Hizmet Bedeli*** Günlük 3.300,00
8 1,78 * 3,28 Ebatında Bilbord reklam bedeli (1 Aylık) Adet 2.400,00 (Katılımcı)
4.800,00 (Diğer)
9 Dergi ve Bülten Reklam Hizmet Bedeli Arka Dış Kapak 1.250 (Katılımcı)
1.750 (Diğer)
Arka İç Kapak ve Ön İç Kapak 1.000 (Katılımcı)
1.500 (Diğer)
İç Sayfalar 750 (Katılımcı)
1.250 (Diğer)

Not: 1 – Hizmet bedellerine Katma Değer Vergisi ilave edilecektir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Listesinden alınmıştır.

** Elektrik ve doğalgaz bağlantı ve kesme bağlama bedelleri her yıl EPDK tarafından yayımlanan listeye göre ücretlendirilir.

*** Kamu kurum, kuruluşlarından ve Katılımcılardan bu bedeller alınmaz.