Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Hizmet Bedelleri

01 Nisan 2017

Yönetim Kurulumuzca onaylanan 2017 yılı hizmet bedelleri listesi

NO HIZMET TÜRÜ BİRİMİ (TUTARI TL)
YAPI İMAR
1 Yol Kotu, Çap  Hizmet Bedeli

a) İlk Defa Çap Belgesi Alınan Parsel İçin

b) Daha Önce Çap Belgesi Alınarak Yapı Ruhsatı Düzenlenen ve İlave Yapı Yapılacak Parsel İçin

Parsel m²

İlave Bina Arsa m²

0,53 + KDV

0,53+ KDV

2 Belge Yenileme Hizmet Bedeli

a) Çap Yenileme Hizmet Bedeli

b) Yapı Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli

Parsel m²

İnşaat m²

0,26+ KDV

0,26+ KDV

3 Hafriyat Bedeli (Döküm Yeri Bölge Tarafından Gösterilen Hafriyatlar İçin Alınacak Bedel) Hafriyat m³ 3,63+ KDV
4 Parsel Tespit ve Bina Aplikasyon Hizmet Bedeli Her İşlem İçin Maktuen 605,00+ KDV
5 Proje Kontrol Hizmet Bedeli (mimari-statik, aplikasyon projesi, elektrik, kalorifer, sıhhı tesisat, doğalgaz iç tesisat, asansör, jeolojik zemin etüdü, tadilat vb.) Maktuen 161,00 + KDV / proje adedi
6 Yapı Ruhsatı  Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,53+ KDV
7 İlave Esaslı Tadilat Ruhsatı Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,53+ KDV
8 Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,53+ KDV
9 Toprak, Temel ve Kanal Vizesi Hizmet Bedeli Maktuen 161,00 + KDV /Vize Adedi
10 1.00 m² Asfalt Yol Bozma Hizmet Bedeli 403,00+ KDV
11 1.00 m² Stabilize Yol Bozma Hizmet Bedeli 40,00+ KDV
12 1.00 m² kilitli Parke Taşı Bozma Hizmet Bedeli 36,00+ KDV
13 İmar Parseli Tevhid Hizmet Bedeli Tevhid Edilen Parsel Adedi

1.463,00+ KDV

(2 parsel için) (2’den fazla parsellerde ilave her parsel için iki parselin hizmet bedelinin %10’u ilave edilir.)

14 İmar Parseli İfraz Hizmet Bedeli İfraz Edilecek Parsel Alanı m²
0-3.000 m² için 2.767,16+ KDV
3.000-5.000m² arası her 1.000 m² için matbu bedele ilave 508,10+ KDV
5.000-10.000m² arası her 1.000 m² için matbu bedele ilave 453,86+ KDV
10.000,00 m2’den büyük arsalar her 1.000m² için matbu bedele ilave 332,75+ KDV
15 İşgaliye Hizmet Bedeli Günlük İşgal Edilen Alanın  m²’si 0,60+ KDV
16 Numarataj Hizmet Bedeli Adet 605,00+ KDV
KATILIMCI İLİŞKİLERİ
1 Parsel İşlem Hizmet Bedeli (Sitiyak Üyesi Katılımcılar Hariç) Parsel m² 1,00+ KDV
2 Birleşme ve Bölünme İşlem Hizmet Bedeli (Şirket ve Şahıs) Parsel m² 0,25+ KDV
3 Kiralama İşlem Hizmet Bedeli Parsel m² 0,50+ KDV
4 Finansal Kiralama İşlem Hizmet Bedeli (Tapunun aynı kişi/firmaya dönüşleri hariç) Parsel m² 0,25+ KDV
ÇEVRE
1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,53+ KDV
2 Deşarj Uygunluk Belgesi (Bağlantı Belgesi) Adet 275,00+ KDV
3 Atıksu Fiziksel Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 320+ KDV
50<Q≤250 530+ KDV
250<Q≤1000 730+ KDV
Q>1000 915+ KDV
4 Atıksu Fiziksel+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 860+ KDV
50<Q≤250 1.290+ KDV
250<Q≤1000 1.735+ KDV
Q>1000 2.155+ KDV
5 Atıksu Fiziksel+Kimyasal Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 860+ KDV
50<Q≤250 1.290+ KDV
250<Q≤1000 1.735+ KDV
Q>1000 2.155+ KDV
6 Atıksu Fiziksel+Kimyasal+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet Q≤50 1.290+ KDV
50<Q≤250 1.735+ KDV
250<Q≤1000 2.155+ KDV
Q>1000 2.600+ KDV
7 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli (Unvan Değişikliği, Kapasite Artışı vb. durumlarda) Maktuen 550,00+ KDV
8 Hafta Sonu Çalışma İzni Adet 275,00+ KDV
9 Kirlilik Önleme Payı Hizmet Bedeli Maktuen 1.650,00+ KDV
MEKANİK
1 Su Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli Maktuen 43,60+ KDV
2 Doğalgaz Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli * ( EPDK ) Maktuen 40,00+ KDV
3 Başkent OSB Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesi Satış Bedeli Maktuen 161,00+ KDV
4 İtfaiye Su Hizmet Bedeli Tankerle su 133,00 + KDV/tanker
5 Doğalgaz Servis Hattı (pe ) Uzatma ve Tamir Bedeli (İşçilik) Adet 182,00+ KDV
6 Su Sayacı ve Kollektör Bağlantı Hizmet Bedeli (İşçilik) Maktuen 440,00+ KDV
ELEKTRİK
1 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (0-15 Kw) (EPDK) Adet 81,20+ KDV
2 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (15-100 Kw) (EPDK) Adet 185,60+ KDV
3 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG(100 Kw üzeri) (EPDK) Adet 235,90+ KDV
4 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli OG (0-400 Kw) (EPDK) Adet 768,80+ KDV
5 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli OG(400Kw üzeri) (EPDK) Adet 954,40+ KDV
6 Kesme Bağlama Hizmet Bedeli AG (EPDK) Adet 24,10+ KDV
7 Kesme Bağlama Hizmet Bedeli OG (EPDK) Adet 122,50+ KDV
8 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (10 -250 kW) Adet 750,00+ KDV
9 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık 250 kW ve üstü Adet 1.500,00+ KDV
10 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (AG) Adet 90,90+ KDV
11 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (OG) Adet 242,40+ KDV
12 Trafo Topraklama Test Ölçüm Hizmet Bedeli Maktuen 161,00+ KDV
İDARİ İŞLER
1 Özel Yol Süpürme Araç Hizmet Bedeli Saat 399,00+ KDV
2 Çevre Temizlik Hizmet Bedeli Sefer 666,00+ KDV
3 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Bulvar Üzeri) Adet (Yıllık) 66,00+ KDV
4 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Cadde Üzeri) Adet (Yıllık) 33,00+ KDV
5 Araç Sticker Bedeli (Giriş Kartı) Adet 16,50+ KDV
6 Otomatik Giriş Kartı Bedeli Adet 55,00+ KDV
7 Totem Reklam Bedeli (6 Aylık) Adet 605,00+ KDV
8 Eğitim Salonu ve Fuaye Alanı Kiralama Hizmet Bedeli Sabit + Saat Konferans Salonu

Sabit 1.100 + Saatlik   275,00

Diğer Salonlar

Sabit 275+ Saatlik 110,00

9 Açık Fuar Alanı Kiralama Hizmet Bedeli Günlük 2.200,00 + KDV
10 1,78 * 3,28 Ebatında Bilbord reklam bedeli (1 Aylık) Adet 1.000,00 + KDV

NOT :

1 – Elektrik ve doğalgaz bağlantı ve kesme bağlama bedelleri her yıl EPDK tarafından yayımlanan listeye göre ücretlendirilir.
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Birim Fiyat Listesinden alınmıştır.

BAŞKENT OSB ELEKTRİK SATIŞ FİYATLARI
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ ENERJİ BEDELİ İLETİM DEDELİ DAĞITIM BEDELİ ENERJİ SATIŞ BEDELİ TARİFE TİPİ
01.01.2008 11,4821 2,1300 13,6121 SANAYİ
01.04.2008 10,3265 0,3432 2,1300 12,7997 SANAYİ
01.07.2008 12,9830 0,3432 2,1300 15,4562 SANAYİ
01.10.2008 14,3720 0,3432 2,1300 16,8452 SANAYİ
01.01.2009 14,1457 0,3432 2,1100 16,5989 SANAYİ
01.04.2009 13,8782 0,3432 2,1100 16,3314 SANAYİ
01.04.2009 15,4010 0,3432 2,1100 17,8542 SANAYİ
01.01.2010 15,3059 0,3432 2,3750 18,0241 SANAYİ
01.04.2010 15,3059 0,8869 2,3750 18,5679 SANAYİ
01.01.2011 14,9440 0,9000 1,3700 17,5762 SANAYİ
01.03.2011 13,2000 0,7600 1,3700 15,3300 SANAYİ
01.04.2011 13,2000 1,0000 1,3700 15,5700 SANAYİ
01.10.2011 13,6461 1,1500 1,3700 16,1661 SANAYİ
01.12.2011 13,6461 0,8500 1,3700 15,8661 SANAYİ
01.01.2012 13,7274 0,9000 1,4500 16,0774 SANAYİ
01.04.2012 14,6211 1,4000 1,4500 17,4711 SANAYİ
01.10.2012 15,3693 1,1500 1,4500 17,9693 SANAYİ
01.11.2012 17,7700 1,1500 1,4500 20,3700 SANAYİ
01.04.2013 17,7200 1,0000 1,3900 20,1100 SANAYİ
01.01.2014 17,0320 0,9000 1,4700 19,4020 SANAYİ
01.04.2014 17,0300 0,8000 1,4700 19,3000 SANAYİ
01.05.2014 16,6624 0,8000 1,4700 18,9324 SANAYİ
01.07.2014 16,8077 0,8000 1,4700 19,0777 SANAYİ
01.10.2014 17,6469 0,8000 1,4700 19,9169 SANAYİ
01.01.2015 17,7406 0,8000 1,6150 20,1556 SANAYİ
01.04.2015 17,6031 1,0000 1,6150 20,2181 SANAYİ
01.07.2015 17,8954 1,0000 1,6150 20,5104
SANAYİ
01.10.2015 17,8649 0,8000 1,6150 20,2799
SANAYİ
01.01.2016 18,6749 1,8000 1,9080 22,3829
SANAYİ
01.04.2016 16,5500 2,1000 1,9080 20,5580
SANAYİ
01.07.2016 16,5500 1,8000 1,9080 20,2580
SANAYİ
01.10.2016 16,5500 1,5000 1,9080 19,9580
SANAYİ
01.01.2017 16,5500 2,8000 1,8111 19,8611
SANAYİ
04.01.2017 19,0094 1,5000 1,811 22,3205
SANAYİ
Not : Fiyatlar Kuruş olarak belirtilmiş olup, KDV ve Diğer vergiler hariçtir İletim bedeli TEİAŞ dan gelen aylık iletim faturasına ve tüketim miktarına göre değişkendir.