Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Hizmet Bedelleri

27 Şubat 2020

Yönetim Kurulumuzca onaylanan 06.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olan  hizmet bedelleri listesi

NO ALINACAK ÜCRETLER BİRİMİ 2019
(KDV Hariç)
1 Yol Kotu, Çap Hizmet Bedeli
a) İlk Defa Çap Belgesi Alınan Parsel İçin Parsel m² 0,72
b) Daha Önce Çap Belgesi Alınarak Yapı Ruhsatı Düzenlenen ve İlave Yapı Yapılacak Parsel İçin İlave Bina Arsa m² 0,72
c) Çap Yenileme Hizmet Bedeli Parsel m² 0,36
2 Hafriyat Bedeli (Döküm Yeri Bölge Tarafından Gösterilen Hafriyatlar İçin Alınacak Bedel) Hafriyat m³ 5
3 Parsel Tespit ve Bina Aplikasyon Hizmet Bedeli Her İşlem İçin Maktuen 840
4 Proje Kontrol Hizmet Bedeli (mimari-statik, aplikasyon projesi, elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat, doğalgaz iç tesisat, asansör, jeolojik zemin etüdü, tadilat, son durum proje vb.) Her Proje İçin 222
5 Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli
a) Yapı Ruhsatı (Yeni yapı) Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,72
b) Daha Önce Yapı Ruhsatı Düzenlenen ve İlave Yapı ya da Kat Yapılacak Binalarda (Ek Bina, Kat İlavesi, İlave, Tadilat m² Artışı, İstinat Duvarı) İlave İnşaat m² 0,72
c) Yapı Ruhsatı (Yenileme, Yeniden, Tadilat m² Azalışı, Kullanım Değişimi, İsim değişikliği, vb.) Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,1
6 Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,72
7 Toprak, Temel ve Kanal Vizesi Hizmet Bedeli Her Vize İçin Maktuen 222
8 Asfalt Yol Bozma Hizmet Bedeli 552
9 Stabilize Yol Bozma Hizmet Bedeli 54
10 Kilitli Parke Taşı ve/veya Küp Taş Bozma Hizmet Bedeli (Malzeme dahil bedeli) 10m²’ye kadar 580
10m² ve üzeri her m² için 58
11 Kilitli Parke Taşı ve/veya Küp Taş Bozma Hizmet Bedeli (Malzeme hariç söküp takma bedeli) 10m²’ye kadar 325
10m² ve üzeri her m² için 33
12 Bordür ve/veya Yağmur Oluğu Bozma Hizmet Bedeli (Malzeme dahil bedeli) 10m’ye kadar 580
10m ve üzeri her m için 58
13 Bordür ve/veya Yağmur Oluğu Bozma Hizmet Bedeli (Malzeme hariç söküp takma bedeli) 10m’ye kadar 325
10m ve üzeri her m için 33
14 Büyükşehir Belediyesi Kaldırım Taşı Bozma Bedeli ( Malzeme hariç İşçilik Bedeli) 175
15 İmar Parseli Tevhit/İfraz Hizmet Bedeli
(2 parsel için matbu bedel) (2’den fazla parsellerde ilave her parsel için iki parselin hizmet bedelinin %10’u ilave edilir.)
Tevhit Edilen Parsel Adedi
İfraz Sonucu Oluşan Parsel Sayısı
2.040,00
16 İşgaliye Hizmet Bedeli Günlük İşgal Edilen Alanın m²’si 0,85
17 Numarataj Hizmet Bedeli Adet 840
18 Ekspertiz işlemi için Hizmet Bedeli Adet 120

Katılımcı İlişkileri

1 Parsel İşlem Hizmet Bedeli
(Sitiyak Üyesi Katılımcılar Hariç)
Parsel m² 2
2 Birleşme ve Bölünme İşlem Hizmet Bedeli
(Şirket ve Şahıs)
Parsel m² 0,4
3 Kiralama İşlem Hizmet Bedeli
(Mülk sahibi/ada/parsel/yüzölçümünün değiştiğinde tekrar alınmaz)
Parsel m² 1
4 Finansal Kiralama İşlem Hizmet Bedeli
(Tapunun aynı kişi/firmaya dönüşleri hariç)
Parsel m² 0,4
5 Bağımsız Bölüm Kiralama Hizmet Bedeli 1.000 m²’ye kadar Maktuen 1.000,00
1.000 m² ve üzeri her m² için 1
6 İpotek tesisi, cebri satış, miras, bağış vb. nedenlerle tapuda görülecek işlemler için verilen uygunluk görüşü hizmet bedeli Toplam parsel m² X İçinde Bulunan Yılın Arsa Rayiç Bedeli (2020 yılı için 62,24TL/m²) X Tapu Harç Oranı (31.12.2020’ye kadar toplam %4) X %1 + KDV

Çevre birimi

1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli İnşaat m² 0,72
2 Deşarj Uygunluk Belgesi (Bağlantı Belgesi) Adet 378
3 Atıksu Fiziksel Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet  Q≤50  400
 50<Q≤250  670
 250<Q≤1000  925
 Q>1000  1150
4 Atıksu Fiziksel+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet  Q≤50  1100
 50<Q≤250  1640
 250<Q≤1000  2200
 Q>1000  2740
5 Atıksu Fiziksel+Kimyasal Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet  Q≤50  1100
 50<Q≤250  1640
 250<Q≤1000  2200
 Q>1000  2740
6 Atıksu Fiziksel+Kimyasal+Biyolojik Arıtma Tesisi Proje Onayı* Adet  Q≤50  1640
 50<Q≤250  2200
 250<Q≤1000  2740
 Q>1000  3300
7 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli (Unvan Değişikliği, Kapasite Artışı vb. durumlarda) Maktuen 762
8 Kirlilik Önleme Payı Hizmet Bedeli Maktuen 2.280,00

Mekanik birimi

1 Su Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli Maktuen 60
2 Doğalgaz Sayaç Açma-Kapama Hizmet Bedeli ** (EPDK) Maktuen 24
3 Başkent OSB Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesi Satış Bedeli Maktuen 222
4 İtfaiye Aracı İle Su Hizmet Bedeli Tanker Adedi 180
5 Doğalgaz Servis Hattı (pe ) Uzatma ve Tamir Bedeli (İşçilik) Adet 252
6 Su Sayacı ve Kollektör Bağlantı Hizmet Bedeli (İşçilik) Maktuen 600

Elektrik birimi

1 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (0-15 Kw) **(EPDK) mt 54,17
2 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (15-50 Kw) **(EPDK) mt 73,32
3 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (50-100 Kw üzeri) **(EPDK) mt 100,12
4 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli AG (100 Kw Üzeri) ** (EPDK) Matbu Bedel+0,60 x (Güç-100) TL/mt 100,12+0,6x(Güç – 100)
5 Elektrik Bağlantı Hizmet Bedeli OG **(EPDK) mt 255,95
6 Kesme Bağlama Hizmet Bedeli AG **(EPDK) Adet 33,8
7 Kesme Bağlama Hizmet Bedeli OG **(EPDK) Adet 171,6
8 Trafo Topraklama Test Ölçüm Hizmet Bedeli (OSB) Maktuen 222
9 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (10 -250 kW) ** (EPDK) Adet 833,99
10 Lisanssız Elektrik Üretim Sistem İşletim bedeli Yıllık (250 kW ve üstü ) ** (EPDK) Adet 1.667,98
11 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (AG) ** (EPDK) Adet 102,7
12 Güç kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli (OG) ** (EPDK) Adet 273,9

İdari İşler birimi

1 Özel Yol Süpürme Araç Hizmet Bedeli Saat 552
2 Çevre Temizlik Hizmet Bedeli Sefer 918
3 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Bulvar Üzeri) Adet (Yıllık) 90
4 Yönlendirme Levhası Hizmet Bedeli (Cadde Üzeri) Adet (Yıllık) 48
5 Totem Reklam Bedeli (6 Aylık) Adet 840
6 Eğitim Salonu ve Fuaye Alanı Kiralama Hizmet Bedeli*** Sabit + Saat Konferans Salonu
Sabit 1.560 + Saatlik 384,00
Diğer Salonlar
Sabit 384+ Saatlik 156,00
7 Açık Fuar Alanı Kiralama Hizmet Bedeli*** Günlük 3.000,00
8 1,78 * 3,28 Ebatında Bilbord reklam bedeli (1 Aylık) Adet 2.400,00 (Katılımcı)
4.800,00 (Diğer)

Not: 1 – Hizmet bedellerine Katma Değer Vergisi ilave edilecektir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Listesinden alınmıştır.

** Elektrik ve doğalgaz bağlantı ve kesme bağlama bedelleri her yıl EPDK tarafından yayımlanan listeye göre ücretlendirilir.

*** Kamu kurum, kuruluşlarından ve Katılımcılardan bu bedeller alınmaz.

BAŞKENT OSB ELEKTRİK SATIŞ FİYATLARI
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ ENERJİ BEDELİ İLETİM DEDELİ DAĞITIM BEDELİ ENERJİ SATIŞ BEDELİ TARİFE TİPİ
01.01.2008 11,4821 2,1300 13,6121 SANAYİ
01.04.2008 10,3265 0,3432 2,1300 12,7997 SANAYİ
01.07.2008 12,9830 0,3432 2,1300 15,4562 SANAYİ
01.10.2008 14,3720 0,3432 2,1300 16,8452 SANAYİ
01.01.2009 14,1457 0,3432 2,1100 16,5989 SANAYİ
01.04.2009 13,8782 0,3432 2,1100 16,3314 SANAYİ
01.04.2009 15,4010 0,3432 2,1100 17,8542 SANAYİ
01.01.2010 15,3059 0,3432 2,3750 18,0241 SANAYİ
01.04.2010 15,3059 0,8869 2,3750 18,5679 SANAYİ
01.01.2011 14,9440 0,9000 1,3700 17,5762 SANAYİ
01.03.2011 13,2000 0,7600 1,3700 15,3300 SANAYİ
01.04.2011 13,2000 1,0000 1,3700 15,5700 SANAYİ
01.10.2011 13,6461 1,1500 1,3700 16,1661 SANAYİ
01.12.2011 13,6461 0,8500 1,3700 15,8661 SANAYİ
01.01.2012 13,7274 0,9000 1,4500 16,0774 SANAYİ
01.04.2012 14,6211 1,4000 1,4500 17,4711 SANAYİ
01.10.2012 15,3693 1,1500 1,4500 17,9693 SANAYİ
01.11.2012 17,7700 1,1500 1,4500 20,3700 SANAYİ
01.04.2013 17,7200 1,0000 1,3900 20,1100 SANAYİ
01.01.2014 17,0320 0,9000 1,4700 19,4020 SANAYİ
01.04.2014 17,0300 0,8000 1,4700 19,3000 SANAYİ
01.05.2014 16,6624 0,8000 1,4700 18,9324 SANAYİ
01.07.2014 16,8077 0,8000 1,4700 19,0777 SANAYİ
01.10.2014 17,6469 0,8000 1,4700 19,9169 SANAYİ
01.01.2015 17,7406 0,8000 1,6150 20,1556 SANAYİ
01.04.2015 17,6031 1,0000 1,6150 20,2181 SANAYİ
01.07.2015 17,8954 1,0000 1,6150 20,5104
SANAYİ
01.10.2015 17,8649 0,8000 1,6150 20,2799
SANAYİ
01.01.2016 18,6749 1,8000 1,9080 22,3829
SANAYİ
01.04.2016 16,5500 2,1000 1,9080 20,5580
SANAYİ
01.07.2016 16,5500 1,8000 1,9080 20,2580
SANAYİ
01.10.2016 16,5500 1,5000 1,9080 19,9580
SANAYİ
01.01.2017 16,5500 2,8000 1,8111 19,8611
SANAYİ
01.04.2017 19,0094 1,5000 1,811 22,3205 SANAYİ
01.01.2018 20,3541 1,6000 1,8203 23,7744 SANAYİ
01.04.2018 22,9814 1,8000 1,8203 26,6017 SANAYİ
Not : Fiyatlar Kuruş olarak belirtilmiş olup, KDV ve Diğer vergiler hariçtir İletim bedeli TEİAŞ dan gelen aylık iletim faturasına ve tüketim miktarına göre değişkendir.