Hakkımızda


Get the Flash Player to see this content.

Çalışmalarına SİTİYAK (Sanayici ve İş adamları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi) olarak 1990 tarihinde başlayan Başkent OSB, Eskişehir Yolu 40.km Temelli-Malıköy de, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek devletten hiçbir destek almadan katılımcılarının imkânları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın izni ile 8 Mayıs 2001 tarihinde kurulmuş olup, ilk üretim 2005 yılında gerçekleşmiştir.

Başkent OSB, bölge sanayicilerinden oluşan yönetim kurulu tarafından yenilikçi, demokratik akla ve bilime önem veren anlayış ile yönetilmektedir. Bu yönetim anlayışından dolayı bölgemiz yurtdışından gelen heyetlerin de (Hollanda, Türkmenistan, Kazakistan, Oman Sultanlığı, Rusya vb.) önemli bir uğrak noktası haline gelmiştir. Türkiye’deki OSB uygulamaları hakkında bilgi almak üzere gelen ziyaretçi heyetlere bölgemiz örnek oluşturmaktadır. Bölgemize yabancı yatırımcıların ilgisi yoğun bir şekildedir. Üretimi tamamen yurtdışında olan tesislerin Türkiye tesisleri bölgemizde faaliyet göstermektedir.

İki etaptan oluşan Başkent OSB 1.014 hektar alanıyla Türkiye’nin büyük OSB’leri arasında yer almaktadır. I. etapta ve II. etapta toplam 704 sanayi parseli bulunmakta olup, sanayi parsellerinin büyüklüğü 1.800 m² ile 83.708 m² arasında değişmektedir.

Bölgede orta ve büyük ölçekli proje, inşaat ve üretim aşamasında olmak üzere toplam Haziran 2013 itibariyle 182 fabrika bulunmaktadır. Bölgemizde mevcut yatırımların %67’si metal sektörü olup, %9’u maden, %8’i kimya, %4’ü gıda, %3’ü matbaa ve %9’uysa diğer sektörlerdir.

Başkent OSB katılımcıları, Ankara’da kurulu bulunan diğer OSB’lere oranla yüzde 69 daha ucuz su kullanıyor. Yine aynı şekilde doğalgaz abone tarifesine göre yüzde 15 daha ucuz doğalgaz kullanıyor. Katılımcılarına verdiği hizmetlerde hiçbir kar amacı gütmeyen Başkent OSB, doğalgaz ve elektriği aldığı fiyattan dağıtımını yapıyor.

Kurulduğu günden itibaren sürdürülebilir kalkınmanın ancak çevre bilinci geliştirilerek sağlanabileceğine inanan Başkent OSB’de yoğun bir biçimde ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir.  Bölgemizde toplam 811.200 m² yeşil alan bulunmaktadır.

Bölgemizde oluşabilecek riskler (afet, yangın, iş kazaları vb.) için İtfaiye, Doğalgaz Acil Yardım ve 112 Acil Yardım birimleri kurulmuştur.

İtfaiye Birimimiz, bölge yangın emniyetinin sağlanması ve acil durumlara karşı alınacak tedbirler konusunda çalışmalarını sürdürmektir.

Bölgemizde 7 gün 24 saat Doğalgaz ve Elektrik acil birimleri görev yapmaktadır.

Bölgenin güvenliği, alanında uzman özel güvenlik birimiyle sağlanmakta, giriş çıkışlar kontrol edilmekte ve devriye turları yapılmaktadır.

Bölgemizde faaliyet gösteren firmaların ve çalışanlarının işlemlerini yapabileceği PTT ve Banka Şubeleri de bulunmaktadır.

Bölge yönetim binası katılımcılarına tek durak ofis hizmeti vermekte olup, bina içerisinde yer alan 300 kişilik konferans salonu ve eğitim salonlarında katılımcılarımıza belirli periyodlarla ücretsiz eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

Halk Bankası ile 27 Haziran 2012 tarihinde yapılan protokol kapsamında katılımcılarımızın enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik yatırımlar “Enerji verimliliği kredisi” ile desteklenmektedir.

“21.Yüzyılda Rekabetin Temel Trendi Sürdürülebilir Ekonomide Enerji Verimliliği ve KOBİ’lerle İşbirliği” protokolü sayesinde Başkent OSB katılımcıları piyasa koşullarının altında kredi kullanabilmektedirler.

Katılımcılarımız, enerji alanında iki ayrı kategoride tariflendirilen “Yenilenebilir Enerji Kredisi” ve “Enerji Verimliliği Kredisi” nin yanı sıra, Sanayi Bölgeleri Destek Kredisi, Makine İmalat Sanayi Destek Paketi Kredisi’nden de avantajlı biçimde yararlanmaktadırlar.

Başkent OSB ile KOSGEB arasında; işletmelere verilecek KOSGEB hizmet ve desteklerinin; yaygın, etkin ve koordinasyon içinde sunulmasını sağlamak amacıyla bölgemizde temsilcilik açılmış olup; Temsilcilik, KOSGEB destek ve hizmetleri hakkında işletmeleri bilgilendirmek ve rehberlik hizmetleri sunmak görevlerini üstlenmiştir.

Başkent OSB, kurulduğu günden bu yana büyük hedefleri olan bir sanayi bölgesi olmuştur. En büyük hedefi sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da model olabilecek “Geleceğin Sanayi Kenti” ni kurmaktır. Bu hedef doğrultusunda Başkent OSB, klasik sanayi üretimi yerine uluslararası rekabete olanak sağlayacak teknolojik üretime de önem vermektedir. Teknolojik üretimini gerçekleştirmek amacıyla 2005 yılında ODTÜ ile yapılan Protokol ile Üniversite-Sanayi iş birliğinin temellerini atan Başkent Organize Sanayi Bölgesi, bugün Gazi Üniversitesi ile yaptığı protokolle bölgede Teknoloji Transfer Ofisini faaliyete geçirmiştir.

Başkent OSB, sadece sanayi tesisleriyle değil, çağdaş batı ülkelerini aratmayacak bulvarları, yolları, sokakları, yeşil alanları ve çevreye duyarlılığıyla da bir sanayi kentini yaşama geçirmektedir. İki etabının tam ortasından geçen Ankara Çayı’nın iki yakasında 1/500 ve daha büyük ölçekli Mimari ve Peyzaj Projesi hazırlanan “Kentsel Merkez” planlanmıştır. Proje kapsamında sosyal donatı ve teknik alanlar, yeşil alan, kongre merkezi, fuar alanı, otel, kreş, hastane, cami, spor tesisleri, meslek yüksekokulları, eğitim tesisleri ve yenilikçilik merkezi yer almaya başlamıştır.

Proje kapsamında ekonomik canlılığa katkı sağlayacak bankalar ve ticarethaneler için ayrılan 27.415 m² alanda 465 m²’lik 14 adet bina ve küçük sanayi sitesi için ayrılan 61.272 m² alanda 845 m²’lik 48 adet atölyenin inşaatına başlanmıştır. Böylelikle bölgemizde küçük sanayicilere de yatırım yapma olanağı sağlanmaya başlanmıştır.

Yine proje kapsamında inşaat çalışmalarına başlanmış olan Cami; 3000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 2.371 metrekare kapalı, 2.277 metrekare avlusu olmak üzere toplam 4.648 metrekare alanı, 11.489 metrekare rekreasyon alanı, Kubbe yüksekliği (20 metre) ve kubbe açıklığı (38×40 metre) bakımından ülkemizin büyük camileri arasında yer alacaktır.

Rekabet edilebilirliğin esası üretim ve yenileşimdir. Üretim ve yenileşimin temeli de eğitimdir. Eğitilmiş yenilikçi insan gücüyle uluslararası düzeyde rekabetle,  rekabet edilebileceğine inanan Başkent Organize Sanayi Bölgesi, eğitim yatırımlarına da özen ve öncelik vermektedir.

Bölgemizde mevcut işgücünün mesleki gelişim ve belgelendirme ihtiyaçlarının karşılanması, çalışanların kişisel ve yönetsel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimlerin verilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi açılmıştır.

Ayrıca 2014-2015 öğretim yılında eğitime başlanılacak olan 1200 öğrenci kapasiteli, bölgede faaliyet gösteren sektörlerin gereksinimlerini karşılayacak bölümlerin açılmasına öncelik verilecek Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun inşaatına başlanmıştır.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizi batıda Avrupa’ya, doğuda Asya’ya bağlayan devlet demiryolu ile ayrıca sınır oluşturuyor.

TCDD ile yapılan protokol kapsamında; Başkent OSB ile TCDD hızlı tren güzergahı arasında kalan 403.918.00 metrekarelik alan “Lojistik Üs” haline getirilecektir.

Alan sadece Ankara’nın değil Ankara ve çevresinin, özellikle yükleme-boşaltma ve gümrükleme bakımından gereksinimlerini karşılayacak boyutlara ulaşacaktır.

Atıksu arıtma tesisi için I. ve II. etaplarda toplam 150.000 m²’lik alan ayrılmıştır. Modüler biçimde planlanan atıksu arıtma tesisinin ön görülen ilk modülü 6.000 m³/gün olacaktır. Arıtma, evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak yapılacaktır.

Başkent OSB’de bulunan tüm sanayi tesisleri tamamlandığında; 50 bin kişiye iş, 1 milyar dolar ihracat, 400 milyon dolar kurumlar vergisi tahakkuku ile 2 milyar dolar katma değer yaratılması öngörülmektedir.

Daha da önemlisi çalışma ve üretme koşullarıyla yarattığı ve yaratacağı katma değeriyle yaşanabilir, çalışılabilir, rekabet edebilir bir bölge olarak Başkent Organize Sanayi Bölgesi, örnek alınabilecek geleceğin sanayi kenti olacaktır.