Hakkımızda


Çalışmalarına SİTİYAK (Sanayici ve İş adamları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi) olarak 1990 tarihinde başlayan Başkent OSB, Eskişehir Yolu 40.km Temelli-Malıköy de, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek devletten hiçbir destek almadan katılımcılarının imkânları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın izni ile 8 Mayıs 2001 tarihinde kurulmuş olup, ilk üretim 2005 yılında gerçekleşmiştir.

Başkent OSB, bölge sanayicilerinden oluşan yönetim kurulu tarafından yenilikçi, demokratik akla ve bilime önem veren anlayış ile yönetilmektedir. Bu yönetim anlayışından dolayı bölgemiz yurtdışından gelen yatırımcı ve heyetlerin (Hollanda, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya vb.) önemli bir uğrak noktası haline gelmiştir.  Türkiye’deki OSB uygulamaları hakkında bilgi almak üzere gelen ziyaretçi heyetlere bölgemiz örnek oluşturmaktadır.

Bölgemize yabancı yatırımcıların ilgisi yoğun bir şekildedir. Yönetimi tamamen yurtdışında olan kuruluşların Türkiye tesisleri de bölgemizde faaliyet göstermektedir.

İki etaptan oluşan Başkent OSB 1.014 hektar alanıyla Türkiye’nin büyük OSB’leri arasında yer almaktadır. I. etapta ve II. etapta toplam 600 sanayi parseli bulunmakta olup, sanayi parsellerinin büyüklüğü 1.800 m² ile 392.000m² arasında değişmektedir.

Bölgede orta ve büyük ölçekli proje, inşaat ve üretim aşamasında olmak üzere toplam Aralık 2014 itibariyle 220 fabrika bulunmaktadır. Bölgemizde mevcut yatırımların %60’si metal sektörü olup, %13’ü kimya, %8 savunma sanayi, % 4ü maden, %2’si matbaa ve %13’ü ise diğer sektörlerdir.

Başkent OSB katılımcıları, Ankara’da kurulu bulunan diğer OSB’lere oranla yüzde 70 daha ucuz su kullanıyor. Yine aynı şekilde doğalgaz abone tarifesine göre yüzde 15 daha ucuz doğalgaz kullanıyor. Katılımcılarına verdiği hizmetlerde hiçbir kar amacı gütmeyen Başkent OSB, doğalgaz ve elektriği aldığı fiyattan dağıtımını yapıyor.

Kurulduğu günden itibaren sürdürülebilir kalkınmanın ancak çevre bilinci geliştirilerek sağlanabileceğine inanan Başkent OSB’de yoğun bir biçimde ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. Toplam 811.200 m² yeşil alan bulunmaktadır.

Bölgemizde oluşabilecek riskler (afet, yangın, iş kazaları, arızalar vb.) için 7 gün 24 saat hizmet veren İtfaiye, Doğalgaz, Elektrik ve 112 Acil Yardım birimleri kurulmuştur.

Bölgenin güvenliği, alanında uzman özel güvenlik birimiyle 7 gün 24 saat sağlanmakta, giriş çıkışlar kontrol edilmekte ve devriye turları yapılmaktadır.

Bölgemizde faaliyet gösteren firmaların ve çalışanlarının işlemlerini yapabileceği PTT ve Banka Şubeleri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi de bulunmaktadır.

Halk Bankası ile ve Ziraat Bankası ile yapılan protokol kapsamında yatırımına başlayacak katılımcılarımıza Kredi Garanti Fonu Başkanlığının desteği ile kredi olanağı sağlanmaktadır.

Başkent OSB ile KOSGEB arasında; işletmelere verilecek KOSGEB hizmet ve desteklerinin; yaygın, etkin ve koordinasyon içinde sunulmasını sağlamak amacıyla bölgemizde temsilcilik açılmış olup; Temsilcilik, KOSGEB destek ve hizmetleri hakkında işletmeleri bilgilendirmek ve rehberlik hizmetleri sunmak görevlerini üstlenmiştir.

Başkent OSB, sadece sanayi tesisleriyle değil, çağdaş batı ülkelerini aratmayacak bulvarları, yolları, sokakları, yeşil alanları ve çevreye duyarlılığıyla da bir sanayi kentini yaşama geçirmektedir. İki etabının tam ortasından geçen Ankara Çayı’nın iki yakasında 1/500 ve daha büyük ölçekli Mimari ve Peyzaj Projesi hazırlanan “Kentsel Merkez” planlanmıştır. Proje kapsamında sosyal donatı ve teknik alanlar, yeşil alan, kongre merkezi, fuar alanı, otel, kreş, hastane, cami, spor tesisleri, meslek yüksekokulları, eğitim tesisleri ve yenilikçilik merkezi yer almaya başlamıştır.

Proje kapsamında ekonomik canlılığa katkı sağlayacak bankalar ve ticarethaneler için ayrılan 27.415 m² alanda 465 m²’lik 14 adet binanın 8 adeti ve küçük sanayi sitesi için ayrılan 61.272 m² alanda 845 m²’lik 48 adet atölyenin 24 adeti yapılmış ve faaliyete geçirilmiştir. Böylelikle bölgemizde küçük sanayicilere de yatırım yapma olanağı sağlanmıştır.

Bölge yönetim binasında katılımcılara tek durak ofis hizmeti verilmekte olup, bina içerisinde yer alan 300 kişilik konferans ve eğitim salonlarında katılımcılarımıza belirli periyodlarla ücretsiz eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

Ankara’da  konveksiyonel Atıksu arıtma tesisi olan tek OSB Başkent OSB dir. Bunun için I. ve II. etapta toplam 150.000 m²’lik alan ayrılmıştır. Modüler biçimde yapılan atıksu arıtma tesisinin ilk modülü 2.500+2.500 m³/gün olarak tamamlanmış ve tesis faaliyete geçirilmiştir. Arıtma, evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ünitelerden oluşmaktadır.

Yine proje kapsamında Cami inşaat tamamlanmış; 3000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 2.371 metrekare kapalı, 2.277 metrekare avlusu olmak üzere toplam 4.648 metrekare alanı, 11.489 metrekare rekreasyon alanı, Kubbe yüksekliği (20 metre) ve kubbe açıklığı (38×40 metre) bakımından ülkemizin büyük camileri arasında yer almaktadır.

Rekabet edilebilirliğin esası üretim ve yenileşimdir. Üretim ve yenileşimin temeli de eğitimdir. Eğitilmiş yenilikçi insan gücüyle uluslararası düzeyde rekabetle,  rekabet edilebileceğine inanan Başkent Organize Sanayi Bölgesi, eğitim yatırımlarına da özen ve öncelik vermektedir.

Bölgemizde mevcut işgücünün mesleki gelişim ve belgelendirme ihtiyaçlarının karşılanması, çalışanların kişisel ve yönetsel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimlerin verilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezi açılmıştır.

Ayrıca 1200 öğrenci kapasiteli, bölgede faaliyet gösteren sektörlerin gereksinimlerini karşılayacak bölümlerin açılmasına öncelik verilecek Meslek Yüksek Okulu’nun inşaatı tamamlanmıştır.

Başkent OSB, kurulduğu günden bu yana büyük hedefleri olan bir sanayi bölgesi olmuştur. En büyük hedefi sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da model olabilecek “Geleceğin Sanayi Kenti” ni kurmaktır. Bu hedef doğrultusunda Başkent OSB, klasik sanayi üretimi yerine uluslararası rekabete olanak sağlayacak teknolojik üretime de önem vermektedir. Teknolojik üretimi gerçekleştirmek amacıyla 2005 yılında ODTÜ ile yapılan Protokol ile Üniversite-Sanayi iş birliğinin temellerini atan Başkent Organize Sanayi Bölgesi, bugün Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri ile yapılan protokollerle de bölgede Teknoloji Transfer Ofislerini faaliyete geçirmiştir.

ISO 9001:2008 Standardının gerektirdiği dokümanların hazırlıkları sonrasında ISO 9001:2008 Kalite Belgesi alınmıştır.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizi batıda Avrupa’ya, doğuda Asya’ya bağlayan devlet demiryolu ile ayrıca sınır oluşturuyor.

TCDD ile yapılan protokol kapsamında; Başkent OSB ile TCDD hızlı tren güzergahı arasında kalan 403.918.00 metrekarelik alan “Lojistik Üs” haline getirilecektir.

Alan sadece Ankara’nın değil Ankara ve çevresinin, özellikle yükleme-boşaltma ve gümrükleme bakımından gereksinimlerini karşılayacak boyutlara ulaşacaktır.

Başkent OSB’de bulunan tüm sanayi tesisleri tamamlandığında; 50 bin kişiye iş, 1 milyar dolar ihracat, 400 milyon dolar kurumlar vergisi tahakkuku ile 2 milyar dolar katma değer yaratılması öngörülmektedir.

Daha da önemlisi çalışma ve üretme koşullarıyla yarattığı ve yaratacağı katma değeriyle yaşanabilir, çalışılabilir, rekabet edebilir bir bölge olarak Başkent Organize Sanayi Bölgesi, örnek alınabilecek geleceğin sanayi kenti olacaktır.