Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Hakkımızda


Başkent Organize Sanayi Bölgesi; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Aralık 2003 tarihinde ilk tuğlayı koyarak cesaretlendirdiği sanayicilerimizin kendi imkânları ve emeği ile kurulmuştur. Ankara’nın Batı koridorunda şehir merkezine 33 km mesafede Temelli Maliköy’de, 4 Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu 40.000 dönümlük bir sanayi havzasında yer almaktadır.

 Başkent OSB, kurulduğu yıldan bu yana sanayinin ve sanayicinin yanında olmayı, temiz üretime destek olmayı, üniversite sanayi işbirliği içerisinde ileri ARGE ile gelişmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler çerçevesinde her yıl planlı olarak büyüyen ve büyümeye de devam eden Bölgemiz, sadece parsel tahsisine odaklanmanın üzerinde, yenilebilir enerjiye, nitelikli ara eleman eğitimine, sosyal projelere, katma değerli üretime ve sanayiciye hak ettiği hizmeti en üst kaliteden vermeye odaklanmaktadır.

Başkent OSB’nin misyonu katılımcılarına sürdürülebilir kaliteli hizmet ve altyapı sunan, sanayinin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü arttıran, kaynakları verimli kullanan, çevreye duyarlı yenilikçi bir OSB olmaktır.  Başkent OSB’nin vizyonu, yaşanılabilir ve sadece ülkemizde değil uluslararası pek çok alanda da model olabilecek geleceğin sanayi kentini kurmaktır.

2019 yılında 3.etap genişleme alanının onaylanması ile birlikte1790 hektarlık toplam alana ulaşan Başkent OSB Türkiye’nin 5. büyük Organize Sanayi Bölgesidir. Hem büyük işletmelerin hem KOBİ’lerin ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Bölgemizde büyüklüğü 1.800 m2-392.000 m2 aralığında değişen, altyapısı tamamlanmış 560 sanayi parseli mevcut olup, hâlihazırda 490 sanayi parseli doludur. Yatırımcının ihtiyacı olan yol, su, elektrik, doğalgaz, telefon, fiber optik kablolarla data, atıksu, yağmur suyu hizmetlerini yatırımcının kullanımına hazır hale getirilmiş ve sosyal hizmet alanlarıyla da yaşayan bir sanayi kenti oluşturulmuştur.

Başkent OSB, ağırlıklı sektör grupları olan Metal, Savunma, Kimya, Medikal-ilaç, Gıda ve Matbaacılık başta olmak üzere birçok sektöre ev sahipliği yapmaktadır. Bölgemizde mevcut yatırımların %60’ı metalürji ve makine, %10’u savunma, %9’u kimya, %5’i gıda, %4’ü ilaç ve medikal sektörlerindedir. 1790 hektar alan üzerinde kurulu olan Bölgede yaklaşık olarak 270 firma faal durumda olup ve 15.000 kişi istihdam edilmektedir. Bölge katılımcılarının % 80’i ihracat yapmaktadır ve Başkent OSB’den dünyanın 100’den fazla ülkesine ihracat yapılmaktadır.  Tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 sanayi parseli ile 100.000 istihdam, 3 milyar dolar ihracat ve 10 milyar dolar katma değer hedeflenmektedir.

Faaliyetlerini standart alt yapı hizmetleri sunmanın ötesinde bir bakış açısı ile ‘’ Geleceğin Sanayi Kenti’’ vizyonunu benimseyerek gerçekleştiren Başkent OSB, bu faaliyetler kapsamında gerçekleşen Orta ve Yükseköğrenim Eğitim Kurumları, Öğrenci Yurdu ve sosyal yaşam alanları dışında yakın zamanda gerçekleşmesi planlanan Lojistik Merkez Projesi ve Teknopark Projesi ile yaşanabilir bir sanayi kenti olma yolunda ilerlemektedir.

Başkent OSB Mesleki Eğitime destek veren bir kuruluştur. Başkent OSB’de eğitim yapılanması, 2016-2017 öğretim yılında Meslekî Eğitim Merkezi’nin açılmasıyla başlamıştır ve daha sonra 2017-2018 öğretim yılında Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 öğretim yılında da Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim öğretime başlamıştır. 300 kişilik öğrenci yurdunun inşaatı tamamlanmış olup gerekli donanımı yapılmıştır ve Eylül 2020’den itibaren faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Başkent OSB, kurulduğu günden bu yana büyük hedefleri olan bir sanayi bölgesi olmuştur. En büyük hedefi sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da model olabilecek Geleceğin Sanayi Kentini kurmaktır. Başkent OSB, bu hedef doğrultusunda uluslararası rekabete olanak sağlayacak üretimde teknolojik desteklere de önem vermekte, yenilikçilik yaklaşımlarını desteklemektedir. Başkent Organize Sanayi Bölgesinin güncel projesi katılımcılarının uluslararası rekabete olanak sağlayacak teknolojik üretimi gerçekleştirmeleri amacıyla bölgede bir sanayi teknoparkı kurmaktır. Aynı zamanda Başkent OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında pilot olarak seçilen 2 OSB’den birisidirve bu pilot çalışma ile bütün OSB’lere örnek olacak Yenilik Merkezleri/Ağ Yapılarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi ulaşım ağının ana arterlerinden biri olan hızlı tren ve banliyö tren hattı ile sanayi bölgesi arasında bulunan alanda lojistik merkez kurarak, bu bölgeyi Ankara’nın ve İç Anadolu bölgesinin yükleme boşaltma ve gümrükleme merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. Lojistik merkez için 700 dönüm bir arazi ayrılmış olup mevcut arazi doğrudan demiryolu ana hattındadır. TCDD, Başkent OSB’de planlanan lojistik merkezin yanına 700 metre uzunluğunda rampaları ve platformu olan yükleme boşaltma alanı ve Başkent OSB iltisak hattı inşaatına başlamıştır. Lojistik merkez, ülkemizin demiryolu trafiğini, iç hat demiryolu ağını modernize ederek Orta Asya ve ötesinde ihracat pazarlarına ulaşma kabiliyetini geliştirme hedefine (örneğin Pakistan-İran-Türkiye Demiryolu Projesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu veya Marmaray Projesi) doğrudan katkı sağlayacaktır.

Başkent OSB içinden geçen Ankara Çayının iki yakası kentsel merkez olarak planlanmıştır. Hazırlanan ‘Ankara Çayı Çevresi 1/500 ve daha büyük ölçekli Kentsel Tasarım, Mimari ve Peyzaj Projesi’ ile yükseköğrenim tesisleri dâhil, kongre, ticaret ve fuar merkezi, otel, kreş, hastane, cami, spor tesisi, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve yeşil alanlara yer verilmiştir. İmar Planı kapsamında 499.635 m2 bir bölüm yeşil alan olarak ayrılmış olup bu alanların 219.809 m2 ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olan Başkent OSB, 12 dönüm alan üzerinde yer alan 465 ve 570 m2’lik binaları banka ve ticarethaneler için ayırmıştır. 15 dönüm alan üzerinde yer alan ve 70-300 m² arasında değişen bölümü çarşı bloğu haline getirmiş ve 61 dönüm alanda yapılan 845 metrekarelik atölyeler ile hem sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap vermiş hem de küçük ölçekli yatırımcılara imkân sağlamıştır.

Ankara’da kendi konvansiyonel arıtma tesisini kuran ilk Organize Sanayi Bölgesi Başkent OSB’dir. Arıtma tesisi modüler biçimde yapılmıştır ve toplam 5000 m3/gün kapasitesi ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik ünitelerden oluşan tesis 2014 yılında faaliyete geçmiştir.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi; yönetimi, kurumsallığı, katılımcısına yaklaşımı ve farklılığı öngören anlayışıyla Dünya’da bu anlamda organize olmaya çalışan birçok yapıya örnek konumdadır. Odağımız katma değerli yüksek üretimi milli teknolojilerimizle geliştirmeye ortam hazırlamak, amacımız ise kalkınmanın yapı taşı olan sanayimizin herkes tarafından ulaşılabilir olması ve sanayicimizin üzerindeki yükleri hep beraber omuzlamaktır.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi; Geleceğin Sanayi Kenti!