Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Yapı ve imar


Bölge içersindeki yapılaşmanın Başkent OSB İç Yönetmeliği çerçevesinde takip ve kontrolü, Başkent OSB Yönetimince yaptırılacak inşaat işlerinin ilgili mevzuata göre (sözleşme, teknik yönergeler v.b.) takip ve kontrollük işleri, Başkent OSB’a ait alt ve üst yapılar, Kamulaştırma, Parsellere ait imar durumu ve altyapı donelerinin düzenlenmesi, Alt ve üst yapı inşaatları ile sanayi yapılarının topografik ve imar durumu kontrollerinden sorumludur.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni başvurularında, gerekli belgelerin tamamlanarak Bölge Müdürlüğü teknik departmanlarına projenin duyurulması ve kontrol edilmesinin sağlanması. Eksik bilgilerinin proje müelliflerine bildirilmesi yoluyla ruhsatlandırma sürecinin yönetilmesi.

Başkent OSB, Bölge Müdürlüğü teknik departmanlarından biri olarak, Mimari projelerin müellifleri ile projenin yapımı aşamasında görüşmeler yapılarak, projenin daha sağlıklı ve kısa süre içinde tamamlanmasının sağlanması, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni başvurularında “mimari proje” kontrollerinin yapılması, projelerin imar durumu ve altyapı doneleri ile uygunluğunun kontrol edilmesi, bunun yanı sıra, saha kontrolleriyle inşaatların, kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilerek, gerekli incelemelerden sonra ruhsat onaylarının verilmesi.

Başkent OSB tüzel kişiliğine ait alanlarda, OSB’nin yaptırdığı/yaptıracağı inşaatların kontrollük hizmetinin sağlanması ve Bölge Müdürlüğü’nce gerekli görülen yeni tesis veya sosyal kullanım alanlarının yapım ve tasarım çalışmalarına destek verilmesi. Ayrıca inşaat halindeki projelerin hakedişlerinin kontrol edilmesi.

İmar ile ilgili kanun, yönetmelik, Bakanlık genelgelerinin güncelliklerine göre takip edilmesi, değişikliklerin uygulanmasının sağlanması, diğer birimlere ve yönetime bilgi verilmesi, gerekirse görüş bildirilmesi, ayrıca karar alınması gereken Başkent OSB imar çalışmaları ile ilgili konuların Yönetim Kurulu’na sunulmasının hazırlığını yapar.

Adı, Soyadı : Ali AYDIN
Mesleği : İnşaat Mühendisi
Görevi : Yapı ve İmar Yöneticisi
e-mail : aliaydin@baskentosb.org
Tel : 0312 640 11 00 – 161
Adı, Soyadı : Esen ÖZOL
Mesleği : İnşaat Mühendisi
Görevi : Yapı ve İmar Yönetici Yardımcısı
e-mail : esenozol@baskentosb.org
Tel : 0312 640 11 00 – 162
Adı, Soyadı : Nazlı UNLU
Mesleği : Mimar
Görevi : İmar Uzmanı
e-mail : n.unlu@baskentosb.org
Tel : 0312 640 11 00 – 163

Adı, Soyadı : Engin ÖZDEN
Mesleği : İnşaat Teknikeri
Görevi : Yapı Şefi
e-mail : enginozden@baskentosb.org
Tel : 0312 640 11 00 – 164

Adı, Soyadı : Ertan SEKER
Mesleği : Harita Teknikeri
Görevi : Harita ve Ölçüm Şefi
e-mail : ertan.seker@baskentosb.org
Tel : 0312 640 11 00 -165

Adı, Soyadı : Selim ÇUKACIOĞLU
Mesleği : İnşaat Mühendisi
Görevi : Yapı Uzmanı
e-mail : s.cukacioglu@baskentosb.org
Tel : 0312 640 11 00 – 166

Adı, Soyadı : Ahmet KELİSMAİL
Görevi : Yapı Personeli
Tel : 0312 640 11 00