Acil Yardım :112 - İtfaiye :110 - Telefon arıza :121 - İnternet arıza :444 0 375 - Doğal gaz :(0554) 872 15 63 - Elektrik arıza :(0554) 872 15 56 - Su arıza :(0554) 872 15 66 - Güvenlik :640 13 33


Eğitim


Başkent OSB, kurulduğu günden bu yana büyük hedefleri olan bir sanayi bölgesi olmuştur. En büyük hedefi sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da model olabilecek “Geleceğin Sanayi Kenti” ni kurmaktır. Bu hedef doğrultusunda Başkent OSB, uluslararası rekabete olanak sağlayacak üretimde teknolojik desteklere de önem vermekte, yenilikçilik yaklaşımlarını desteklemektedir.

Başkent OSB; bu kapsamda “Geleceğin sanayi kenti” vizyonumuzu desteklemek üzere, genel yapılanmayı, eğitim hizmetlerini ve buna ilişkin yapılanmaları, yenileşim, teknoloji transferi, ar-ge ve destek hizmetlere yönelik işbirliklerini kapsayan 5 ana stratejik hedef belirlemiştir.

Stratejik Hedef 1-Eğitim, yenileşim, teknoloji geliştirme ve benzeri faaliyetler için bölgeyi, bölgenin idari sistemini ve uygun işbirliklerini oluşturmak.

Stratejik Hedef 2-Eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesini; piyasanın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun istihdam edilebilir iş gücü yetiştirilmesini; mevcut iş gücünün mesleki, kişisel, yönetsel vb. her yönden geliştirilmesini ve sürekli eğitimlerini sağlamak.

Stratejik Hedef 3-Bölgede yenilikçilik fırsatları oluşturmak, yenileşim potansiyelini harekete geçirmek ve bu amaçla ilgili paydaşların buluşmalarını ve işbirliklerini sağlamak amacıyla kurumsal yapılanmayı sağlamak,

Stratejik Hedef 4-Girişimciliği ve ar-ge faaliyetlerini desteklemek, bu kapsamda ortaklıklar oluşturmak amacıyla, teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisi ve benzeri oluşumlar için gerekli işbirliklerini kurmak ve uygulamasını sağlamak

Stratejik Hedef 5-İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak temsilcilikler, irtibat büroları, proje ofisleri ve benzerlerinin açılmasını sağlamak, destek hizmetlerini sağlamak.

Eğitim

Başkent Organize Sanayi Bölgesinde kurumsal yapılanmaya dayalı eğitim faaliyetlerine Eylül 2011’ de Eğitim Birimi’nin kurulmasıyla başlanmıştır.

Bu tarihten sonra öncelikle nasıl bir eğitim yapılanması oluşturulması üzerinde durulmuş, bu konuda ulusal ve uluslararası mevcut uygulamalar incelenmiş, araştırmalar yapılmıştır. Bölge olarak her hizmeti doğrudan sunmak yerine, hizmet sunacak kuruluşlarla işbirlikleri oluşturulması ve alt yapının oluşturulması yönündeki temel politikamıza dayalı olarak eğitim yapılanmamızın temeli de bu politika üstüne oturtulmuştur.

Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki eğitim yapılanmasının 3 boyuttu bulunmaktadır. Bunlar; 1-Yaşam Boyu Öğrenme, 2-Ortaöğretim Lise, 3-Yükseköğretim.

Meslek edindirmeye, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye, istihdam edilebilirliği artırmak için işe hazırlamaya, kişisel ve yönetsel gelişimleri sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek ve sertifikalandırmak ve bu amaçla işbirlikleri oluşturmak olan temel hedefimiz kapsamında geliştirilen ve gün geçtikçe geliştirilmeye devam eden işbirlikleri ile aşağıdaki faaliyetlerin yapılması öngörülmekte ve planlanmaktadır.

•           Meslek edindirme: Belli düzeyde genel eğitim almış, edineceği mesleği ifa edecek derecede sözel, sayısal, iletişim, kişisel gelişim vb. becerilere sahip, mesleğin özelliğine göre en az ilköğretim düzeyinde eğitim almış işsizlerin veya düşük vasıflı işçilerin veya meslek sahibi olmak isteyen kişilerin meslek edinmeleri için düzenlenen eğitimler. Bu eğitimler daha çok sıfır düzeyden eğitim verecek şekilde düzenlenir ve yoğun olarak öğretilecek meslekle ilgili kazanımları geliştirmeyi hedefler. Eğitim süresi programın özelliğine göre 4 ila 8 ay sürebilir.

•           Meslek geliştirme, hazırbulunuşluk sağlama, oryantasyon eğitimleri: Sahip olduğu meslek alanında genel ve mesleki eğitimi almış kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini, yeni teknolojik ürünleri kullanma becerisini geliştirmek, oryantasyon sürecine gerek kalmadan veya olabildiğince kısa sürdürerek, işe başlar başlamaz mesleğinin gereklerini rahatça yerine getirebilecek beceriyi kazandırmak, özellikle bölgede faaliyette bulunan kuruluşlarda bulunan araç gereçleri, makine ve tezgahları rahatlıkla kullanabilme becerisi kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimler. Bu eğitimler kısa süreli olup hazırbulunuşluk düzeyine göre sürelendirilir.

•           Kişisel ve Yönetsel Gelişim: Kişilerin görevlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için gerekli olan, düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişmeler yapmayı hedefleyen, mesleki bilgi ve becerileri geliştiren, destekleyici, bilgi ve görgüleri artırıcı eğitsel faaliyet ve eylemler kapsamında:

  • Kişisel gelişime,
  • Mevzuat ve yasal gelişmelere,
  • Yönetim sistemlerine,
  • Projelendirme, destekleme, teşvik sistemlerine,
  • İşletmeciliğe,
  • İşletmelerde görevli personelin zorunlu olarak alınması gereken eğitim konularına,
  • Mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye, yenilenmeye, üretimdeki teknolojik gelişmeleri tanımaya, yeni teknolojilere uyum sağlamaya,
  • Bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer bilgilendirmelere

Yönelik eğitim faaliyetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Eğitim Çalışmalarımız yapılan işbirliklerine paralel olarak;

1-Başkent OSB Mesleki Eğitim merkezi

2-Hacettepe Üniverstesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

3-Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4-Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Adı, Soyadı : Selami BABACAN
Görevi : Eğitim ve Projeler Yöneticisi
e-mail : selamibabacan@baskentosb.org
e-mail : egitim@baskentosb.org
Tel : 0312 640 11 00 – 142