BOTAŞ / BAŞKENTGAZ Doğalgaz Kısıntısı

Anasayfa > Medya > Duyurular > BOTAŞ / BAŞKENTGAZ Doğalgaz Kısıntısı

Değerli Katılımcımız; 

Doğal gaz tedarikçimiz olan Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından dağıtım şirketleri ile paylaşılan bilgi doğrultusunda; son günlerde mevsimsel koşulların etkisinin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz miktarındaki azalmalar nedeniyle ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. BOTAŞ tarafından ülkemizde arz-talep dengesini sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğduğu belirtilmektedir. 

Mevzuat ve sözleşme hükümleri kapsamında; ülkemiz doğal gaz arz güvenliliğinin sağlanmasını teminen, şebeke işletmecisi konumunda olan iletim şirketinin (BOTAŞ) talimatlarına dağıtım şirketinin ve ilgili tüketicilerin uyma zorunluğu BOTAŞ tarafından bildirilmiştir.

Bu çerçevede 21.01.2022 saat 08:00 itibariyle, ikinci bir bildirime kadar, ilgili günlük ortalama doğal gaz miktarınızın %60’ına tekabül eden doğal gaz miktarı ile sınırlandırılması BOTAŞ tarafından talep edilmiştir. Talimata aykırı hareket edilmesi halinde BOTAŞ ve BAŞKENTGAZ tarafından uygulanacak olan müeyyideler tarafınıza aynı koşullarda yansıtılacaktır. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

  Başkent gaz kısıntı bildirisi
warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon