Yönetim Sistemleri Politikası

Anasayfa > Kurumsal > Yönetim Sistemleri Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Başkent OSB; sürdürülebilirlik odaklı vizyon, misyon, ve değerleri ışığında oluşturduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 1400:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında belirlediği Entegre Yönetim Sistemi Politikası doğrultusunda;

  • Katılımcı memnuniyeti doğrultusunda verilen hizmetlerin kapsam ve kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi,
  • Hizmetin sunumu sırasında kirliliğin önlenmesini sağlamayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
  • İSG risklerini azaltmayı, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
  • Sosyal sorumluluk bilinci içinde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere katkı sağlamayı,
  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeleri takip etmeyi ve düzenlemeleri çalışma alanlarına entegre etmeyi,
  • Bölge katılımcılarını destekleyerek Kalite, İSG, Çevre ve Enerji Verimliliği konularında bilinçlendirme çalışmaları yapmayı,
  • Çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
  • Tüm proseslerde enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi ve gerekli kaynağı ayırmayı,
  • Tüm proseslerde enerji verimliliği ile ilgili performansını periyodik olarak kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,

 taahhüt eder.