Yönetim Sistemleri Politikası

Anasayfa > Kurumsal > Yönetim Sistemleri Politikası

Kalite, Çevre ve İş Salığı ve Güvenliği Politikası

Katılımcılarımızın memnuniyeti doğrultusunda hizmet alanımız olan Başkent Organize Sanayi Bölgesinde, verdiğimiz hizmetlerin kapsam ve kalitesini sürekli olarak iyileştirmek, hizmetimizin sunumu sırasında kirliliğin önlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli faaliyetleri yürüterek, sosyal sorumluluk bilinci içinde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere katkı sağlamak, bölge katılımcılarımızı destekleyerek, kalite, İSG ve çevre bilinçlerinin gelişmesine yardımcı olmak, verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak, yasa ve mevzuat şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek politikamızdır.

 

Enerji Politikası

 Başkent Organize Sanayi Bölgesi olarak katılımcılarımızın memnuniyeti doğrultusunda verdiğimiz hizmet kapsamında sosyal sorumluluk bilinci içerisinde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere katkı vererek sürdürülebilirliği sağlamak ana amaçlarımızdan birisidir. Bu amaç çerçevesinde doğal kaynakları verimli kullanmayı ilke edinerek enerji kullanımına yönelik aşağıda verilen ilkelere uyacağımızı beyan ederiz:  

• Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeleri periyodik takip eder ve düzenlemeleri çalışma alanlarına entegre eder. 

• Satın alma aşamasında hizmet verme aşamasına kadarki tüm proseslerinde enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları teşvik eder ve gerekli kaynağı ayırır. 

• Doğal kaynak kullanımı ve enerji verimliliği ile ilgili çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve toplumun bilincinin artırılması ile ilgili eğitimleri düzenler.

 • Tüm proseslerininin enerji verimliliği ile ilgili performansını periyodik kontrol ederek, sürekli iyileştirme alanları ıle ilgili çalışmalar yapar.