Hizmetler

Yapı

Verdiği Hizmetler Nelerdir?

  • Yapı İmar Birimimiz 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve OSB Uygulama Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerle verilen yetkiler çerçevesinde; 
  • yapı ve tesislerinin projelendirilmesi
  • Başkent OSB tarafından ihale ve/veya sözleşme yapılan işlerin inşaat kontrollerinin yapılmasının sağlanması,
  • Bölgemize tahsisli bölgemizce yaptırılacak inşaat ve altyapı işlerinin takibi, tasarımı, projelendirilmesi, ihale dosyasının hazırlanması, kontrollüğünün yapılması, yüklenici firmalar ile koordinasyonun sağlanması, hak-ediş raporlarının düzenlenmesi, 
  • Bölgemize ait yapılarda inşaat bakım-onarım işleri ile temiz su, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerindeki arızalarının giderilmesinin sağlanması,
  • Çevre düzenlemesi ve yol-kaldırım yapılmasının sağlanması, 
  • Bölgemizde resmi kurumlarca yürütülen işlerle ilgili işbirliği içerisinde koordinasyonun sağlanması, yazışmaların düzenlenmesini sağlamaktır. 
 
 
 
warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon