Hizmetler

Yapı ve İmar

Bölgemiz yapılaşma ve şehirleşme anlamında sağlam bir yapı imar politikası yürütmektedir. Her geçen gün gelişen, büyüyen Başkent OSB, kurulduğu günden bu yana yapı-imar çalışmalarını büyük bir titizlikle ilerletmektedir. 

Ankara’da bir sanayi kenti inşa eden Başkent OSB, yapı imar uygulamaları ve titiz çalışmalarıyla yatırımcıların güvenini kazanmayı başarmıştır. Denetimden altyapıya, çevre düzenlemesinden kaldırımlara kadar geniş bir sorumluluk çerçevesine sahip olan yapı imar birimimiz bölgemizde sizi güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir.

Yapı İmar’ın Verdiği Hizmetler Nelerdir?

 • Yapı İmar Birimimiz 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve OSB Uygulama Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerle verilen yetkiler çerçevesinde; 
 • İmar uygulamalarının Sanayi Bakanlığı nezdinde takip edilmesi, 
 • İmar planı, tevhit/ifraz, yola terkin işlemlerinin sonuçlandırılması, 
 • Katılımcıların yatırım aşamasında adlarına tahsisli parseller üzerinde yapılaşması için gerekli; imar çap, yol kotu, arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinleri düzenlenmesi, 
 • Yapı denetim işlemleri, 
 • Cins değişikliği işlemleri ve periyodik saha denetimleri ile inşaat kontrollerinin yapılmasının sağlanması,
 • Aykırı yapılara müdahale faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bölgemize tahsisli bölgemizce yaptırılacak inşaat ve altyapı işlerinin takibi, tasarımı, projelendirilmesi, ihale dosyasının hazırlanması, kontrollüğünün yapılması, yüklenici firmalar ile koordinasyonun sağlanması, hak-ediş raporlarının düzenlenmesi, 
 • Bölgemize ait yapılarda inşaat bakım-onarım işleri ile temiz su, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerindeki arızalarının giderilmesinin sağlanması,
 • Çevre düzenlemesi ve yol-kaldırım yapılmasının sağlanması, 
 • Bölgemizde resmi kurumlarca yürütülen işlerle ilgili işbirliği içerisinde koordinasyonun sağlanması, yazışmaların düzenlenmesini sağlamaktır.

 

warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon