Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular

1. Bölgede güvenlik hizmeti var mıdır?

Bölgemizde, bölgenin genel güvenliğinden sorumlu özel güvenlik hizmeti bulunmaktadır. Bunun yanı sıra her firma kendi şantiye ya da tesisinin güvenliğini kendi imkânları dâhilinde karşılamaktadır.

2. Evsel atıklarımızı nereye atacağız?

Evsel atıklar için her bir tesis kendi imkânları ile sağlayacağı uygun sayıda metal atık konteynerlerini kullanmakta ve bu atıklar haftanın dört günü Sincan Belediyesi Atık Aracı vasıtasıyla firma önlerinden toplatılmakta ve taşınmaktadır.

3. Çevre Temizlik Vergisi ödüyor muyuz?

Bölgemizde yer alan tüm tesisler Sincan Belediyesi nezdinde çevre temizlik vergisi mükellefidir ve ödeme yapılmaktadır.

 

4. Bölgede İtfaiye var mı?

Bölgemizde büyükşehir belediyesi araçlı itfaiye hizmeti mevcuttur.

5. Bölgeye ulaşım nasıl sağlayabilirim? Ulaşım seçeneklerim nelerdir?

Bölgemizde iki ayrı hatta EGO otobüs seferleri mevcut olup bölgenin içinde ring yapmaktadırlar. POLATLI-OSB hattında dolmuş ve bölgesel tren seferleri (Polatlı-Sincan-Ankara Garı) bulunmaktadır.

Ulaşım ve seferleri hakkında detaylı bilgiye web sitemiz ulaşım başlığından erişebilirsiniz.

6. Bölgenizde hangi eğitim kurumları bulunmaktadır?

Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler MYO bölge yerleşkemiz içerisinde yer almaktadır. 

 

7. Bölgenizde öğrencilere özel konaklama imkânı var mı?

Bölgemizde 300 öğrenci kapasiteli Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu yer almaktadır. 2019 yılında açılan öğrenci pansiyonunda, yatılı olarak öğrenim gören Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçları karşılanacaktır. Detaylı bilgiye web sitemizde yer alan eğitim başlığından ulaşabilirsiniz.

8. Başkent OSB’ye ait billboard ve totemlerinize nasıl ilan / reklam verebilirim?

Bölgemizde yer alan billboard ve totemlere ilan vermek için öncelikle Kurumsal İletişim ve Medya bölümüne, ilan vermek istediğiniz yer, tarih ve firma / konu bilgilerini mail olarak ulaştırmalısınız. İlgili bölümümüz size yer, müsaitlik, ücret ve ilan alan görselleriyle ilgili geri dönüş sağlayacaktır. Ön bilgi edinmek isterseniz, web sitemizin hizmet bedelleri başlığını inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

9. Bülteninize nasıl ilan/reklam verebilirim?

Üç ayda bir yayınlanan Başkent OSB bültenine reklam vermek için Kurumsal İletişim ve Medya bölümümüzle görüşerek süreç hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bültenimiz birçok kamu kurum ve kuruluşuna ulaşmakta olup, iç sayfa, iç kapak, dış kapak vb. alanlarda firma reklamınızı konumlandırabiliriz. Ücret detaylarımıza da web sitemizde yer alan hizmet bedelleri başlığından ulaşabilirsiniz. 

 

10. Bülteninizde firma/katılımcı röportajlarında nasıl yer alabilirim? Röportaj katılımı ücretli midir?

Röportajlarımıza katılım ücretsizdir. Başken OSB olarak katılımcılarımızın (firmalarımızın) tanıtımına destek olmak amacıyla ücretsiz olarak verilen bir hizmettir. Röportaj vermek isteyen katılımcı/firmalarımızın binasına ait İskan belgesini almış ve üretimde olması yeterli olacaktır. 

11. Kurumsal kimlik ve logonuza nereden ulaşabilirim?

Kurumsal kimlik ve logomuza web sitemizde yer alan “Medya” başlığından ulaşabilirsiniz.

12. Elektriğin birim fiyatını öğrenebilir miyim

Elektrik, son kaynak tedarik tarifesine göre yapılan bir hesaplamayla, saatlik fiyatlar üzerinden alınarak, sanayi abonelerine aynı fiyat üzerinden sunulmaktadır.

 

13. Serbest tüketici olarak elektriği başka bir tedarikçiden alabiliyor muyuz?

Sanayi abonelerinin serbest tüketici olarak OSB’nin dışında başka bir tedarikçiden de elektrik alma imkânları bulunmaktadır.

14. Fabrika çatısına güneş paneli kurabiliyor muyuz?

İşlem önceliği olarak, OSB’ye başvuru ve çağrı mektubunun alınmasıyla başlanır. Sonra TEDAŞ proje onayı, geçici kabul yapılıp tesisin devreye alınması işlemlerinin sırayla yerine getirilmesi gerekir. 

Sonucunda ise EPDK’nın belirlediği yasal prosedürleri yerine getirmek kaydıyla mülk sahibi aboneler çatılarına GES tesisi kurabilirler. 

 

15. Doğalgaz acil durumlarında nereyi aramalıyız?

Doğalgaz acil ekiplerimize 0554 872 15 63 nolu telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

16. İş yerimin doğalgaz mevcut projesini ihtiyacıma göre nasıl değiştirebilirim?

İşyerinizin mevcut projesi ihtiyacınıza cevap vermiyorsa yetkili bir doğalgaz firması ile ihtiyacınızı tespit ederek tarafımıza tadilat projesi ile başvurabilir ve talebinize yönelik geri dönüşüm sağlayabilirsiniz.

17. Doğalgaz sayacım ayın hangi günleri okunuyor?

Doğalgaz sayaçları her ayın son iş günü ile sonraki ayın ilk iş günü arası okunur ve ayın 5-7 arası faturalandırılıp, ayın 11-12 'si son ödeme tarihi olarak belirlenir.

 

18. Doğalgaz faturamı geciktirdiğimde gazım ne zaman kesilir?

Son ödeme tarihinden itibaren 5 gün içinde ödenmeyen doğalgaz faturası kesim sürecine girer.

19. Doğalgaz güvence bedelini geri alabiliyor muyuz?

Güvence bedeli, sözleşme işleminiz esnasında döviz olarak peşin veya süresiz banka teminat mektubu olarak alınır. Gaz kullandığınız yerden ayrıldığınızda sözleşmenizi iptal etmeniz halinde, fesih işlemine müteakip varsa borçlarınızı kapattıktan sonra, tarafınıza iade edilir.

20. OSB’lere sağlanan teşvik ve muafiyetler nelerdir?

OSB’lere sağlanan teşvik ve muafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak için ekteki formu inceleyebilirsiniz. EK1 (PDF)

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_osb_katilimcilarina_saglanan_tesvikler.pdf 

 

21. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı nedir ve nereden alabilirim?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını yapacağınız başvuruya istinaden internet sitemizde de belirtilen evraklarınızın uygun bulunması halinde bölge müdürlüğümüzden alabilirsiniz.  

 

22. Deneme İzni nedir?

Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan, müessesenin planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının, doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için, yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere süresi 1 yılı aşmamak üzere evraklarınız uygun bulunması halinde bölgemizden alabilirsiniz.

23. Gayrisıhhi Müessese nedir?

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri kapsamaktadır. 

24. Sıhhi Müessese nedir?

Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsamaktadır.

25. ÇED nedir ve başvuru nereye yapılır?

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.  

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nin farklı listelerine tabi olan projeler ile ilgili süreçler;

  • Eğer yapılacak veya yapılması planlanan proje ÇED Yönetmeliği’nin ek-2 listesinde yer alıyor ise çevre ve şehircilik bakanlığına veya Valiliğe bağlı Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, proje sahibi tarafından bir “proje tanıtım dosyası” sunulur. Bakanlık veya Valilik tarafından yapılan değerlendirme neticesinde bu dosya hakkında ÇED gereklidir veya ÇED gerekli değildir kararı verilir.
  • ÇED gereklidir, kararı alınması halinde ilgili proje için ÇED süreci başlatılır.
  • ÇED gerekli değildir kararı verildiyse, ilgili projenin ÇED süreci başlatılmadan gerçekleştirilebileceği anlamına gelmektedir. 
  • Eğer proje ek-1 listesine dâhil ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına veya Valiliğe Bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, proje sahibi tarafından bir ÇED başvuru dosyası sunulur. Bu dosya hakkında inceleme ve değerlendirme komisyonu (idk) incelemesi yapılır ve halkın katılımı toplantısı düzenlenir; bu süreçlerden alınan geribildirimler dahilinde nihai ÇED raporu hazırlanır ve bakanlık tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ÇED olumlu veya ÇED olumsuz kararı verilir.
  • Eğer proje yönetmeliğin ek-1 ve ek-2 listesinde yer almıyorsa ÇED Muafiyet Görüş Yazısı verilir. 

 

26. Çevre İzni nedir ve başvuru nereye yapılır?

Çevre kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre yönetmeliğin ek-1 ve ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi almak zorundadır. 

Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Çevre izin ve lisans yönetmeliğinin ek-1 ve ek-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır. Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları ilin Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir. Çevre izin ve lisans yönetmeliği uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı; ek-1 listesinde yer alan işletmeler için bakanlık, ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre ve şehircilik il müdürlükleri, tarafından verilir.

27. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Sürecinde herhangi bir ücret öder miyim?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Başkent OSB hesabına ruhsat harcı ve mühendislik hizmet bedeli ödenir.  Mühendislik hizmet bedeli genel kurul toplantısında kabul gören ve her yıl güncellenen Yapı Kullanım İzin Belgesi’nde belirtilen metrekare başına alınan bedeldir. Ruhsat harcı ise firmanız adına belediyeye aktarılmak üzere alınan bedeldir. 

28. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru İşlemleri için gerekli evraklar nelerdir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için gerekli evrak listesine web sitemizden “dokümanlar” kısmını tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

29. Kanal Bağlantı Belgesi nedir ve nasıl alınır?

Kanal Bağlantı Belgesi; faaliyette bulunacak olan tesisinizin yağmur suyunun, yağmur suyu hattına, evsel ve endüstriyel nitelikli atık suyu Başkent Organize Sanayi Bölgesi Kanala Deşarj Kriterleri’nde belirtilen standartları sağlayarak Başkent OSB kanalizasyon sistemine bağlı olduğunu belirten evraktır. 

Kanal Bağlantı Belgesi almak için web sitemizden “dokümanlar” linkini tıklayarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Evrakları Listesinde yer alan dilekçenin doldurulması ve Bölge Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir. Bölge Müdürlüğümüz teknik ekiplerince yapılacak gerekli incelemeler sonrası bağlantı belgesi düzenlenecektir

warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon