Hizmetler

Anasayfa > Hizmetler > Hizmetler > Ruhsat ve Denetim

Ruhsat ve Denetim

Bölgemiz tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, İş Akış Şemalarının değerlendirilmesi, firmaların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, düzeltici/önleyici bildirimler yapılması ve takip edilmesi işlemleri yürütülmektedir.

Ruhsat ve Denetim ’in Verdiği Hizmetler Nelerdir?

•Başkent OSB bünyesinde faaliyet göstermek isteyen fabrika ve tesislerin iş akım şeması ve proses özetlerinin incelenmesi, OSB uygulama yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan kriterlere uygunluğunu kontrol edilmesi ve değerlendirme raporlarının hazırlanması, 

•Bölgemizde faaliyet gösterecek olan fabrika ve tesislere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması konusunda bilgilendirme yaparak ilgili belgelerin tamamlanması ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının düzenlenmesi,

•Kanal Bağlantı İzin Belgelerinin düzenlenmesi,

•Firmaların İtfaiye Raporu başvuru işlemlerinin yapılması,

•Bölgemizde bulunan sanayi tesislerinin 4562 sayılı OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde planlı, gerekçeli, şikayet vb. denetimlerinin yapılması/koordine edilmesi,

•Bölgede faaliyet gösteren fabrika ve tesislerin emisyon kaynaklarını görsel olarak takip etmek, çevreye zarar veren bir durum olması halinde gerekli uyarıları yapmak ve devamlılığını kontrol etmek.

 

 
warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon