Hizmetler

İmar

 

Verdiği Hizmetler Nelerdir?
  • Yapı İmar Birimimiz 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve OSB Uygulama Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerle verilen yetkiler çerçevesinde; 
  • İmar uygulamalarının Sanayi Bakanlığı nezdinde takip edilmesi, 
  • İmar planı, tevhit/ifraz, yola terkin işlemlerinin sonuçlandırılması, 
  • Katılımcıların yatırım aşamasında adlarına tahsisli parseller üzerinde yapılaşması için gerekli; imar çap, yol kotu, arazi kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinleri düzenlenmesi, 
  • Yapı denetim işlemleri, 
  • Sanayi Parselleri için Cins değişikliği işlemleri ve periyodik saha denetimleri ile inşaat kontrollerinin yapılmasının sağlanması,
  • Aykırı yapılara müdahale faaliyetlerinin yürütülmesi, 
  • Bölgemizde resmi kurumlarca yürütülen işlerle ilgili işbirliği içerisinde koordinasyonun sağlanması, yazışmaların düzenlenmesini sağlamaktır.

 

 
 
 
 
 
 
 
warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon