Elektrik Tüketim Bedelinden TRT Payının Kaldırılması

Anasayfa > Medya > Duyurular > Elektrik Tüketim Bedelinden TRT Payının Kaldırılması

SAYIN ABONEMİZ

01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un  4/2) (c) fıkrasına “sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç” ibaresi eklenmiştir.

Bu ibare ile Sanayi Sicil Belgesi olan Sanayi tarifesindeki elektrik abonelerinden elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT Payı bedeli kaldırılmıştır.

28/12/2012 Gün ve 28511 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4193 sayılı EPDK Kurul Kararı ve 24.04.1957 Gün ve 9593 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6948 Sayılı Sanayi Sicil Belgesi Kanunu’na göre şirketinize/adınıza düzenlenen “Sanayi Sicil Belgesi” nin (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılı vizesi yapılmış hali ile) Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi, Sanayi Sicil Belgeniz yok ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınarak Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi almayan veya süresi içerisinde vize ettirerek Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’ne getirmeyen abonelerin elektrik abone tipi Sanayi Harici Abone Grubu olarak değiştirilecek ve %2 TRT Payı alınmaya devam edilecektir.

Başkent OSB  bünyesinde sanayi tesisi olarak faaliyetinizi sürdürebilmeniz ve diğer tarifelere göre daha ucuz olan “Sanayi Tarifesi” üzerinden enerji kullanmaya devam edebilmeniz için Sanayi Sicil Belgenizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce onaylanmış bir fotokopisinin 25.07.2017 tarihine kadar Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederiz.

warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon