Başvuru

Parsel Tahsis-Devir-Kiralama talebinde bulunan katılımcı, bölge müdürlüğüne iş akış şeması ile başvuru yapar.

Üretimin konusu OSB uygulama yönetmeliğine ve OSB Yönetim kurulu kararlarına göre değerlendirilir.