Değerlendirme

Değerlendirmenin olumlu olması durumunda katılımcı kendisinden istenen belgeleri hazırlayarak işlemleri tamamlamak üzere bölge müdürlüğüne gelir.