2015

MAMTEK KÜME ÜYELERİ BAŞKENT OSB BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KAHVALTIDA BULUŞTU

Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi üyeleri için kahvaltı düzenledi. Kahvaltının ardından İhtiyaç Analizi Sonuçlarını değerlendirmek ve yapılacak faaliyetleri kararlaştırmak için toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu; İhtiyaç Analizi Raporunda da önerilen 3 öncelikli stratejik hedef benimsendi. Bunlar:

 • Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve kaliteyi arttırarak iç ve dış pazarda rekabetçi üstünlük kazanmak
 • Yurt içinde ve yurt dışında niş pazarlar bularak, bu pazarlar için özel ve ucuz ürün segmenti yaratmak
 • Butik Üretim Yapmak: Butik üretim yapabilme yetkinliğini güçlü yabancı firmalar ve maliyet odaklı rakiplerine karşı giriş engelleri yaratabilmek için üstünlük olarak kullanmak, giderek daha fazla özelleşerek benzersiz olmanın yöntemlerini oluşturmak.

Bu öncelikli stratejik hedefi gerçekleştirebilmek için de 9 gelişim ekseni belirlendi. Belirlenen gelişim eksenleri şunlardır:

 • Gelişim Ekseni 1. Firmaların ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi üstünlüğü yakalamasını sağlayacak yapısal ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi.
 • Gelişim Ekseni 2. Firma üretim altyapılarının günümüz yeni ürünlerine göre modernleştirilmesi
 • Gelişim Ekseni 3. Kurumsallaşmanın sağlanması; firmaların kısa, orta, uzun vadeli hedef ve stratejilerinin tanımlanması, dokümante edilmesi ve firma çalışanları ile paylaşılması
 • Gelişim Ekseni 4. Çevre duyarlılığına yanıt verecek teknoloji temelli yeni ürünlerin firmalar arası işbirlikleri veya üniversite sanayi işbirliği kapsamında ortak Ar-Ge projeleri ile  gerçekleştirilmesi
 • Gelişim Ekseni 5. Ortak tedarik stratejilerinin geliştirilmesi.
 • Gelişim Ekseni 6. Ortak pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi.
 • Gelişim Ekseni 7. Sektörle ilgili politikaların üretilmesine katkıda bulunulması için lobi faaliyetlerine katılınması, ulusal ve uluslararası kümeler ve ağ yapıları ile ilişkiler geliştirilmesi.
 • Gelişim Ekseni 8. Kümenin  nitelikli sürdürülebilirliğini sağlayacak yapılanmanın geliştirilmesi.
 • Gelişim Ekseni 9. Yurt dışı sektör firmaları ile ilişkiler kurulması ve ülke bazında detaylı pazar analizleri yapılması

Gelişim Eksenlerini uygulamaya dönüştürebilmek için 6 ana başlık altında faaliyet belirlendi. Küme üyesi firmalarla birlikte tespit edilen bu ana Başlıklar şunlardır:

 • İhracat kapasitesini artırmak- Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri Gerçekleştirmek için gerekli olan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alınması
 • Üretim Sürecini Geliştirme ; Proje Mentörlüğü, Destek Programlarından Yararlanma(Uygulamalı) , AR-GE / ÜR-GE, Proje Madenciliği
 • Kurumsallaşma ve Fizibilite Çalışmaları
 • Uluslararasılaştırma Faaliyetleri
 • Finans Kaynaklarının Kullanım Verimliliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetler
warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon