2022

Başkent OSB, Hizmet Kalitesini Yükseltiyor.

ÜLKE SANAYİSİNİN YENİLİKÇİ YÜZÜ

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden Başkent OSB, Yenilik Merkezi ve Demiryolu Limanı yatırımlarının 2022 yılında faaliyete geçmesiyle bölge firmalarımızın rekabet gücü artacak, çalışma koşulları rahatlayacak.

YAŞANABİLİR SANAYİ KENTİ

Katma değerli 450 firmasıyla yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye’nin 5’inci büyük OSB’si Başkent OSB, örnek sanayi bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. OSB, katılımcılarıyla birlik beraberlik içinde çalışan bir sanayi bölgesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütürken, güçlü alanlarına yenilerini de ekliyor. Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında pek çok başarılı proje gerçekleştiren Başkent OSB, üniversite-sanayi iş birliği ve mesleki eğitim gibi pek çok alanda katılımcılarına ve topluma sunduğu hizmetin kalitesini her geçen gün daha bir yükseltiyor. Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 2022 yılında Yenilik Merkezi ve Demiryolu Limanı yatırımlarının faaliyete geçmesiyle bölge firmalarının rekabet gücünün artacağını belirterek; “Bölgemizin en büyük hedeflerinden biri sürekli üreten, ekonomiyi destekleyen bir OSB olması dışında yaşanabilir bir sanayi kenti olmasıdır” dedi.

LİMAN GİBİ

Bölgelerinde toplamda faaliyete geçen 450 firma ve yaklaşık 17 bin çalışan olduğunu belirten Türk, Başkent OSB’nin Türkiye ekonomisinde etkin rol oynadığını söyledi. Türk, bölge doluluk oranının yüzde 85 civarlarında olduğunu, yapılan hesaplamaya göre 2023 yılında OSB’nin tam doluluğa ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

2021 yılında bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Türk; “Genişleme alanında sanayi yapılaşmasıyla ilgili gerekli hazırlıklar tamamlandı, kamulaştırma işlemlerine başlandı. TCDD ile yapılan protokol çerçevesinde, TCDD tarafından ihale edilen Başkent OSB İltisak Hattı ve yükleme boşaltma platformu inşaatı tamamlanmak üzere. 2022 yılında işletilmeye başlanacak olan intermodal yükleme boşaltma depolama merkezimizi bir liman olarak düşünebiliriz. Ankara’dan Türkiye’deki bütün limanlara tren yolu ile 24 saatten az bir sürede yüklerimizi ulaştırabileceğiz” değerlendirmesini yaptı.

STRATEJİK BÖLGE

OSB Başkanı Türk, Başkent OSB’nin konumu itibariyle stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Özellikle Türkiye’ yi batıda  Avrupa’ya, doğuda Asya’ya, güneyde Orta Doğu’ya bağlayan devlet demiryolu ile sınır oluşturmalarının, lojistik anlamda bölgeyi önemli bir konuma taşıdığını kaydeden Türk; “Kurulmakta olan Demiryolu Limanı Ankara ve bölge sanayisinin kullanabileceği bir merkez olma özelliği yanında, bölgesel konumu, karayolu bağlantısı, iltisak hattı, yükleme boşaltma alanı ve yük potansiyeliyle uluslararası ve ulusal lojistik hizmeti verebilecek büyüklük ve altyapıya sahip olacaktır” şeklinde konuştu.

YENİLİK MERKEZİ FAALİYETE GEÇECEK

Türk, OSB’ler arasında rol model olan bölgelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” kapsamında “Başkent OSB Yenilik Merkezi” kurulduğunu ifade etti. Proje çerçevesinde Yenilik Merkezinin yapısı ve işlevlerini ortaya koymak için mevcut durum değerlendirmesi ve ihtiyaç analizinin yapıldığını belirten Türk, “Başkent OSB Yenilik Merkezi Strateji ve Yol Haritası oluşturuldu. Yenilik Merkezi, 2022 yılında beceri geliştirme, yenilikçilik ve iş geliştirme ve koordinasyonu alanlarında firmalarımıza hizmet vermeye başlayacak” dedi.

İLK OSB’LERDEN BİRİ

Sanayide kaynak verimliliği ve enerji verimliliğini son derece önemsediklerini vurgulayan Başkan Türk, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini kurarak Türkiye’de belgelendiren ilk OSB’lerden biri olduklarını söyledi.

 Türk, “Bölgemize daha yeşil bir görüntü kazandırmak için kapsamlı peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Ankara Çayı kenarına 12 kilometrelik bisiklet yolu yapılması ve ağaçlandırmaya paralel olarak çevre düzenlememiz devam ediyor. Yeşillendirilen alanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otomatik damlama sulama sistemi altyapısı kuruldu. Yaklaşık 50 bin metrekare ilave alana iklim şartlarına uygun fidan ve çalı dikim yapıldı” bilgisini verdi.

KÜÇÜKLÜ BÜYÜKLÜ PEK ÇOK FİRMA

Başkent OSB’nin, Eskişehir Yolu-Alcı-Malıköy bölgesinde konumlanan Temelli sanayi havzasındaki en büyük OSB olduğuna dikkat çeken Türk, karma bir OSB olan bölgede KOBİ ölçeğindeki firmaların yanı sıra büyük firmaların da faaliyet gösterdiğini ve yatırım sürecinin devam ettiğini, savunma sanayi, ilaç ve tıbbı cihaz konusunda uzmanlaşan firmaların bulunduğunu, metal-makine sektörünün yoğunlaştığını kaydetti. Şadi Türk, “Bölgemizde her geçen gün yatırımcı sayısı artıyor ve yabancı sermayeli yatırımcıların yatırım talepleri ön plana çıkıyor. Yurt içinden ise İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi yoğun kentlerden yeni yatırım yapma kararı alarak gelen yatırımcı firmalarımız bulunuyor” dedi.

1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Başkan Türk, Başkent OSB girişimlerinin önemli bir bölümünün satışlarında istikrarlı bir artış yakaladığını belirterek, firmaların verimliliğini artırabilen, ihracat yapan, AR-GE farkındalığı giderek artan işletmeler olduğunu söyledi. Bölgedeki firmaların yüzde 80’inin ihracat yaptığını ve bölgede 100’den fazla ülkeye ihracat yapıldığını anlatan Türk, yıllık ihracat değerlerinin 1 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Türk, “Başkent OSB, kurulduğu günden bu yana büyük hedefleri olan bir sanayi bölgesi oldu. Bölgemiz, 2001 yılından bu yana sanayinin ve sanayicinin yanında olmayı, temiz üretime destek olmayı, üniversite-sanayi iş birliği içerisinde ileri AR-GE ile gelişmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor. Bu hedefler çerçevesinde her yıl planlı ve öngörülü olarak büyüyen ve büyümeye de devam eden bölgemiz, sadece parsel tahsisine odaklanmanın üzerinde ve ötesinde; yenilebilir enerjiye, nitelikli ara eleman eğitimine, sosyal projelere, katma değerli üretime ve sanayiciye hak ettiği hizmeti en üst kaliteden vermeye yoğunlaşıyor” diye konuştu.

YEŞİL PERFORMANS

Türk, Başkent OSB’nin çevre dostu bir sanayi bölgesi olarak çevresel sorumluluklarının ve geleceğin zorunluluklarının farkında olduğunu ifade etti. Doğal kaynak kullanımının azaltılmasını ve toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini hedeflediklerini dile getiren Türk; “Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her gün biraz daha küçülen ve kalıcı sorunlar yaşayan Yer küremize ve çevresine kayıtsız kalamazdık, kalmıyoruz. 2022 yılında Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımı için fizibilite çalışmasına başlıyoruz. Firmalarımızın ve bölgemizin karbon ayak izi, su ayak izi gibi yeşil performans göstergelerini izleyebilmek için projeler geliştireceğiz. Yenilik Merkezi, Demiryolu Limanı yatırımlarımızın faaliyete geçmesi ile 2022 yılında da firmalarımızın rekabet gücünü arttırmaya, daha sağlıklı ortamda üretimin sürdürülmesini sağlamaya devam edeceğiz.

Yeni yılın; hayallerimizin çoğaldığı, geleceğe umutla ve güvenle baktığımız, ailemizin, sevdiklerimizin, ülkemizin, milletimizin sağlık ve huzurla geçireceği bir yıl olmasını dilerim” dedi.

Haber linki https://www.sanayigazetesi.com.tr/sanayi/baskent-osb-hizmet-kalitesini-yukseltiyor-h29616

warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon