2023 ve Sonrası

EKO-ÜRETİM YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında kurulan Başkent OSB Yenilik Merkezinin Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle yürüteceği Eko-Üretim Yeşil Dönüşüm Programı Tanıtım Toplantısı, Başkent OSB Yönetim Binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda; Genel Sekreterimiz Soner ERKEK bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Yapılan konuşmanın ardından TTGV Genel Sekreter Danışmanı Evren BÜKÜLMEZ, TTGV İklim Teknolojileri Rekabetçilik ve Eko-Üretim Sanayi Programı Uzmanı Yağmur FIRAT ve Yenilik Merkezi Koordinatörü Hülya BAYRAK tarafından Eko-Üretim Yeşil Dönüşüm Programı hakkında firma katılımcılarına bilgi verildi.

Eko-Üretim Programı ile 2021 Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda belirlenen “sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, temiz enerji ve iklim değişikliği ile mücadele” konularında firmaların farkındalık ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Üç aşamada uygulanması planlanan programın ilk aşamasında EkoReka Ön Analiz aracı uygulanarak firmaların çevresel sürdürülebilirlik konusunda mevcut durumuna ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Değerlendirme Raporu sunulacaktır.

İkinci aşamada firmalara Yol Haritası geliştirilecek ve üçüncü aşamada yatırıma hazır “Fizibilite Raporu ve Proje Planı” hazırlanacaktır.

Söz konusu fizibilite raporu ile son dönemde öncelikli yatırım kapsamına alınan yeşil dönüşüm konusunda firmalar ilgili kurum ve kuruluşların finansman desteğine başvurabileceklerdir. 2023 yılında programın ilk aşaması tamamlanacak olup, ikinci ve üçüncü aşamalarının 2024 yılında hayata geçmesi planlanmaktadır.

warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon